Ağustos 2018'in burç yorumları YesimArpat Youtube kanalında yayında.
Bu ayın en önemli konuları 
 • Aslan burcunda Güneş Tutulması ve 
 • Mars gerilemesi
 • Merkür gerilemesi


[email protected]
Özellikle horary (soru) astrolojisinde kullanılan kuşatma konsepti, doğum haritasında da geçerlidir. Doğum haritasında bir evin bir önceki ve bir sonraki evinde zararlı (malefik) gezegenlerin olması durumuna Papa Kartari Yoga ismi verilir. Zararlı gezegenlerle kuşatılmış bir ev, ablukadadır, başı beladadır veya zorlu düşmanlarına karşı teyakkuz durumunda olmak durumundadır gibi bir mantığı vardır. Zararlı (malefik) gezegenler: Güneş, Mars, Satürn, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümüdür. 

Evlerden bağımsız olarak, gezegenler aynı burçta da kuşatma yapabilir. Örneğin Satürn, Venüs, Mars kavuşumunuz varsa, Venüs de Satürn ve Mars'ın arasında kalmışsa Venüs kuşatma altındadır denebilir. Ama bu yazımda sadece evlerin kuşatmasından bahsediyor olacağım. 


Örneğin; 6.evinizde Satürn, 8. evinizde Mars varsa 7. eviniz zararlılarla çevrilmiştir. Bu durumda evliliğin de dahil olduğu kişisel ilişkilerinizde huzursuzluklar vardır. 7. evinizde bir gezegen varsa o gezegen de kendinden bekleneni veremeyebilir. 

Ancak astrolojide hiçbir kural tamamen siyah veya tamamen beyaz mantığında düşünülmemelidir. Griler de muhakkak vardır. 

Griler nedir? Mesela:
 • Çevreleyen gezegenlerin yanında yararlı (benefik) gezegenler DE varsa kuşatmanız biraz rahatlar. Yukarıdaki örneğe dönersek 6.evinizde Satürn'le beraber Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi gezegenleriniz varsa kuşatmanın etkileri yok olmasa da azalmıştır. 
 • Zararlılarla kuşatılmış olan evinizin yöneticisi kuvvetliyse yine kuşatma rahatlamıştır. Zararlılarla çevrili olsanız bile onları bertaraf edecek kuvvetiniz / beceriniz de vardır anlamına gelir. Yine yukarıdaki örnekte 7.eviniz Yengeç burcundaysa ve yöneticisi Ay, kendini iyi hissettiği burçlardan birindeyse (Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak) ve/veya rahat evlerdeyse (1, 4, 5, 7, 9, 10) ve/veya Jüpiter'den görünüm alıyorsa Ay'ınız kuvvetlidir ve kuşatmanın etkisini azaltacak becerisi vardır.   
 • Zararlılarla kuşatılmış olan evinizin yöneticisi kuşatan gezegenlerle beraberse düşmanlarını tanıyor ve onların zarar vermesini engelliyordur.  Yine yukarıdaki örnekte kuşatılmış olan 7.eviniz Yengeç burcundaysa ve yöneticisi Ay da kuşatan gezegenlerle beraber 6 veya 8.evinizdeyse papa kartari yogasının zararlı etkisi azalacaktır. 
 • Zararlılarla kuşatılmış olan evinizdeki bir gezegen, kuşatan gezegenlerin olduğu burçlarda yüceliyorsa yine düşmanlarını tanıyor ve onların zarar vermesini engelliyordur.  Yine yukarıdaki örnekte kuşatılmış olan 7.evinizde diyelim Merkür olsun. Kuşatma yapan 6. veya 8.evler Merkür'ün yüceldiği Başak burcundaysa yoganın zararı yine azalır. 
 • Zararlılarla kuşatılmış olan evinizdeki bir gezegen, kuşatan gezegenlerden biriyle karşılıklı ağırlama içindeyse yine düşmanlarını tanıyor ve onların zarar vermesini engelliyordur.  Örneğin kuşatılmış olan 7.evinizde diyelim Terazi burcunda Merkür olsun. Kuşatma yapan 6. evinizde Başak burcunda bir Venüs varsa Terazi burcundaki Merkür ile Başak burcundaki Venüs birbirlerinin burçlarında, birbirlerini ağırlıyorlardır. Bu durumda da papa kartari yogasının zararları azalır. Bu örnekte Venüs, yararlı bir gezegen olarak kuşatmayı yapan değildir elbette. Kuşatma için 6.evde zararlılardan biriyle beraber yer alıyor olmalıdır. Not : Tek bir astrolojik etkiden büyük çıkarımlar yapmamalısınız. Doğum haritasındaki her etki tek tek bir şeyler ifade etse de bütünde çok farklı bir manaya gelebilir.


Hayatımız bir krallıksa bunun kralı da Güneş'tir. Hayatımızın yöneticisi ve mühim kararlar alıcısı Güneş'tir. 

