Ekim 2021 burç yorumları youtube kanalımda yayında.

Ekim 2021'in önemli gündemleri: 


6 Ekim – Yeniay, Terazi burcu 13°, Hasta nakşatrasında

6 Ekim - Plüton gerilemesi 24° Oğlak burcunda sonlanıyor

11 Ekim - Satürn gerilemesi 7° Kova burcunda sonlanıyor

18 Ekim - Merkür gerilemesi 10° Terazi burcunda sonlanıyor

18 Ekim - Jüpiter gerilemesi 22° Kova burcunda sonlanıyor

20 Ekim - Dolunay, Koç burcu 27°, Aşvini nakşatrasında


Not: Sosyal medya ve sanal iletişim diyeti uyguladığım için yorumlara dönmeyebilirim. 


[email protected]

Bir gezegenin yücelmesi diğer etkilerden bağımsız olarak o gezegenin iyi çalıştığı manasına gelir. Zararlı bir gezegen bile yücelse o gezegene ait faydalı konuları güçlendirir.


Örneğin yücelmiş Satürn ile kişinin zorluklara dayanması, onların üstesinden gelmesi, pes etmemesi, hak ettiğini düşündüğünden daha kirli veya zor işleri de yapması gerektiğinde yardım görür, şansı açılır.  


Yücelmiş Mars ise agresif enerjisini daha pozitif alanlara kaydırabilir. İyi bir teknik adam, iyi sporcu, iyi hesap bilen, iyi asker olabilir. Bunları olurken o da şanslıdır. Bu özelliklerini geliştirecek ortamı sağlanır. 


Yücelmiş gezegenler, kuvvet olarak kendi burcundaki gezegenlere göre daha yukarıda kabul edilseler de ben kendi burcundaki gezegenlerin enerjisini daha 'rahat' bulurum.


Yücelmiş gezegenleri misafir gibi düşünebilirsiniz. Misafir bulunduğu evde özenle ağırlanır. İstek ve ihtiyaçları ayağına getirilebilir. Ama misafir o evde rahat hareket edemez. İhtimam görse de bacaklarını uzatıp yatamaz ya da evin her tarafında rahatça gezinemez. Gözler hep onun üzerindedir. Ağzından çıkacak her şey dikkatle dinlenir. Yaptığı hareket dikkatle gözlenir. Sahnede olmak gibi bir şeydir. 


Gezegenler kendi burçlarında ise kendi evlerinde gibidir. Gözler üzerinde değildir.  İstediği gibi hareket edebilir. Hareket alanı daha geniştir. Yücelmiş gezegen kadar ihtimam görmeyebilir veya her istediği hemen sağlanmayabilir ama zaten kendi kendine yetme becerisi gelişmiştir. 


Bu tabii şahsi bir bakış açısı. Her işini kendi şartlarında kendi ortamında halletmek isteyenlerin tercihi yücelmiş yerine kendi burcundaki gezegen olabilir. 


Ay, Boğa burcunda yücelir; Yengeç'te kendi evindedir.

Güneş, Koç burcunda yücelir; Aslan burcunda kendi evindedir.

Merkür, Başak burcunda yücelir; İkizler ve Başak burçları kendi evidir.

Venüs, Balık burcunda yücelir; Boğa ve Terazi burçlarında kendi evindedir. 

Mars, Oğlak burcunda yücelir; Koç ve Akrep burçlarında kendi evindedir.

Jüpiter, Yengeç burcunda yücelir; Yay ve Balık burçlarında kendi evindedir.

Satürn, Terazi burcunda yücelir; Oğlak ve klasik astrolojide Kova burçlarında kendi evindedir. 


[email protected]7 Eylül 2021'de batı astrolojisine göre 14 Başak°, vedik düzende 20° Aslan burcunda, Purvaphalguni (purvafalguni) nakşatrasında yeniay yaşayacağız. 


Yeniay, Mars'la kavuşum, Neptün'le karşıtlık, Uranüs ve Plüton'la üçgen görünümü yapmakta.


Venüs yönetiminde bir takımyıldızı olan Purvafalguni'deki yeniay esnasında Venüs de Terazi burcunda kendi burcunda, çok kuvvetli olduğu Chitra (çitra) takımyıldızı derecelerinde olacak. Bu durum sosyalleşme, satış yapma, satın alma, sözleşme yapma, güzelleştirme, süsleme gibi faaliyetleri artıracaktır.


