Güneş ve Merkür'ün aynı burçta olmasına Vedik astrolojide Budhaditya Yoga ismi verilir. Merkür, Güneş'ten fazla uzağa gidemediği için çok da yaygın bir yogadır. Bu ikilinin beraber olduğu ev, o eve dair yetenekleriniz olduğu manasına gelir. Merkür Güneş'e yakınsa (12° yakınlık) yandığı için kişinin bu yeteneklerini gerçekleştirmesi biraz zor olur.

Eğer Merkür ve Güneş birbirine yarım derece kadar yakınsa (hatta tam olarak 17 dakika yakınlık) kişiye parlak bir zihin verir. Arap astrolojisinde 'cazimi' ismi verilen bu durumda kavuşumun olduğu evin veya Merkür'ün yönettiği evlerle alakalı konulardaki yetenekler göz alıcı seviyelerde olabilir. Merkür'ün cazimi olduğu günlerde aydınlık bir zihnimiz, parlak fikirlerimiz olabilir.

Cazimi konsepti vedik astrolojide yoktur ama yokluğu geçersiz olduğu manasına gelmez. Astroloji temel prensipleri dışında kuralları tamamen tecrübelere, gözlemlere göre şekillenen ve gelişen bir bilgidir. 

Kendi incelediğim haritalardan vardığım kişisel sonuç ise yanık Merkür'e görünüm yapan yararlı gezegenlerin yanığa iyi geldiği ve Merkür'ün Güneş'le kavuşumdan uzaklaşmaya başladığında daha kuvvetli olduğudur. Yanık gezegenler, görevlerini Güneş'e devrettikleri için de kuvvetli bir Güneş varsa yanık gezegen etkileri yaşanmayabilir.

Güneş'e yakın olan gezegenler 'yanık' diye kategorilendirilseler de gezegenin Güneş'ten daha ilerde olması ile Güneş'ten geride (daha düşük derecede) olması arasında etki farkı vardır. İleri olan gezegen her zaman geride olanın etkisine kapılır. Bu manada, Güneş'e yaklaşan Merkür (gerideki gezegen) esnasında, Güneş Merkür'leşir. İletişim kurmakta zorlanabilir, sık fikir değiştirebiliriz. 

Merkür, Güneş'i geçince ise Merkür Güneş'leşir. Bu sefer Merkür iletişim kurarken göz alıcıdır. Kendini dinletir. Sadece biraz fazla 'kibirli' bir dilden konuşuyor olabilir. Fikirlerine fazlasıyla güvenir. Hata yaptığını kabul etmeyebilir. 

Her iki durum da 'Yanık Merkür' diye geçer ama yaşama yansımaları birbirinden farklıdır. .

--
Cazimi de, yanıklığa dair tüm bahsettiklerim de, sadece Merkür için değil, herhangi başka bir gezegen için de geçerlidir. Retro gezegenler Güneş'le aynı yönde hareket etmedikleri için yanık sayılmazlar.

Güneş ve diğer gezegenlerin kuvvetine dair açıklama yapan geçmiş bir yazım için tıklayınız.  [email protected]


Hakkında oldukça sık konuşulan nakşatralardan olan Ashlesha, vedik astrolojide 16'40'' - 29'59'' Yengeç; batı astrolojisinde ise yaklaşık 10'40'' - 23'59' Aslan burcu arasında yer alır. Ashlesha'nın yönetici gezegeni Merkür'dür. 

Hakkında çok konuşulmasının sebebi spekülasyonlara, sansasyonlara açık kişiler olmalarıdır. Yine de bunu genellememek gerekir. Her yıldızın yüksek ve düşük motivasyonda yaptıkları şeyler arasında erdem seviyesi farklıdır. Ashlesha'nınki de diğerlerinden farklı değildir. 

Düşük motivasyonda çalışan Ashlesha'lar ürkek, kaygılı olabilirler. Genellikle geçmişlerinde yaşadıkları ve kendilerini aşağılanmış hissetmelerine sebep olan olaylar sebebiyle güçlü olmaya fazla uğraşmaları, güçlerini kaybetmemek için güçlü birine veya ortama tutunma çabası, çıkarları için norm dışı tavırlar sergileyebilmeleri söylenebilir. 

Yüksek motivasyonda çalışan Ashlesha'lar ise çok iyi araştırmacı, doktor, şifacı, yüksek mühendis, kimyacı, psikolog olabilirler. İnsan psikolojisinden çok iyi anlarlar ve insanları yönlendirmeyi çok iyi bilirler. Bu yüzden yüksek motivasyondayken çok iyi lider özelliklerine sahiptirler. Tabii düşük motivayondayken insanları kötü emellerine yönelik de yönetebilirler. Ashlesha'lar arasından çevreyi, doğayı, hayvanları korumak için uğraşan çoktur. Vejetaryen olmaya meyillidirler. Aralarından hayvan hakları aktivistleri de çokça çıkar. 

Ashlesha kadınları bedenlerinin güzellikleri, seksi tavırları, kıvrak hareketleri ile bilinir. Bu yüzden de bu nakşatradan çok sayıda manken, fotomodel, film yıldızı, dansçı çıkar. Kadınları kapalı giyinmekten genellikle hoşlanmaz. (Bunu bir edep ya da ahlak unsuru olarak ifade etmediğimi özellikle belirtirim). Bazıları bedenlerinin güzelliğinin mesajını vermek, bazıları da sıcak basması sebebiyle kapalı giysilerden hoşlanmaz. Giysilerinde de dar veya bağlamalı öğeleri olan tarzlar seçerler. 

Ashlesha yıldızına mensup kişileri en çok harekete geçiren şey incinmektir. Normalde hiçbir zararı olmayan bir Ashlesha incitildiğinde, haksızlığa uğradığında veya gözü önünde bir başkası haksızlığa uğratıldığında ceza biletini yüksek kesebilir. Sevdiklerine karşı çok korumacı ve sahiplenici de olduğu için onlara yapılan haksızlıklar karşısında da büyük düşman kesilebilirler. 

Ashlesha'yla iyi geçinmenin tek yolu onu ve sevdiklerini küçük düşürmemektir. Tabii ki kimse kimseyi küçük düşürmesin ama Ashlesha'ların hassasiyet seviyesi yüksek olduğu için birçoklarının sıradan bulabileceği bir yorum onlar için pandoranın kutusunu açabilir ve sıradan bulunabilecek bir konu şeref meselesine dönebilir. Affetmeleri de oldukça zordur. 

Sembolü yılan olan Ashlesha nakşatrası yılanın sıkı kavrayışı, şifacılığı, intikamcılığı ile açıklanır. Az uyuyabilirler, çokça uykusuzluk çekerler. Genellikle uyurken gözleri tam kapanmayabilir. Uyurlarken izlediğinizde gözlerini hafif açık sanabilirsiniz. Genellikle kıvrılarak veya kendilerini bir yerlere sıkıştırarak uyurlar. Genellikle uykusuzluk veya uykuya dalma zorluğu çekerler. 

Kuşku seviyeleri yüksektir. Genellikle tehlikeyi sezerler ve ona göre kendilerini ve sevdiklerini hızla korumaya alırlar. Bazen tehlike olmasa bile hissettikleri fazla kuşkunun etkisiyle gereksiz olabilecek önlem ve davranışlar, özellikle de sivri dillilik sergileyebilirler. Kötü söz söyleme alışkanlıkları varsa bundan vazgeçmek onlar için daha hayırlı gelişmelere vesile olur. 

Kuru cilt problemleri, cilt döküntüleri yaşarlar.Tırnak yeme alışkanlıkları da yaygındır. Kalın telli saçları vardır. Saçları çok dökülebilir ve kadınları genellikle saçlarını topuz şeklinde bağlayarak kullanırlar. 

Bedendeki kundalini enerjisi de yılan sarılışıyla sembollenir. Bu yıldızdaki kişiler mistik güçlere sahip olabilir ve kundalini uyanışı yaşayabilirler. 

Her nakşatranın olduğu gibi Ashlesha'nın da 4 ayağı (padası) vardır. 

1.pada: Vedik sistemde 16°40″ – 19° 59′ Yengeç arasındadır. (Batı sisteminde yaklaşık 10°40″ – 13°59 Aslan burcu)
Bu ayağı Yay burcuna ait Jüpiter yönetir. Hastalıklarla çok içli dışlıdır. Bu yüzden bu noktalar tipik doktor, eczacı, şifacı yerleşimidir. Yardımlaşma ve hayır kurumlarında da görev alabilirler. Kendilerinde kronik rahatsızlıklar bulunabildiği gibi rahatsızlığı olan yakınlarıyla ilgilenmek durumunda da olabilirler. 

2.pada: Vedik sistemde 20°00″ – 23° 19′ Yengeç arasındadır. (Batı sisteminde yaklaşık 14°00″ – 17°19 Aslan burcu)
Bu ayağı Oğlak burcuna ait Satürn yönetir. Yıldızın en hırslı ayağıdır. Çok soğukkanlı ve planlamacıdır. Eşyasının, malının kıymetini en çok bilen ve en tutumlu davranan ayaktır. Düşük motivasyonlu bir Ashlesha için hırsları uğruna tehlikeli veya yanlış yollara sapabilen ayaktır. 

3.pada: Vedik sistemde 23°20″ – 26° 39′ Yengeç arasındadır. (Batı sisteminde yaklaşık 17°20″ – 20°39 Aslan burcu)
Bu ayağı Kova burcuna ait Satürn yönetir. Yıldızın en çevreci, hümanist, aktivist ayağıdır. Bu ayakta vejetaryen, vegan beslenen kişiler de çoktur. Toplumsal meselelerle çok ve ateşli şekillerde ilgilenirler. Sosyal reformculardır. 

4.pada: Vedik sistemde 26°40″ – 29° 59′ Yengeç arasındadır. (Batı sisteminde yaklaşık 20°40″ – 24°00 Aslan burcu)
Bu ayağı Balık burcuna ait Jüpiter yönetir. Bilgilenmeyi, kültür sahibi olmayı, sosyalleşmeyi ve seyahat etmeyi çok severler. Genellikle eğitim hayatları başarılıdır. Kalemleri, edebiyatları, yaratıcı becerileri kuvvetlidir. 


----

Tabii ki her konuda olduğu gibi daha net yorum yapabilmek için nakşatralarda da gezegenin yerleştiği ev, aldığı görünümler, vb bazı detaylar daha incelenmelidir.

[email protected] Batı astrolojisine göre Haziran 2019'un burç yorumları youtube kanalımda yayında.
Ayın en önemli gündemleri:

 • İkizler burcunda (Rohini yıldızında) yeniay
 • Yay burcunda (Mula yıldızında) dolunay
 • Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu
 • Satürn Güney Ay Düğümü kavuşumu
Vedik astrolojide, zararlı gezegenler (Satürn, Mars, Rahu ve Ketu) hangi eve veya hangi ev yöneticisine görünüm yaparsa o evle ilgili konuları geciktirir veya strese sokar. Evlilik konusunda da bu gezegenlerin 7.eve veya 7.ev yöneticisine yaptığı görünümler evliliği geciktiren veya strese sokan etkilerdir. 7.ev yöneticisinin veya ilişkiler gezegeni Venüs'ün yanık, geri hareketli veya düşük olması da ayrı stres sebepleridir. 

Birkaç aydır vedik astrolojinin ev kapılarının yıldız ve sublordlarıyla yorumlar yapan KP metotuyla da ilgileniyorum. Bu metotta evlilik için 2, 7 ve 11.evlerin dönemin dasa/antardasa gezegenleri tarafından aktive olması icap eder. Bu mantıkta aslında herkesin evlilik geciktirdiğini sandığı 7.ev Satürn'ünden ziyade 5.ev Satürn'ü daha zorludur. Çünkü gecikme yaratan Satürn, 5.evden 2, 7 ve 11.evlere; yani evlilikle ilgili tüm evlere görünüm yaparak çıkış kapılarının hepsini tutmaktadır.

7.eve veya 7.ev yöneticisine zararlıların her birinin yaptığı görünüm bir negatif (eksi) etkiyse yararlılardan (Jüpiter, Venüs, Merkür, büyüyen Ay) alınan her görünüm de bir pozitif (artı) etkidir. 7.ev yöneticisinin 6, 8, 12.evlerde olması da diğer negatif etkilerdir. 7.ev yöneticisinin Satürn veya Mars olması tek başlarına negatif bir etki değildir. Bunların 7.eve veya 7.ev yöneticilerine yaptığı görünümler negatif sayılır. 

Eksiler artılardan biraz çoksa evlilik gecikse veya strese girse de idare edebilir. Eksiler artılardan bayağı çoksa evlilik engelli olabilir. 

Aşağıda 7.ev yöneticisinin veya Venüs'ün negatif hallerine dair özet bazı notları görebilirsiniz. Bunlar genel manada evlilikteki sorunların ne çerçevede çıkabileceğini anlatsa da tam bir analiz için navamsa (d9) haritası da incelenmelidir. Tek etkiden ve özellikle de pozitif etkileri değerlendirmeden büyük çıkarımlar yapmayınız.

Evlilikle ilgili gezegenin Yanık olması:
Kişinin evlilik yapmak için bir çaba içinde olmayabileceğini gösterir. Hayatında birileri varsa da o kişiyle az ilgilenebilir. Başka işleriyle daha meşguldür. 

Evlilikle ilgili gezegenin Düşük olması: 
Partnerin, kişinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamadığı görülür. Partner, kişiyle çok ilgili değildir. Partnerin kendi dünyası vardır ve o dünyaya kişinin girmesi zor olabilir. 

Evlilikle ilgili gezegenin Geri Hareketli olması: 

Bütün diğer etkilere nazaran tek başına mühim bir negatif durum değildir. Biraz gecikmeli veya dolambaçlı yollara girilmek zorunda kalınarak gerçekleşen bir evlilik manasına gelir. Flört döneminde başlayan, biten ve tekrar başlayan bir evlilik de olabilir.  

Evlilikle ilgili gezegendeki Ketu etkisi:
Neptün de Ketu'ya benzer etkiler verir. 
Kişinin ilişki ihtiyacı pek azdır. İlişkisi olmasa da olur. Partneriyle bağ kurmakta zorlanır. 
İlişkinin başlarında değilse bile zamanla ortaya çıkan bir etkidir. 

Evlilikle ilgili gezegendeki Rahu etkisi:
Uranüs de Rahu'ya benzer etkiler verir. 
Kişi aşırı ilişki odaklıdır ama ilişkilerinde nereden çıktığı belli olmayan türlü engel ve huzursuzluklar vardır. Partnerinin duyguları çok gelgitli olabilir. Yabancı veya dul/boşanmış eş göstergesi de olabilir. 

Evlilikle ilgili gezegendeki Satürn etkisi:
Satürn geciktirir ve süründürür. Ancak gecikme ve birkaç hayal kırıklığı etkisinden sonra kısmeti verir. İlişkide soğukluk, mesafe de barizdir. 

Evlilikle ilgili gezegendeki Mars etkisi:
Mars, ilişkiyi huzursuz yapabilir. İlişkide sık kavga edilebilir ve acıtıcı sözler sarf edilebilir. Dominant ve sert mizaçlı partnerleri de gösterebilir. 


İletişim: 
https://astrocevap.sopsy.com/5 Mayıs 2019'da Batı astrolojisine göre 14 derece Boğa; vedik sistemde 20 derece Koç burcunda, Bharani yıldızında yeniay var.

Anne rahmi olarak sembollenen Bharani enerjisi yeni şeylerin doğumunu destekler. Koç burcu başlangıçları ve ileri adımları destekleyen bir burçtur. Yeni bir yola çıkmak, yeni bir fikri geliştirmek için gerekli sancıları da çekmeye niyetli oluruz. En değerli eserler sancılı süreçlerden sonra ortaya çıkanlardır. 

Vedik sistemde Koç burcundaki yeniay, Güneş'in yüceldiği burçtadır. Bharani'deki Güneş'in yıldız yöneticisi Venüs'tür. Venüs de bu esnada Balık burcunda yücelmiştir ve Jüpiter'den de destek görmektedir. 

Hangi burcu ne manada desteklediğini aylık videolarımda anlatmıştım. hatırlamak için link: 

[email protected] 

Satürn 30 Nisan ile 18 Eylül 2019 tarihleri arasında Batı astrolojisine göre 20° ile 14° Oğlak burcunda; vedik sistemde Yay burcu 26° ile 19° arasında geriliyor.

Satürn gerilemesi düzeltilmesi gereken, başka çözümler bulunması gereken sorunları gidermek; ertelenip duran yarım bırakılan konuları tamamlamak için idealdir. Bunlar kendiliğinden olmaz elbette. Satürn emek ister. Sorunlar veya yarım kalmış işler varken kafamızı kuma gömmek Satürn'ün depresyon, korku veya panik yüzünü göstermesine sebep olur.

Satürn gerilemeleri herkesi etkiler. Satürn'ü doğum haritasında geri hareketli olan kişileri de etkiler. Satürn'ü doğum haritasında geri hareketli olanlar genellikle ya çok çalışkan ya da çok üşengeç olurlar. Üşengeç takımındakilere Satürn gerilemesi esnasında iş bitirme hevesi gelebilir. Çalışkan takımdakiler ise ince detayları tamamlayıp ödüllerini alabilirler.

Satürn, gerilemesi boyunca Purva Ashadha nakşatrasında olacak. Purva ashadha 'erken zaferleri'  gösterir. Yeterince çabalanmadan elde edilmiş zaferlerin de çabasını sonradan verme zamanı gelmiştir. Zafer sarhoşluğu yaşayanlar veya sadece sırlar, entrikalar üzerine kurulmuş bir avantajın sahipleri bu Satürn gerilemesinde bedel ödemeye başlayabilir. Purva Ashadha'nın sonunda Uttara Ashadha vardır ki o noktalar hak edilmiş, yeterince düşünülmüş, çalışılmış, olgun zaferlerdir. Zaferin olgunlaşması için şimdi doğrunun yanlıştan ayrılması ve emek verilmesi gerekir. bu yüzden bu Satürn gerilemesi esnasında toplumsal hayatta çok sayıda sır da açığa çıkabilir.

Satürn gerilerken geçen sene, yani 2018'den beri karşılaştığınız sorunlar ve olaylar bu sefer yarım kalmışları tamamlamak için veya zararınızı azaltmak/durdurmak ve önünüzdeki yeni maçlara bakmak üzere tekrar karşınıza çıkabilir. Satürn, disiplin, çaba ve azimin gezegenidir. Satürn'ü yönetmek için cesaret, olgunluk ve biraz da tevekkül gereklidir. Karşılaştığınız sorunlarla baş etmek için uğraşmalı ve fakat bunların çok da takıntılı esiri olmamalısınız. Onlardan vazgeçmeyi ve kaybı azaltmayı da bilmelisiniz.

Satürn, gerilemesine Purva Ashadha nakşatrasının 4.ayağında başlayacak. Bu ayağı 28 Haziran 2019'a kadar olan döneminde geçecek. Purva Ashadha'nın 4.ayağı Akrep burcuna ait Mars'tır. 30 Nisan'dan 28 Haziran'a kadar olan süreçte derin duygusal ve gizli konular daha ön plandadır. Belki de bir tarafınızı saklı tutuyor, kimselerin bilmediğini bilerek rekabetçiliğinizi artırıyordunuz. Azminiz ve kararlılığınızla süreci devam ettiriyordunuz. Purva Ashadha'nın sembolü elektir. Tahılın işe yarayan, besin değeri yüksek kısmını işe yaramayandan ayırır. Purva ashadha'daki Satürn gerilemesi devam etmeli misiniz, yoksa azminiz ve çabanızı hak etmeyen sonuçlar aldığınız için bırakmalı mısınız'ı size gösterecektir.

Bu Satürn gerilemesinin ilginç yanı Satürn'le neredeyse aynı derecelerde kucak kucağa bir de Güney Ay Düğümünün (Ketu) olmasıdır. Ketu bizi doğum haritamızda transit geçtiği evin konularına karşı kayıtsız yapabilir. Motivasyon azaltabilir. Satürn disiplinli ve azimliyken Ketu'nun motivasyonsuzluğu elimizdeki işleri gönülsüz götürmemize sebep olacaktır. Ama zorla güzellik de bir yere kadardır. Mayıs ayından itibaren gergin ve öfkeli Mars'ın; Haziran'da da beklenmedik ve şok edici Rahu ile beraber olan Mars'ın Satürn ve Ketu'ya görünüm yapmaya başlaması 'yeter artık' şeklinde masa devirir tonda zorla sürdürdüğümüz konuları aniden bitirmemize sebep olabilir. 

Toplumsal alanlarda ise Mayıs ve en çok Haziran'da terörizm ve skandallar artabilir. Yay burcu dinin, inançların, adaletin, uzak seyahatlerin, kitle iletişiminin burcudur. Terörün ve toplumsal gerginliklerin bu alanlarda; yani ibadethanelerde, uzak mesafe taşıtlarında, adalet saraylarında veya kitle iletişim araçlarını ilgilendiren alanlarda gerçekleşmesi çok muhtemeldir. Bu alanlarda çalışan kişilere dair skandallar da gün yüzüne çıkabilir. Yay burcu yabancıları ve göçmenleri de ilgilendirir. Eleme yapan Purva Ashadha yıldızındaki Satürn gerilemesi, tüm dünyadaki göçmenlerin iadesi veya seçici olarak yerleştirmelerine dair hareketleri de çoğaltır. 

Türkiye'nin 7.evinde gerçekleşecek olan Satürn Ketu kavuşumlu gerileme, eskiden imzalanmış ikili anlaşmaları yeniden gözden geçirmemize, eski müttefiklerimizden kopmamıza ve yeni ittifaklar kurmamıza sebep olabilir. 7.ev her manada değişim anlaşması sayılır. Döviz değişimi, kur değişimi şartları da yeniden gözden geçirilebilir. 7.evin, 4.evden sonraki 4. ev olması (bhavat bhavam) sebebiyle bu Satürn gerilemesi esnasında büyük taşıtlar, büyük okullar, büyük evler/ saraylar, büyük altyapı projelerinde de bazı sıkıntılar veya yeniden yapılandırmalar da ortaya çıkabilir.  

Meghan Markle Vedik Sidereal
Doğum Haritası
Meghan Markle'ın doğum haritasında 9.ev yöneticisi Satürn ile 10.ev yöneticisi Jüpiter'in her ikisinin de zarar görmedikleri bir burçta (Başak) kavuşumu var. 9.ev yöneticisi ile 10.ev yöneticisinin kavuşumu bir raj yoga oluşturur. 

Raj yogalar kişiye sıradışı başarı, şans, kısmet getiren durumlardır. 

Meghan Markle da Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlendiğinde bu raj yogayı tetikleyen Jüpiter/Saturn dasa/antardasasını yaşıyordu.

Aynı kavuşum, aynı evlerini yöneterek yani kuvvetli bir yoga oluşturarak navamsa (evlilik) haritasında da mevcuttur. 

Satürn 7.ev (evlilik evi) kapısının yöneticisidir. Jüpiter, Satürn'le kavuşum yaptığında Jüpiter de 7.ev etkisine bulaşmış olur. 


Meghan Markle, 19 Mayıs 2018'de evlendiğinde transitlerin durumuna bakarsak:
 • Transit Satürn de hem 1.ev (Ay) hem de 7.ev yöneticisine (Satürn) 10.ev görünümü yapıyordu. Evlilik dönemlerinde Jüpiter ve Satürn'ün 1 ve 7.eve veya yöneticilerine görünüm yaptıkları görülür. Jüpiter de navamsa haritasında hem 1.hem de 7.ev yöneticilerine görünüm yapmaktaydı. Markle'ın doğum saati birkaç dakika daha erkense Terazi transiti yapan Jüpiter, İkizler burcuna dönüşen 1.evine de görünüm yapıyor sayılabilirdi. 
 • 1/7 evlerinde tutulmalar vardı. Kuzey Ay Düğümü (Rahu), 1.evinde; Güney Ay Düğümü (ketu) 7.evinde transit idi. 
 • Evlilik yıldızı olarak bilinen ve Markle'ın 8 derece İkizler burcunda bulunan vivaha şahamından Jüpiter yakın tarihte transit görünmüş ve Venüs de henüz kavuşum yapıyordu. 

Peki Markle'ın doğum haritasında kraliyet ailesi mensubu olmasını nasıl anlayabilirdik? 

Raj yogalardaki şanslı durumlardan başka en çok Bhrigu Bindu noktasına dikkat çekmek isterim. Kuzey Ay Düğümünden sonra Ay ne kadar ilerlemişse, o aradaki mesafenin tam orta noktası Bhrigu Bindu noktasıdır. 

Markle'ın haritasında bu nokta 8 derece Aslan burcunu, Magha yıldızını işaret ediyor. Bu da kraliyet ya da üstün bir koltuk sembolüdür. Tabii ki Bhrigu Bindu noktası buralarda olan herkes kraliyet mensubu olur gibi bir çıkarım yapamayız ama bu noktalarda kişiyi yüksek makamlı yerlere taşır. 
Batı astrolojisine göre Mayıs 2019'un burç yorumları youtube kanalımda yayında.
Ayın en önemli gündemleri:


 • Boğa burcunda (bharani yıldızında) yeniay
 • Akrep burcunda (anuradha yıldızında) dolunay
 • Venüs Uranüs Kavuşumu
 • Mars Jüpiter karşıtlığı
 • Satürn Güney Ay Düğümü kavuşumu


 

[email protected]


Artistik buz pateni şampiyonaları 1980'li yılların kış gecelerinin en eğlenceli seyirliğiydi. Neredeyse o yıllardan beri izlemediğim bu sporu bir süredir yeniden takip etmeye başladım.

2019 Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonasında erkekler kategorisinde bu sene çok sıkı rekabet vardı. 66 yıl aradan sonra ilk kez arka arkaya iki olimpiyat kazanması sebebiyle favori Japon Yuzuru Hanyu ise hatalı bir inişiyle favori olduğu yarışmayı ABD'li rakibi Nathan Chen'e yenilerek ikincilikle bitirdi.


Yuzuru Hanyu, Asya'da o kadar popüler biri ki her yarışmasında fanleri yeri göğü inletiyor. Yuzuru da oldukça hırslı bir genç. Japon kültüründe hırslarınız varsa bile bunu saklı tutmak, pek de açığa çıkarmamak gibi bir teamül vardır. Bu manada Yuzuru teamülden farklı bir yapıya sahip. Yine de çocuksu sevimliliği ve yeteneği ile popülerliğin zirvelerinde dolaşıyor.


Şampiyonayı izlerken ve ardındaki bunca fan heyecanını görünce ister istemez Yuzuru'nun doğum haritasını merak ettim. Hatta orada da kalmadım, başka yarışmacıların, eski sporcuların, atletlerin de haritalarını biraz karıştırdım. Pek çoğunun doğum saati belli değil. Ama konu bu da değil. Doğum saatleri belli olmamasına rağmen gördüklerimin çoğunda ortak bir yön var: kuvvetli Satürn ve Mars.


Bir gezegen yüceldiği burçta, rahatladığı (mooltrikona) burçta, kendi burcunda veya dost gezegenlerine ait burçta kuvvetlidir. Bir gezegen nasıl kuvvetli olur? konulu yazımdan bu burçların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. 


Normalde hayatta olan kişilerin haritalarını onlardan izinsiz yayınlayıp yorumlar yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Seneler önce bunu bir iki kişi için yapmıştım ama zaten sonradan konuya dair düşününce rahatsız olup silmiştim. Onlardan izin alabilecek durumum da yoktu haliyle. Ama bu sefer bunu yapmaktaki amacım hayatlarını yorumlamaktan ziyade doğum haritalarında başarılı sporcu işaretlerini aramaktan ibarettir. Zaten doğum saatleri bilinmediği için bazı tüyolar dışında hayatlarına dair yorum yapmak da mümkün değildir. 


Başarılı bir sporcu olmak için iki şey çok önemlidir: Satürn ve Mars


Satürn, disiplindir. Sabahın kör karanlıklarında kalkıp geç saatlere kadar yıllar boyunca  antrenman yapma disiplinidir. 


Mars ise hız, kuvvet, çeviklik, rekabet gibi unsurlardır. Ne kadar disiplinli olunursa olunsun sporcu için şart becerilerdir.
 


Yuzuru Hanyu 7 Aralık 1994 Sendai, Japonya doğumlu. Doğum saatini gelişigüzel yazdım sayılır. Paten kaymak gibi konular 3.eve ait olduğu için 3.ev kuzey düğümünü, Yuzuru'nun özel hayatı çok kapalı olduğu için 4.ev yoğunluğunu ve geçen yıl yaşadığı sakatlığı 6/12 tutulmalarına uygun gördüm sadece. Yine de bu üzerine uzun düşünmediğim bir tahmindir. Zaten konumuzla ilgisi de yoktur. 


Lahiri ayanamsası baz alınarak hazırlanmış vedik doğum haritası aşağıdaki gibidir. 
  

Yuzuru Hanyu'nun Satürn'ü Kova burcunda. Mooltrikona (rahat olduğu) burçtadır. Bu da disiplini ve sorumluluklarını bıkmadan uzun süre devam ettirebilme becerisi sağlar. 


Mars'ı ise Aslan burcunda, dost olduğu bir burçta. Ama bundan da önemlisi Aslan'daki Mars'ı ile Akrep burcundaki Güneş'i birbirini karşılıklı ağırlamaktadır. Buna vedik astrolojide parivartana ismi verilir. Yani Akrep Güneş'le Aslan Mars adeta yer değiştirir. Mars'ı Akrep gibi; Güneş'i de Aslan gibi çalışır. Yuzuru'nun iyi sporculuğunun yanı sıra popülerliği de Aslan gibi çalışan Güneş'inden  gelmektedir. 


Terazi'deki Venüs'ü mooltrikonadır (rahattır). Artistik bir sporla uğraştığı için artistik becerilerini de bu sağlıyordur. Venüs'ün yanındaki Kuzey Ay Düğümü (Rahu) artistik becerilerini daha da çoğaltır ki zaten artistik becerileri teknik becerilerinin daha önünde olan bir sporcudur. 


Akrep burcunda Jyestha yıldızındaki Güneş ve Merkür'ü de hırsını ve rekabetçiliğini açıklayabilir. 


2019'daki Dünya Buz Pateni şampiyonluğunu favori Yuzuru'dan alan Nathan Chen'in haritasında da Satürn düşük olduğu Koç'ta ve fakat tam karşı evinde, Terazi burcunda Mars'ı var. Bu da karşılıklı ağırlama ile Satürn'ü adeta yücelmiş Terazi'ye; Mars'ını da mooltrikona Koç'a benzetir. 
Başka ünlü sporcuların doğum günlerinden de kuvvetli Satürn ve Mars'ın izlerini bulabiliriz. 


Muhammed Ali'nin de Satürn'ü düşük olduğu burç olan Koç'ta ama Oğlak'taki Güneş'iyle birbirlerini karşılıklı ağırlamakta. Böylece yücelen bir Güneş'i ve kuvvetli bir Satürn'ü oluyor. Yücelen Güneş de popülerlik sağlıyor. Muhammed Ali'nin Mars'ı da mooltrikona olduğu Koç burcunda. 


Dünyaca ünlü eski efsane futbolcu Pele'nin de Satürn'ü Koç'ta. Güneş'i ise Terazi'de. Karşılıklı ağırlamada ikisi de yücelmekteler. Bu da hem disiplinli hem de popüler olmayı sağlar. Pele'nin Başak burcundaki Mars'ı da Akrep burcundaki Merkür'üyle karşılıklı ağırlanıyor ve Mars'ı da Akrep gibi rahat, Merkür'ü de Başak gibi zeki çalışıyor.
 


Naim Süleymanoğlu'nun da Terazi Mars'ı ile Oğlak'taki Venüs'üyle karşılıklı ağırlamada Oğlak gibi yücelime geçer. Ünlü motorsiklet yarışçımız Kenan Sofuoğlu'nun da Terazi'de yücelmiş bir Satürn'ü ve Akrep'te kendi burcunda bir Mars'ı var. 


Mars hangi burçta olursa olsun yanındaki düğümler de kişiyi ekstra hırslı, çevik, hızlı veya kuvvetli yapabilir. Pele'nin, Serena Williams'ın, Michael Jordan'ın Mars'larıyla kavuşan kuzey ay düğümleri mevcut. Mars'ın yanındaki Rahu, kısa süreli kuvvet, hız için; Ketu ise uzun süren tempolu müsabakalar veya alet/makine kullanılan müsabakalar için kuvvetli bir etkidir. Motor sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nda Mars ve Ketu da kavuşumdadır. 


Bu durumda 'bahsi geçen sporcularla aynı gün doğan kişiler neden dünya çapında sporcu olmuyorlar?' sorusunun cevabı ise doğum saatinde saklıdır.Not: Tabii ki astrolojide her konuda olduğu gibi bu konuda da tek etkiden büyük çıkarımlar yapılamaz. Satürn ve Mars'ın kuvvet derecesi her şeyi açıklamaz. Hangi evde ve hangi gezegenlerle görünüm yaptıkları ve alt haritalarda (varga) ne durumda oldukları da önemlidir. [email protected] 
Birçok yazımda bahsettiğim gezegen kuvvetlerine dair açıklama yazısıdır. 
Bir gezegen nasıl kuvvetli olur? Kuvvetli gezegen ne demektir? 

Vedik astrolojide kuvvet sırası en yüksekten en aza şöyledir: 

1) Yücelim
2) Mooltrikona (rahatlık)
3) Kendi burcunda
4) Dost burçta
5) Düşman burçta
6) Düşük burçta

Buna göre aşağıdaki tablodan hangi gezegenin hangi kuvvette olduğunu takip edebilirsiniz:

Örneğin, Güneş, Koç burcunda yücelir ama en yücelmiş olduğu nokta 10 derecedir. Bu diğer Koç derecelerinde zayıf olduğu manasına gelmez. Sadece zirvesi 10 derece Koç'tur. Güneş, Aslan burcunda kendi evinde ve rahattır. Yengeç, Akrep, Yay ve Balık burçlarında da iyi hisseder. İkizler ve Başak burcunda ne rahat ne de rahatsızdır. Boğa, Oğlak ve Kova burçlarında rahatsız olur. Terazi burcunda da düşer. Terazi burcunun 10 derecesi düşüklüğünün zirve noktasıdır. 

Bu tabloyu elbette ben de ezberimden bilmiyorum. Genellikle gezegenlerin hangi gezegenlerle dost/düşman olduklarını bilmek bu tabloyu bana hatırlatır oluyor. Zaten kullandığımız ücretli yazılımlarda da otomatik olarak kuvvet derecesini işaretlemiş oluyor. 

Aşağıdaki tabloda ise gezegenlerin hangi gezegenlerle dost/düşman olduğunu görebilirsiniz. Gezegen ilişkilerine dair şu yazımı okumanız da faydalı olabilir. 

Mesela Satürn Merkür ve Venüs'le dost olduğu için bilirim ki Satürn, Merkür ve Venüs'e ait burçlarda (İkizler, başak, Boğa, Terazi) da rahattır. 

Mesela Ay'ın düşmanlık beslediği hiçbir gezegen yoktur. O yüzden hiçbir burçta rahatsız olmaz. Akrep'te düşüktür ama düşüklük rahatsız edilmekten ziyade kendi kendimize çıkardığımız kuruntular veya fark etmeden beslediğimiz negatif durumlardır. 

---

Not 1) Yukarıdaki tablolar ve özellikleri sadece vedik astrolojisinin kullandığı yıldızıl zodyak burçları için geçerlidir. Batı astrolojisinde geçerli olmaz.

Not 2) Bir gezegenin kuvvetini aldığı görünümler de etkiler. Bu yazı, sadece gezegenlerin burç yerleşimleri üzerinedir. 


[email protected]
https://astrocevap.sopsy.com/Her gezegen hayatın belirli alanlarını temsil eder. Gezegenler tek tek birçok şeyi temsil etse de  aklıma çabuk gelenler şöyledir:

Güneş; babayı, otorite figürlerini, statü ve gücümüzü temsil eder.

Ay; bireysel farklılıklarımızı, müziği, yemeği, kanı, içsel tatmini, anneyi, popülerliği, rüyaları temsil eder.

Mars; sinir sistemini, kardeşleri, komşuları, düşmanlarımızı, rakiplerimizi, ameliyatı, mantığı, silahları, madenleri temsil eder.

Merkür; iletişimi, cildi, algıyı, seyahati, oyunları, akrabaları, ticareti, kurumsal organizasyonları, öğrenmeyi temsil eder.

Jüpiter; refahı, çocukları, mutluluğu, büyük resmi görmeyi, beyni, kadın için eşi, hocaları, öğretmenleri, bankaları, eğitim kurumlarını, yardımlaşmayı, maneviyatı, yağ dokularını gösterir.

Venüs; iyileşmeyi, genleri, mücevherleri, sanatı, eğlenceyi, romantizmi, aşkı, masajı, kadınları, taşıtları, diplomasiyi, öğrencileri, havuzları, seçim yapmayı gösterir.

Satürn; büyük kardeşlerimizi, izole olmayı, yalnızlığı, sürekliliği, bağ dokularını, bağışıklık sistemini,  işçileri, zor görevleri, borçları, kayıpları, hastalıkları, zayıflıkları, dayanıklılığı gösterir.

Kuzey Ay Düğümü (Rahu); ilaçları, zehirleri, bağımlılıkları, karmaşayı, yabancıları, yalanı, teknolojiyi, şöhreti, ihtirası gösterir.

Güney Ay Düğümü (Ketu); bakterileri, bulaşıcı hastalıkları, özgürlüğü, matematiği, detayları, geçmiş yaşam alışkanlıklarını gösterir.


Gezegenler birbirleriyle dost veya düşman yapıda olabilirler. Dostlarıyla beraber olan veya dost burçlarında yer alan gezegenler temsil ettiklerini hakkıyla yerine getirirler.

Aşağıdaki tabloda gezegenlerin birbirleriyle geçimliliklerine dair detayları görebilirsiniz.

Bu tablo şöyle okunmalıdır:

Güneş; Ay, Mars ve Jüpiter'le dosttur. Merkür'le zararsız bir ilişkisi vardır. Venüs ve Satürn'e düşmandır.

Ay, hiçbir gezegene düşman değildir. Dolayısıyla Ay'ın görünümleri zarar vermez ama Merkür, Venüs ve Satürn Ay'a düşmandır. Bu gezegenlerin Ay'a görünümleri zararlı etkiler içerebilir.

Mars, Satürn'e karşı nörtken, Satürn Mars'a düşmandır. Mars, Satürn'ü çok etkilemese de Satürn Mars'ı baskılar.

Mesela kuvvetli (kendi burcunda, yüceldiği burçta, dost gezegenlerin temsil ettiği burçlarda, vb) bir Satürn'e sahipsek dayanıklıyızdır. Başarıya giden yolda zor görevleri üstlenmeye, yüklenmeye hazırızdır. Satürn'ü dost gezegenleri (Merkür ve Venüs) destekliyorsa Satürn zor görevleri üstlenmekte, bunları ağlayıp sızlanmadan yerine getirmekte iyidir. Eğer Satürn, ona düşman olan Güneş'le görünüyorsa, zor görevinde ilerlemek için uğraş verse de sık sık Güneş'le (otoriteyle) kızgınlığa ve gerginliğe düşebilir.

Bu tablo, kalıcı ilişki detaylarıdır. Tabii ki astrolojide her konuda olduğu gibi bu konuda da geçici ilişkiler veya ilişki dereceleri gibi istisnalar da var.


[email protected]Transit gezegenler gerilediğinde, gezegen doğum haritasında da geriliyor dahi olsa herkesi etkiler. Yine de bazı kişiler diğerlerinden daha fazla etkilenebilir. Bazen de kişi, bazı gerileme dönemlerinden başka dönemlerdekilere göre daha fazla etkilenebilir. Örneğin kişi Merkür'ün Ocak ayındaki gerilemesini hiç hissetmemiştir ama Mayıs ayındaki gerilemesinden çok etkilenmiştir. İşte bunların açıklaması ancak doğum haritasından anlaşılabilir. 
Gezegen gerilemelerinden ne zaman ve hangi şartlarda çok etkileneceğimizi vedik astroloji prensipleri doğrultusunda şu durumları gözeterek değerlendirmek gerekir:

1) Gerileyen gezegen yükselen yöneticisi ise kişi gerilemeden daha çok etkilenir. Bu manada mesela Merkür gerilemesinden yükseleni (vedik sistemde) İkizler ve Başak olan kişiler daha çok etkilenir. Bu etkilenme fiziksel olarak değil, duygusal olarak daha belirgindir. 

2) Gerileyen transit gezegen başka zorlu transit gezegenlerle temas halindeyse, gerilemesi daha etkilidir. Mesela transit Merkür gerilerken, transit Satürn'den, Neptün'den, Plüton'dan, Mars'tan, Ay düğümlerinden görünüm alıyorsa herkes daha çok etkilenir. 

3) Gandanta noktalarında (vedik sistemde su grubundan ateş grubuna geçilen noktalar) gerileyen transit gezegenlerin etkisi daha büyüktür. Gandanta noktalarının detayına dair şu yazımı okuyabilirsiniz

4) Gerileyen gezegen kişinin doğum haritasındaki (natal) gezegenlerle temas veya görünüm yapıyorsa kişiyi daha çok etkiler. Bu durumda özellikle de gerilemenin başladığı veya sonlandığı istasyon noktalarında kişinin natal gezegenleri veya köşe noktaları varsa etki daha da artar. 

5) Vedik astrolojide dasalar (gezegen dönemleri) vardır. Kişinin dasasının veya dasaların alt dönemlerinin (antardasa, prayantara dasa) yönetici gezegeni transitte geriliyorsa kişi, bu dönemlerde olmayan bir başkasına göre daha çok etkilenir. 

6) Yukarıdaki tüm şartları sağladıktan sonra Merkür kişinin 2, 4, 6, 8, 10 veya 11.evlerinde geriliyorsa gerileme beklenmedik sonuçlar çıkarmaz.