Astrolojik Öngörülerin Gerçekleşme Şartları

Astrologlar burçlara göre gazetelerde, dergilerde, internette aylık/yıllık/haftalık, yani dönemsel genel yorum yaparken transitleri yorumlar. Genel yorum ancak böyle ve bu kadar yapılabilir. Genel yorum için elimizdeki tek araç transitlerdir. Transitler, belirli bir dönemde gezegenlerin burcu, derecesi ve nasıl harekette olduğudur. 

Oysa transitler, öngörüler yapabilmek için gerekli olan araçların sadece bir kısmıdır. Bu manada genel yorum için de aslında yeterli değildir. Dönemsel genel yorumlar ancak doğum haritasını bilen kişiler için kullanışlı olabilir. Büyük çoğunluk için pek bir şey ifade etmeyebilir. Hatta bazen büyük çoğunluk için astrolojinin becerilerine inanmamaya sebep olması itibariyle zararlı bile bulduğum bir yöntemdir. Bu yüzden dönemsel genel yorum yapmaktan vazgeçmeye meylim olsa da beni takip edenler arasında haritasını bilen ve astroloji bilgisi olan kişilerin çokluğu beni şimdilik bu yolda tutuyor. Sonrasından henüz emin değilim.

Yazımın devamında astrolojide öngörü yapabilmek adına hangi araçlar olduğundan bahsedeceğim.

Bir doğum haritasında şu 4 şey önem sırasıyla dizilir:

1. Karma
2. Yoga 
3. Dasa
4. Transit


Karmanın, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz yük, ceza, sınav gibi çeşitli inançlardan beslenmiş açıklamaları vardır. Bu açıklamalar konuyu bir perspektife oturtarak anlaşılmasını kolaylaştırmak anlamında kullanışlı olsa da genel olarak kişinin hareket alanıdır. Hareketinin, gündeminin bol olduğu yerlerdir. 

Bir kişinin yükselen burcu, Satürn'ü, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü  karmasına dair çok şey söyler. Örneğin yükselen burcu Aslan kişinin Aslan burcunun yöneticisi olan Güneş'in hangi evde ve burçta olduğuna göre bir hareket alanı vardır. Diyelim Güneş'i 9.evdeyse akademi, yabancı ülkeler ve kişiler, seyahatler, babasıyla ilgili konular gündeminde geniş yer tutacaktır. 

Satürn'ü 2. evinde olan kişinin maddi kaygılarını, Kuzey Ay Düğümü 7. evde olan kişinin gönül ilişkilerindeki karmaşayı yöneteceği ve tek tabanca olma fikrinden (Güney Ay Düğümü 1. evde) uzaklaşacağı söylenebilir. Bunları zaten kişi ister istemez yapacaktır. Hayatının akışında bu konular öne çıkacaktır. 

Karmanın işaret ettiği alanlardan transitler yüzünden çıkılamaz. Yani herhangi bir Jüpiter herhangi bir burca girdiğinde ya da herhangi bir tutulma herhangi bir burçta gerçekleştiğinde karmanın belirlediği gündem bitmeyecektir. 
Yoga ise gezegen görünümleridir. Özellikle bazı kavuşumlar, karşıtlıklar, görünümler, karşılıklı ağırlamalar, vb'dir. Herkesin doğum haritasında yogalar vardır ama bunların bazıları daha kritiktir. Vedik astrolojide alt haritalarda da yoganın devam etmesi yogayı güçlü, devam etmemesi ise zayıf kılar. 

Vedik astrolojide yogaların isimleri de vardır. Sayısı yüzleri bulan bu yogaların hepsinin adını ben de bilmiyorum. Ama isimlerini bilmemek onları fark etmemeye engel değildir.  Bunların önemli olabilecek bazılarını zaman zaman web sayfamda yazdım. Aşağıda örneklediğim yoga isimlerine de bu yazılara ait linkleri koydum. Üzerine tıklayarak yazılara ulaşabilirsiniz.

Örneğin: Sanyasa Yogası , Saraswati Yogası, Kapata Yogası, Kemadruma Yogası,   Kala Sarpa Yogası, Kala Amrita YogasıChandra Mangala Yogası, Vosi Vesi Yogaları, Mooka Yogası , Dhana Yogası , Papa Kartari Yogası gibi. 

Bu yogalara sahip kişiler de transitlerin etkisiyle bu yoganın sağladığı avantajlı veya dezavantajlı ortamların dışına çıkamayabilir. Transitler gündem yaratsa da oldukça düşük etkili olabilirler. 
Dasa ise vedik astrolojideki gezegen dönemleridir. Doğduğumuz saate ve yere göre yaşamımız boyunca sırasıyla bazı gezegenlerin dönemlerine gireriz. Bulunduğumuz dönemin gezegeni ne durumdaysa ona dair, onun etkilediği diğer gezegen ve evlere dair ve onun kuvvetince gündemlerimiz olur. 

Örneğin Rahu dasasında bulunan bir kişinin hayatında Rahu'nun doğası sebebiyle ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanır. Rahu, 4. evdeyse kişi, ailesi, evi, memleketi ile ilgili ani, beklenmedik gelişmeler yaşar. 

Rahu dasasında alt haritalarda da Rahu ön plana çıkar. Örneğin Navamsa (evlilik) haritasının yükseleninde Rahu varsa kişi ani, hızlı bir evlilik yapabilir. Dasamsa (kariyer) haritasında Rahu 10.evde yerleşmişse, kişi kariyerinde ani ve beklenmedik bir yükseliş yaşayabilir. 

İçinde bulunduğumuz dasanın gündeminde olmayan bir konuda gerçekleşen bir transitin etkisi de oldukça zayıf olacaktır.
Transitler ise yukarıdaki bahsettiğim üç durumu da desteklediği taktirde oldukça kuvvetli tetikleyicilerdir. 

Diyelim karmanızda insanlara servis vermekle ilgili konular olsun. Bu konuya engel olabilecek yogalarınız olmasın ve hatta zenginlik veren dhana yoganız olsun. Yeme içmeyi gösteren 2. ev veya mekanları gösteren 4. evi işaret eden bir gezegenin dasasındaysanız, o zaman 1., 2., 10. veya 11. evden geçen şanslı bir Jüpiter transiti zamanında veya 2. veya 10.ev tutulması esnasında bir restoran açıp bu işten iyi paralar da kazanabilirsiniz.   


Bütün bunlar bir araya gelecek de bir şey olacak, ölme eşeğim durumları gibi de düşünmeyin sakın. Zira dasa gezegeninin etki alanları o kadar da dar değildir. Evlilik örneğiyle ilerlersek:

Karmanızda ve yogalarınızda evlilik engelleyici durumlar yoksa, 7.evi işaret eden; yani 

-7.evde bulunan, 
-7. evin yöneticisi olan
-7. eve veya yöneticisine görünüm yapan
-darakarakanız (eş gösteren gezegeniniz) olan
-darakarakanıza görünüm yapan
-Navamsa haritanızda yükselende veya 7. evinizde olan
-Navamsa haritanızın yükselen yöneticisi olan
-Navamsa haritanızdaki 7. evin yöneticisi olan
-Nerede olursa olsun evlilik verebilen Venüs gezegeninin 

dasalarında transitler evliliği tetikleyebilir. Yukarıda bahsettiğim şartları sağlayan çok gezegen dasası vardır. O yüzden o kadar da nadir gerçekleşebilecek dasa şartlarından bahsetmiyoruz.

Yeşim Arpat
Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

1 yorum: