Ay Düğümleri ile Gezegenlerin Kavuşumu

Astrolojide ay düğümleri yaşamımız için en kritik bilgileri içerirler. Ay düğümleri gezegen değildirler. Hesaplanmış noktalardır. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesiyle, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngelerinin kesiştiği, birbirlerinden tam 180 derece farklı iki noktalardır.

Çok özetle kuzey ay düğümü (KAD veya Rahu) arzu duyduklarımızken güney ay düğümü (GAD veya Ketu) rahat ettiğimiz ve fakat çok da heves duymadığımız konuları içerir.
KAD geleceği, GAD geçmişi temsil eder.
KAD daha belirgin ve görünürken GAD daha belirsiz ve anlaşılmazdır.
KAD eklerken GAD silebilir. (Manevi manada da değerlendirilmelidir)
KAD arzuları gösterdiği için aşırıya kaçarak ya da aykırı hallere bürünerek zarar da verebilir. GAD ise atalet, uyuşukluk vererek zarar verebilir.

Ay düğümlerinin yaptığı görünümler, burçları, yıldızları, yöneticileri vb diğer konumlarıyla bu özet de şekillenir. 

Güncel ay düğümlerinin bulunduğu yerler tutulmaların gerçekleştiği alanları gösterir. Tutulmalar da en önemli gündemleri hayatımıza getirir. 

Ay düğümlerinin gündemleri büyüktür. Etkileri bomba etkisi gibidir. Anidir, hızlıdır, kontrol edilmesi zordur ve geniş bir alana yayılır. Bomba muhakkak zararlı olmak durumunda değildir. Bir başarı veya mutluluk bombası da patlayabilir. Bombadan kasıt, dikkat çekici olması ve geri kalan tüm gündemleri unutturabilmesidir. 

Şu tip soruları çok alıyorum:
Kuzey ay düğümü, doğum haritamdaki Venüs'ün üzerinden geçecek. Bu ne demektir?

Düğümlerin doğum haritasındaki gezegenleri ziyaret etmesi demek o gezegenlere yakın bir yerlerde tutulmalar yaşanacağı ve o gezegenlerin enerjisini de içine katan özellikte bir 'bomba' beklenebileceği manasına gelir. Bu sebeple bu yazıyı doğum haritasındaki gezegenlerin üzerinde tutulmalar yaşanması durumunda neler beklenebileceği şeklinde de değerlendirebilirsiniz. 

KAD, arzu duyduklarımızı belirttiği için o alanda daha aktif ve maddi / somut beklentiler içinde olabiliriz.
GAD ise adeta geçmişin acısını çıkarır ya da ödülünü verir niteliktedir. Geçmişimizin ilgili alanlarını silmek, vazgeçmek, onlarla ilgilenmemek gibi ve daha duygusal gelişebilir.

Bu yazıda tüm gezegenlerin KAD ve GAD kavuşumlarını yorumlayacağım için uzun bir yazı olacaktır. Kavuşumlar en etkin görünümlerdir. Üçgen ve kare gibi görünümler de benzer etkileri kavuşumlara nazaran daha düşük dozlarda sağlar. Bu mantıkla aşağıdaki yazıyı kavuşum dışındaki görünümler için de değerlendirebilirsiniz.  

Vedik mantıkta düğümler sadece kavuşum ve üçgen yaparlar ve açılar  (görünümler) yararlı ya da zararlı değildir. Gezegen zararlıysa açı da zararlıdır. Gezegen yararlıysa açı da yararlıdır. 

Batı sisteminde ise çokça açı biçimi vardır ve yarar durumu gezegenin yararına değil, açının yararına bağlıdır. Hangi sistemi takipteyseniz ona uygun yorumlayabilirsiniz. 


1) Güneş
Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Güneş'le kavuştuğunda:
 • hayatımızı daha farklı ve daha kendi isteklerimiz doğrultusunda yönetebileceğimiz
 • daha popüler, bilinir, daha yüksek ünvanlı olabileceğimiz
 • babayla, otoriteyle ters düşebileceğimiz
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Güneş'le kavuştuğunda:
 • bizi biz yapan temel özelliklerden vazgeçebileceğimiz, kişisel istekleri ikinci plana atabileceğimiz
 • daha sakin, ıssız ortamları tercih edebileceğimiz
 • maneviyata odaklanabileceğimiz
 • babayla, otoriteyle aramıza mesafe koyabileceğimiz
durumlar yaşarız.

Güneş'in her iki düğümle kavuşumu durumunda sağlığımızla ve statümüzle ilgili değişimler de yaşayabiliriz. Örneğin: evlenmek, boşanmak, ayrılmak veya anne/baba olmak, sağlık sorunları yaşamak

Doğum haritasında Güneş'in yönettiği evin konusu da değişimlere maruz kalabilir. 


2) Ay
Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Ay'la kavuştuğunda:
 • hayatımızı konforumuz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yönetebileceğimiz
 • konfor ve ihtiyaçları sağlarken aşırıya kaçabileceğimiz
 • anneyle ters düşebileceğimiz
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Ay'la kavuştuğunda:
 • konforumuzu ve ihtiyaçlarımızı ikinci plana atabileceğimiz
 • duygularımızdan kopabileceğimiz
 • çok analitik ve eleştirel olabileceğimiz, çevremizin duygusal ihtiyaçlarını fark etmeyeceğimiz
 • anneyle aramıza mesafe koyabileceğimiz
durumlar yaşarız.

Doğum haritasında Ay'ın yönettiği evin konusu da değişimlere maruz kalabilir.


3) Merkür

Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Merkür'le kavuştuğunda:
 • yeni bir iletişim mecrasında popüler olabileceğimiz
 • iş kurabileceğimiz, projeler geliştirebileceğimiz, yeni müşteriler edineceğimiz
 • akrabalarımızla sık görüşeceğimiz
 • beceri geliştireceğimiz, eğitimler alabileceğimiz
gelişmeler yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Merkür'le kavuştuğunda:
 • gerçek yetenek ve becerilerimizi keşfedeceğimiz
 • uzun uzun düşüneceğimiz, yazacağımız
 • hakkımızda asılsız haberlerin çıkabileceği
 • akrabalarımızla (en çok kızkardeşle) aramıza mesafe koyacağımız
 • yanlış analiz / hesap yapabileceğimiz
 • uzun sürecek eğitimlere katılacağımız
gelişmeler yaşarız.


Doğum haritasında Merkür'ün yönettiği evlerin konusu da değişimlere maruz kalabilir.4) Venüs

Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Venüs'le kavuştuğunda:
 • yeni bir aşkın başlayabileceği, aşkta hızlı ve kuvvetli gelişmeler yaşanabileceği, evlilik yolunun açılabileceği
 • mühim paralar kazanma fırsatlarının belireceği
 • mühim sözleşme, anlaşma ve ortaklıklara girilebileceği
 • partnerin hayatında önemli gelişmelerin yaşanabileceği
 • mevcut ilişkide sıra dışı, farklı, öngörülemez gelişmeler yaşanabileceği
 • çapkınlığın artabileceği,
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Venüs'le kavuştuğunda:
 • ilişkiden, partnerden memnuniyetsiz olunabileceği
 • partnerle ayrı kalınabileceği, mesafeli olunabileceği
 • keyif veren durumların azalacağı (az yemek, az eğlenmek, az arzu duymak, vb)
 • kadın figürleriyle sorunlar yaşayabileceğimiz
 • büyük masrafların ortaya çıkabileceği
 • ticaretten, sözleşmelerden vazgeçilebileceği veya avantajımıza olmayan şartların gelişebileceği
durumlar yaşarız.


5) Mars

Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Mars'la kavuştuğunda:
 • hareketli ve rekabetli ortamların belireceği
 • hızımızı artırma ihtiyacı duyacağımız
 • agresif, öfkeli, sabırsız olabilebileceğimiz
 • spor yapmaya, daha disiplinli olmaya başlayacağımız 
 • erkek figürlerden maddi faydalar sağlanabileceği
 • erkek kardeşin hayatında mühim gelişmelerin yaşanabileceği
 • sıra dışı araç ve makineler satın almak/kullanmak isteyeceğimiz
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Mars'la kavuştuğunda:
 • yavaşlamamız gereken ortamların belireceği
 • bedenen uyuşukluğumuzun artabileceği
 • rakiplerimize göre elimizin daha zayıf olabileceği
 • uzun düşünmekten harekete geçmeye gecikebileceğimiz
 • erkek figürlerden zarar görülebileceği
 • erkek kardeşle/akrabalarla sorunlar yaşanabileceği 
 • uzun araştırmalar yapılması, uzun yazılması, raporlanması gereken
 • araç ve makinelerin bozulabileceği / hasarlanabileceği 
durumlar yaşarız.


Doğum haritasında Mars'ın yönettiği evlerin konusu da değişimlere maruz kalabilir.


6) Jüpiter

Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Jüpiter'le kavuştuğunda:
 • zihinsel olarak gelişebileceğimiz fırsatların (okul, eğitim vb) belireceği
 • düşünce yapımızın eskisinden çok farklı bir yöne gidebileceği
 • eğitim, öğretim, seyahat, danışmanlık alanlarında maddi fırsatların oluşabileceği
 • hocalarla, uzmanlarla ters düşebileceğimiz 
 • yabancılardan, uzak seyahatlerden maddi fırsatlar edinebileceğimiz
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Jüpiter'le kavuştuğunda:
 • zihinsel gelişime dair isteğimizin azalabileceği
 • eğitimden, okuldan sıkılabileceğimiz
 • yabancılardan, yabancı ülkelerle ilişkilere mesafeli duracağımız
 • maneviyatımızı artıracağımız
 • felsefe, tarih, din, edebiyat gibi uzun ve derin alanlara ilgi duyabileceğimiz
 • hocalardan, uzmanlardan fayda göremeyeceğimiz
durumlar yaşarız.

Jüpiter'in her iki düğümle kavuşumu durumunda çocuk sahibi olmak veya çocuklarımızla ilgili gündemlerimiz olabilir. Metabolizmamıza alakalı sorunlar da yaşayabiliriz.

Doğum haritasında Jüpiter'in yönettiği evlerin konusu da değişimlere maruz kalabilir.


7) Satürn


Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Satürn'le kavuştuğunda:
 • kurallara, normlara uygun olmayan tavırlara, yollara girebileceğimiz
 • gizli işler çevirebileceğimiz, hata yapabileceğimiz
 • kaygı, korku ve endişelerimizin artabileceği
 • çok değişik, farklı sorumluluklar edinebileceğimiz
 • yabancılarla ya da uzak bir memlekette çalışabileceğimiz
 • bize servis veren, emrimizde çalışan kişilerle sorunlar yaşayabileceğimiz
 • disiplinimizin, azmimizin istikrarsızlaşacağı
durumlar yaşarız.


Transit Güney Ay Düğümü, doğum haritasındaki Satürn'le kavuştuğunda:
 • başarılı olsak dahi işimizi ve sorumluluklarımızı anlamsız bulabileceğimiz
 • motivasyonumuzun düşeceği
 • çok uzun ve verimsiz biçimlerde çalışacağımız 
 • emrimizde çalışan kişilerin yanımızdan ayrılabileceği 
 • karamsarlığımızın ve kayıtsızlığımızın artabileceği
 • servis aldığımız kişi/kurumlardan fayda göremeyeceğimiz
durumlar yaşarız.


Doğum haritasında Satürn'ün yönettiği evlerin konusu da değişimlere maruz kalabilir.

8) Kuzey Ay Düğümü / Güney Ay Düğümü

Transit Kuzey Ay Düğümü, doğum haritasındaki Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu düğüm dönüşü diye adlandırılır ve yaşamın önemli fazlarının başlangıçlarını belirler. Düğüm dönüşleri esnasında önemli gündemler yaşanır. Bu gündemler de düğümün bulunduğu evle alakalıdır. Bu evlerin potansiyelleri bariz bir şekilde açığa çıkar.

18.5 yılda bir tekrar eden bu kavuşumun ilki yetişkinliğe ilk adım ilen ikincisi (37 yaş) maddi birikim yaratmaya başlamaktır. Üçüncüsü (55 yaş) emekliliğe dair planlar içinde olmayı, dördüncüsünde (74 yaş) maneviyata yönelmek gibi genel anlamlar içerir.

Transit kuzey düğümü ile doğum haritasındaki kuzey düğüm kavuşumlarında kuzey düğümün evine dair arzu, istek ve hevesleriniz çok artar ve bu hevesle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Güney Ay Düğümü, Kuzey Ay Düğümünün tam karşısında yer aldığı için transit güney ay düğümünün, doğum haritasındaki güney ay düğümü ile kavuşumu aynı anda gerçekleşir ve güney ay düğümünün bulunduğu evle alakalı bir vazgeçiş, sıkılma, değiştirme etkileri içerir.

Özetle, düğüm dönüşlerinde kuzey ay düğümünün bulunduğu eve dair gündemler daha ağır basar.

--

Transit Kuzey Ay Düğümünün, doğum haritasındaki Güney Ay Düğümü ile kavuşumu ters düğüm kavuşumu olarak adlandırılır ve bu dönemler kişiyi müthiş bir kararsızlığa itebilir. Hangi yöne ilerlemesi gerektiğine dair kafası karışır ve genellikle de maddi zararına da olsa manevi, duygusal, tercihler yapabilir.

Güney Ay düğümü, Kuzey Ay Düğümünün tam karşısında yer aldığı için transit güney ay düğümünün, doğum haritasındaki kuzey ay düğümü ile kavuşumu aynı anda gerçekleşir.

Ters kavuşum zamanlarında doğum haritasında güney ay düğümünün bulunduğu eve dair gündemler, duygusal kararlar daha ağır basar.

Bu tip ters kavuşumların ilkini yaklaşık 9 yaşında yaşarız. Sonrakiler yaklaşık 28, 46.5, 65 yaşta gerçekleşir.
9) Uranüs, Neptün, Plüton

Transit ay düğümleri uzak gezegenlerle kavuştuğunda tüm akranlarınızı aynı anda etkileyeceği için kişiye özel gündemleri olmayacaktır. Yine de ay düğümü transitler gerçekleştiğinde bu gezegenlerin bulundukları evlerle alakalı kişiye özel gelişmeler yaşanabilir.


Güney ay düğümü sıkılma, vazgeçme, kaçma etkileri gösterirken kuzey ay düğümü merak etme, heves etme, daha fazlasını isteme türünden etkiler.Yeşim Arpat
yesimarpat@astrocevap.com


Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

3 yorum:

 1. Benim haritamda vedic astrolojiye göre ay ketu kavuşumu var. Fakat güneşte buna yakın derecelerde. Hayatıma baktığımda baba ile ilgili sorunlar hep hayatımda daha ön planda olmuştur. Bunu nasıl açıklayabiliriz?

  YanıtlaSil
 2. Natal haritamda KAD 3°ikizler GAD 3°yayda yüceldiği noktada. 8 ve 2. evdeler.Transit düğümler natal ile kavuşum yapmaya başladığında para kazanma şeklim mi değişir?

  YanıtlaSil