Yenilenme ve anlaşma enerjisine sahip olan Purvafalguni yeniayına etki eden uzak gezegenler önümüzdeki dört hafta boyunca bahsettiğim alanlarda dönüşüm imkanlarını artırdığı gibi hızı, stresi, şaşkınlığı ve duygusal tepkileri de artırabilir.


Mesela duygusal kararlarla ani satın almalar ve satışlar yapabiliriz. Bir hayale istinaden fazla tanımadığımız kişilerle yakınlaşabiliriz. Bilmediğimiz firmalarla sözleşme yapabiliriz. Estetik uygulamalara plansız başlayabiliriz.


Purvafalguni enerjileri bir an önce işini bitirip kafasını rahatlatmak ister. Hasatın henüz bittiği zamanlar purvafalguniye aittir. Yani hasatı yaptım, yoruldum, işim bitti. Artık uzanıp biraz dinlenmem gerek modundadır. Güzel güzel dinlenebilmek için ortamını da hoş, zarif, şık tutar. Bu dinlenceyi hiçbir şey bölmesin de ister. Bu yıldızı yorgunluk kahvesine benzetirim hep.


Yeniayı etkileyen diğer gezegenler sebebiyle bir an evvel rahatlamak, bedeni veya zihni dinlendirmek için fazla da sorgulamadan anlaşma, satış, estetik temelli faaliyetlere girişebiliriz.


Not: Purvafalguni nakşatrası, vedik düzende 13°20'‐26°40' Aslan burcunda; batı astrolojisinde yaklaşık 7°-21° Başak burcunda yer alır.


[email protected]22 Mayıs- 20 Temmuz aralığında şanslı Jüpiter vedik düzende Kova burcunda, Satabişa nakşatrasındaydı.

Satabişa şifacıdır. İlaçları, aşıları, şifalı bitkileri yönetir. Covid'i önleyici aşılar bu dönemde yaygın ve ulaşılabilir hale geldi.


20 Temmuz'da Jüpiter bu şifa bölgesinden çıktı. 20 Temmuz'a dek düşüşte olan covid vaka sayıları bu tarihten itibaren artmaya başladı.


Jüpiter, Kasım 2020'den Nisan 2021'e dek (vedik) Oğlak burcundaydı. Nisan-Eylül 2021 döneminde ise Kova burcundaydı. Jüpiter 14 Eylül'de Oğlak burcuna 20 Kasım'a dek geri dönüyor.


14 Eylül-20 Kasım 2021 aralığı, kapanmaların en yoğun yaşandığı Kasım 2020-Nisan 2021 aralığını 'tekrar ziyaret' manası taşır.


Sıkı kuralları da gösteren Oğlak burcuna tekrar gelen Jüpiter iki ay kadar daha kurallı yaşama dönebileceğimizin sinyalini vermekte.


Öte yandan bu iki ay boyunca Jüpiter, Oğlak burcunun son derecesinde, sankranti yani kafası karışık pozisyonda olacağı için kapanma kurallarına uyum sağlamakta zorlanabiliriz.


Özetle, Eylül ortasından itibaren iki ay kadar daha sıkı kurallı yaşama geçebiliriz. Bu sefer kurallara uymak daha zor gelecektir. Belki de kurallar karışık geleceği için neye ne kadar uyacağımızı kavramak güçleşebilir.


[email protected]Yaklaşık 11 aydır Satürn ile Kuzey Ay Düğümü (Rahu) üçgen burçlarda yer alıyorlardı. Vedik düzende Satürn Oğlak, Rahu da Boğa burcundaydı. Rahu üçgen görünüm yapması itibariyle Satürn'ün bulunduğu Oğlak burcuna etki ediyordu. Bu etki Mart 2022'ye kadar devam edecek.


Satürn ve Rahunun beraberliği zor bir enerjidir. Rahu acele eder, çok hevesli bir ergen gibidir. Satürn ise yavaşlatıp bekletir. Acele işe şeytan karıştıran bir etkidir. Bazen de bu yoğun hevese karşın bunca engel yüzünden kişi daha önce tercih etmediği, çok farklı, çok da riskli alanlara girebilir. Rahu, gece arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyen bir genç diyelim. Satürn de bu gencin kuralcı babasıdır. Genç bir şekilde yalanlarla bahanelerle geç saatlerde dışarda kalmanın yollarına başvurabilir. Belki de gece babasını uyutup gizlice evden çıkabilir. 


Satürn'e bu süreçte zaman zaman Jüpiter de eşlik ettiğinde, Rahu'nun aykırı yollara başvurması azalır. Satürn de aşırı kuralcılığı azaltır. Satürn ve Rahu arasında bir orta yol bulunur. Baba, kuralları esnetmiş, genç de dışardaki eğlencenin suyunu çıkarmadan eve dönmeye başlamıştır. 


Jüpiter, 20 Kasım 2020'den 5 Nisan 2021'e dek Satürn'le Oğlak burcunda beraberdi. Satürn ile Rahu'nun Jüpitersiz baş başa kalarak gerilmeleri Nisan-Eylül 2021 döneminde oldu. 14 Eylül 2021'de Jüpiter tekrar Oğlak burcuna dönerek Satürn ile Rahu arasında uzlaşmacılık sağlayacaktır. Bu dönem kısa sürecek ve Jüpiter Oğlak burcunu 20 Kasım 2021'de terk ederek Satürn ile Rahu'yu yeniden karşı karşıya getirecektir. 


Vedik astrolojide Oğlak burcu, batı düzeninde 24° Oğlak ile 24° Kova arasındaki bölgedir. Birçok batı astrolojisi takipçisi için yukarıda bahsettiğim durum Kova burcu için geçerlidir. 


Mesela, vedik düzende Yay burcu adına Oğlak burcu doğum haritasında 2.eve denk geldiğindan riskli yatırımlara yönelmiş olabilirsiniz. Koç burcu kariyerinde riskli alanlara yönelmiş olabilir. İkizler burcu ise riskli borçlar alabilir veya tekinsiz ortaklıklara yönelebilir. 
Vedik astrolojide hangi burçta olduğuna bakılmaksızın en ileri derecede yerleşmiş olan gezegene Atmakaraka gezegen denir. Ruhun gezegeni, öz gezegen manasında da gelebilen atmakaraka, bu dünyadaki yolculuğun şekline dair ışık tutar. Atmakaraka gezegen açıklamasına dair yazı için tıklayınız. 


Atmakaraka gezegenin ne olduğundan ve hayatı nasıl etkilediğinden başka navamsa (D9) haritasında hangi burçta ve evde olduğu da bir ileri seviyede detay katar. 


Örneğin atmakaraka gezegeni Merkür olan birinin doğum haritasında Merkür Terazi burcundayken Terazi burcuna has faaliyetlerin kişinin hayatında geniş yer tutacağını anlayabiliriz. Bu kişi sanat, estetik, ticaret, hukuk gibi alanlarla ilgilenebilir. Merkür navamsada Kova burcunda ise faaliyetlerini bir ekiple beraber sürdürebilir. Arkadaşlarıyla ortak işler yapabilir veya derneklerde, toplumsal fayda gözeten amaçları olabilir. 


Nakşatraları devreye sokmak detaylandırmayı daha rahat yapmamızı sağlayabilir. Örneğin atmakaraka gezegeni doğum haritasında Satabisha nakşatrasında yerleşmiş Satürn olan birinin hayatında ilaçlar, kimyasal maddeler, alkol, denizcilik gibi konularla ilgili işleri olabilir. Satürn, navamsa haritasında Yay burcunda ise bu işlerin eğitmeni olabileceği gibi uluslar arası ortamlarda veya yurt dışında da bu işleri yürütebilir. Bu konularda yayıncılık yapabilir. 


Yeni nesil bazı vedik astrologlar navamsa haritasında da nakşatraları kullanmaktalar. Bunu ben de işe yarar bulduğum için benimsemeye başladım. Mesela atmakaraka gezegeni doğum haritasında Magha nakşatrasında yerleşmiş Jüpiter olan birinin aile işleriyle, yöneticilikle, siyasetle, tarihle, arkeolojiyle alakalı faaliyetleri olabilir. Jüpiter, navamsa haritasında Bharani nakşatrasındaysa depolama, stoklama ile ilgili bir aile işini yapıyor olabilir. Ekonomi tarihiyle ilgilenebilir. Anaokulu, kreş gibi bir kurumu yönetiyor olabilir. Jeolojik veya biyolojik araştırmalar yapan bir devlet kuruluşunda çalışıyor olabilir. Film yönetmeni olabilir. 


Bu alanlar birbirlerine pek de yakın durmuyorlar mı? O zaman nakşatranın yanı sıra navamsadaki padaları da devreye sokabiliriz. Yukarıdaki Jüpiter örneğinde navamsadaki Bharani nakşatrasının ilk ayağı yöneticiliği gösterirken ikinci ayağı analizi, üçüncü ayağı sanat ve estetiği, dördüncü ayağı ise araştırmaları gösterir. 


[email protected]

14 Eylül 2021'de gerileyen Jüpiter 5 Nisan'da (vedik düzende) terk ettiği Oğlak burcuna tekrar dönüyor ve 20 Kasım'a dek orada kalıyor.


Bu durumun iki mühim etkisi olacaktır. 

1) Mart - Nisan 2021 döneminde elden kaçmış fırsatlarla veya ona benzer başka fırsatlarla tekrar karşılaşılabilir. 


2) Eylül'ün ikinci yarısında (vedik) toprak burçlarında gezegenler toplaşıyor ve üçgen formu (trine) oluşturuyorlar. Toprak elementi gerçekçiliği ve maddiyatı gösterir. Üçgen enerjileri de rahat bir akış sağlar. 


Özellikle 14-22 Eylül aralığında Güneş, Mars ve Merkür Başak burcunda; Jüpiter, Plüton, Satürn Oğlak burcunda; kuzey ay düğümü Boğa burcunda iken toprak elementlerinde avantajlı gündemler beklenebilir. 


-Ateş grubu burçlar (Koç, Aslan, Yay) maddi gelir, sağlık, kariyer alanlarında ;


-Su grubu burçlar (Yengeç, Akrep, Balık) sosyal çevre, itibar, aşk, ortaklık alanlarında;


-Toprak grubu burçlar (Boğa, Başak, Oğlak) eğitim, çocuklar, yabancı ülkeler, aşk, riskli yatırımlar veya gönülden istenilen manevi bir konuda;


-Hava grubu burçlar (İkizler, Terazi, Kova) aile, ev, araçlar, borçlar veya zorlanılan herhangi bir konuda;


pozitif, akılcı, hak edilmiş avantajlar elde edebilir. 


Hava grubunun masrafları da artabileceğinden kaynaklarının ziyan olmadığından, uzun vadeye yatırım yapıldığından emin olmalılar. 


Not: Bahsi geçen burçlar vedik astrolojinin kullandığı yıldızıl zodyaka göredir. Batı astrolojisinden 24° öndedir. Batı astrolojisi kullananların çoğu için ilgilendikleri burcu takip eden bir sonraki burç dikkate alınabilir. 


[email protected]22 Ağustos 2021'de batı astrolojisine göre 29°, vedik düzende 5° Kova burcunda, Dhanishta (danişta) nakşatrasında dolunay yaşayacağız.


Refah ve itibar enerjisine sahip olan Danişta yeniayına bereketli Jüpiter de kavuşum yaptığı için yüksek avantajlara sahip, belki de senenin en pozitif etkili dolunayına şahit olacağız. 


Dolunay yeni işe başlamaktan ziyade bir tamamlanma enerjisi içerdiği için 22 Ağustos civarı günlerde kutlanacak bir finalimiz olabilir. Uğraş verdiğimiz, beklediğimiz şeylerin tatmin edici sonuçlarını almak açısından güzel etkiler altındayız. Bir şeyin sonucunu beklemiyorsak dahi Jüpiter hayata anlam katan etkiler verebilir. 


Kova etkileri toplulukla yapılan her şey için avantajlıdır. Davetler, partiler, vb sosyalleşilen her türlü faaliyet artabilir. İş ortamlarında da reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri artabilir.


Danişta nakşatrasının sesle şifalanma özelliği vardır. Dolunay zamanı müzik dinlemek, ses banyosu yapmak iyi gelecektir. Favori şarkılarımızı yüksek sesle söylemek de tavsiyedir. 


[email protected]Merkür ile Mars birbiriyle iyi geçinemeyen gezegenlerdir. Merkür entelektüeldir. Mars'ın ise fikirlerle ve diyaloglarla işi yoktur. Aksiyon ister. Bu yüzden doğum haritasında bu Merkür ile Mars kavuşumu olan kişiler düşünmeden (Merkür) hareket edebilirler (Mars). Hızlı konuşabilirler. Hızla iletişimi ilerletirler. Sık sık çam devirebilir, pot kırabilirler. 


19 Ağustos 2021'de Merkür ile Mars kavuşuyorlar. Kavuşum etkilerini 16-23 Ağustos aralığında herkes hissedecek olsa da doğum haritasında bu kavuşuma sahip olan kişiler veya kavuşumun derecelerinde doğum haritasında gezegenleri olanlar daha fazla hissedecektir. Bu kavuşum Batı astrolojisine göre yaklaşık 13° Başak (vedik düzende 19° Aslan) burcunda gerçekleşiyor. 


Merkür ile Mars kavuşumu esnasında içimizde negatif duyguları tutmak zor olabilir. Bu yüzden tartışmalara girmek olasıdır. Tartışmalardan kaçınmak da her zaman iyi olmayabilir. Yine de ayarını tutturmakta fayda var. Negatif duyguları bir yere yazıp yırtmak, boş bir odada bağırarak rahatlamak gibi zararsız dışavurumlar da faydalı olabilir.  Hızlı veya dikkatsiz araç/makine kullanmak da bu kavuşumla olasıdır. Kaza yapmaya açık olduğumuz için de zararsız / kontrollü bir şekilde öfkemizi boşaltıp sonra araç kullanmak gerekir. Araçla seyir halindeyken ya da bir koşturma içindeyken tartışmalara girmemek iyidir.  


Bu kavuşumun çam devirme etkisi yüzünden biz de istemeden karşımızdakinin bam teline basabilir ve öfkesinin hedefi haline gelebiliriz. Hesapsızca mühim satın almalar yapmak, çapımızın ötesinde projelere dahil olmak da bu kavuşumun dikkat edilmesi etkileri arasındadır. 


[email protected]


Eylül 2021 burç yorumları youtube kanalımda yayında.


Eylül 2021'in önemli gündemleri: 

7 Eylül – Yeniay, Başak burcu 14°, Purvaphalguni (purvafalguni) nakşatrasında
21 Eylül - Dolunay, Balık burcu 28°, Uttarabhadrapada nakşatrasında
27 Eylül - Merkür gerilemesi 25° -10° Terazi burcunda, 18 Ekim'e dek

Not: Bu aralar sosyal medya ve sanal iletişim diyeti uyguladığım için yorumlara hızlı dönmeyebilirim.

 
Venüs, yıldızıl zodyaka göre 11 Ağustos - 5 Eylül 2021 aralığında Başak burcunda düşük durumda olacak.


Düşük gezegenlerin olumlu sonuç vermesi için ekstra çaba sarf etmesi gerekir. Özellikle ilişki yönetimi için düşük Venüs uğraştırıcı olacaktır.


Venüs düştüğünde çok eleştiren, çok inceleyen bir hal alır. Sakınılan göze çöp batması misali kılı kırk yarsak bile hayatımıza yanlış kişileri alma ihtimalimiz artar. Sevdiğimiz için ne yapsak memnun olmaz. Aynı şekilde o bizim için ne yapsa beğenmeyebiliriz. Birbirlerine pamuk ipliğiyle bağlı çiftler, ortaklar Venüs'ün Başak transitinde birbirlerinden kopabilirler.


Venüs düşükken keşke'lerimiz artar. Keşke daha uzun, daha fit, daha akıllı olsaydım. Keşke o işe girmeseydim. Keşke başka bir yerde yaşasaydım. Keşke bugün mavi gömleğimi değil, beyaz gömleğimi giyseydim...gibi cümleleri sık kurarız.


Venüs düşükken üreme organlarındaki ve kan şekerindeki sorunlar da artabilir.


Venüs vedik astrolojiye göre 5 Eylül'e dek düşükken ilişkilerimizde daha özenli olunmalıdır. Partnerin kusurlarını kabullenmekte ve bizi rahatsız eden şeyler hakkında söylenip durmamakta fayda vardır. Uzlaşma zeminine eleştirisi bol diyaloglarla varılamayacaktır.


Doğum haritanızda Venüs düşük değilse ve ilişki sorunları yaşamıyorsanız bu transitten pek etkilenmeyebilirsiniz. Doğum haritasında düşük Venüs olanlar ve ilişkileri sallantılı olanlar ise daha dikkatli olmalılar.


Alışverişler de Venüs'ün alanındadır. Venüs düşükken satın alma iştahı azalabilir. Azalmadığında da gereksiz harcamalara meyledebilir. Satış alanında görevliyseniz müşterilerinizi ikna etmeniz bu dönemde daha güç olabilir.


Not: Vedik düzende Başak burcu , batı astrolojisinde 24° Başak - 24° Terazi arasına denk gelir.


[email protected]Her sene 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı portalının açıldığı ve o gün Sirius yıldızı ve Güneş'in belli bir aralıkla hizalanması sayesinde frekansların yükseldiği, manevi dünya ile maddi dünya arasındaki örtünün inceldiği söyleniyor. Bu hizalanma sayesinde ruhsal düzeyde yükseliş ve enerjilerin temizlenmesiyle maddi dünyada da fırsatlar yakalayacağımız söyleniyor.


Sirius ve hizalanması eski Mısırlıların, masonların ve başka birçok kültürün önemli girişimlerini başlatmak için kullandığı kozmik bir olaydır. Bu hizalanma için sanıyorum numerolojik olarak da avantajlı sayıldığı için 8 Ağustos (8-8) tarihinin sabit olarak seçilmiş olması tarihin olayla bağlantısını koparmaktadır.


Oysa yıldızların işin içinde olduğu kozmik olaylar kullandığımız Gregoryen takvimini takip etmeyebildiği gibi bir yıldızın yükselmesi coğrafi konuma göre de önemli ölçüde değişir.


Aslan Kapısı olarak adlandırılan kozmik olay, Sirius yıldızının Güneş'ten daha erken yükselmeye başladığı, böylece çıplak gözle seçilebildiği, Güneş'in parlaklığının ardında kaybolmuşluğunun sona erdiği gün ise o gün 2021'de güney illerimizde 8 Ağustos'ta gerçekleşirken 41° kuzey enlemlerinde (İstanbul'a yakın enlemlerde) 12 Ağustos'ta gerçekleşecektir. Kuzeye gittikçe Sirius daha geç bir tarihte yükselecektir. Mesela Berlin civarında 24 Ağustos'ta bu gerçekleşir. 


Bu tarih Eski Mısırlılardan beri dünyanın ekseninin kayması sebebiyle Temmuz başından günümüzde Ağustos ortalarına kadar değişti. Sanıyorum Aslan burcu günlerinde olduğumuz için de bu olaya Aslan Kapısı ismi verilmiştir. Aslan burcu ifadesi mevsimsel bir ifade olduğu için bir sabit yıldızın hizalanmasına uygun değildir zira eksen kayması devam ederek birkaç asır sonra bu hizalanma güney bölgelerde Başak burcunda gerçekleşmeye başlayacak. Kuzey enlemlerinde zaten Başak burcunda gerçekleşmekte.


Büyük Köpek Takımyıldızında bulunan Sirius için Köpek Kapısı daha uygun bir isim olabilirdi ama o da Aslan Kapısı kadar kulağa gösterişli gelmiyor 🙃 Aslan kapısı denince eski sarayların girişlerindeki aslan heykelleri aklıma geliyor. Görkemli bir yere giriş yapmak üzere olma hissi heyecan veriyor.


Mitleri, ritüelleri, okültü çok sevsem de astronomik zamanlamasıyla örtüşmeyen faaliyetlere ve bunların etrafındaki popüler heyecana uzağım. Ayrıca astroloji hayatımın önemli bir parçası olsa da hala iflah olmaz bir şüpheciyim (skeptikim).


Sirius'u çıplak gözle görmenin ismiyle ilgilenmeyip sadece doğru zamanda ritüellerini hayata geçirmek isteyenler ya Ağustos'un ilk günlerinden itibaren her sabah gün doğmadan Sirius'un yükseldiğini gözleyerek bulmalı ya da bulundukları enleme göre belirlenmiş tarihleri kullanmalılar. 

Bazı uygulamalar bu hesabı yapsa da hesaplanmışları listeleyen web sayfaları oluyor. Kuzey enlemlerine göre Sirius yükselişi tarihleri için bir adres: https://cayelincastell.com/sirius-star-magic/


[email protected]