Kuzey Ay Düğümü (Rahu) ise çok heveslidir, acelecidir. Gerçekleştirmek istediği arzular vardır ve bu arzuları bir an önce tatmin etmek ister. Çocuksudur. Bu yüzden başına işler de açabilir. 

Doğum haritasında Güneş ile kavuşum yapan Kuzey Ay düğümü, Güneş'i de biraz kendine benzeterek kralı adeta ergenleştirir. Hayatımız bir krallıksa, hayatımızın kralı adeta 15 yaşında kalmış gibi davranabilir. 

Güneş ile kavuşum yapan Kuzey Ay Düğümüne sahip olan kişiler genellikle:
 • çabuk heves eder ve fakat çabuk da sıkılır
 • ne istediğini tam olarak bilemeyebilir
 • isteklerini sık sık değiştirebilir
 • aynı anda birçok şeyi isteyebilir
 • ilgilendiği şeyden çabuk sıkılır
 • sık sık yer değiştirme ihtiyacı duyar
 • hiperaktif olabilir
 • dikkatleri dağınık olabilir
 • uzun süren iş ve projelere dayanamaz
 • sık sık iş/hobi/ev değiştirebilir
 • çok yüksek vaatler verip karşılığında düşük iş çıkarabilir
Özetle, her şeye büyük iddialar ve heveslerle başlarlar ama her şeyden de çabuk sıkıldıkları için işlerini yarıda bırakma eğilimindedirler. Uzun vadeli herhangi bir şeye kendilerini bağlayamayabilirler. 

Öte yandan sosyal becerileri gelişmiştir. Çok sevimlidirler. Bu yüzden genellikle çok da sevilir ve tolere edilirler. 


Not : Tek bir astrolojik etkiden büyük çıkarımlar yapmamalısınız. Doğum haritasındaki her etki tek tek bir şeyler ifade etse de bütünde farklı bir manaya gelebilir.Temmuz 2018'in burç yorumları YesimArpat Youtube kanalında yayında.
Bu ayın en önemli konuları 
 • Yengeç burcunda Güneş Tutulması ve 
 • Kova burcundaki Ay Tutulması
 • Mars gerilemesi
 • Merkür gerilemesi[email protected]
Astrolojide evlerin birer anlamı vardır. Ama evlerin anlamı sadece kaç numarada yer aldıklarıyla sınırlı da kalmaz. Bazı evlerden sonra kaçıncı ev olduklarıyla alakalı detaylar da yüklenirler.

Örneğin 5.ev keyifli, neşeli, eğlenceli, heyecanlı konuların evidir. 
5.ev 10.evden sonraki 8. ev olması sebebiyle de sorumlulukların bittiği yerdedir. 
Sorumluluklarımızı (10.ev) tamamladıktan sonra (8.ev) eğlenebiliriz. 

Bu manada 5.ev kişinin sorumluluklarını tamamlamasına dair bilgiler de içerir.

Vedik astrolojide avaşta ismi verilen ve 'hal ve gidişat' manasına gelen bir konsept vardır. Lajjita avaştası 'zorlayan/sıkıştıran haller' anlamına gelir ve 5.evi ilgilendirir. Ben buna 'kurtlu olma hali' de diyorum kendimce :)

Bu arada bunun vedik bir yorum olması Batı haritasında çalışmadığı anlamına gelmez. Vedik haritadaki 5. ev ile Batı haritasında 5. ev, burç ifadeleri değişse de aynı noktalardadır.

5. evinde Güneş, Mars, Satürn, Kuzey Ay Düğümü (Rahu) veya Güney Ay Düğümü (Ketu) ile kavuşan gezegenlerinin bulunması kişinin sorumluluklarını yerine getirmesine dair sıkıntılar verebilir. Bu sıkıntılar laçkalık şeklinde de gerçekleşebileceği gibi uyumsuzluk, çabuk yorulma, kısmetsizlik, işten çabuk sıkılma gibi de ortaya çıkabilir. 

5. evde tek başına duran bir Güneş veya Mars veya Satürn veya Düğümleri bu sınıfa dahil değildir. Bu evdeki uzak gezegenler (Uranüs, Neptün ve Plüton) de göktaşları da bu kategoride değerlendirilemez.

Ama 5. evinizde örneğin Güneş ve Mars varsa evet, sorumluluklarınızı tam anlamıyla yerine getirmekte, sorumluluklarınızı istikrarlı biçimlerde yerine getirmeye dair çeşitli zorluklarınız olabilir.  

5.evinizde Güneş ve Merkür, veya Satürn ve Venüs, veya Mars ve Merkür, veya Kuzey Ay Düğümü ve Venüs veya ....çeşitli ikili, üçlü, beşli kombinlerle devam edebileceğimiz şekilde Güneş, Mars, Satürn, Rahu veya Ketu ile buluşan gezegen kavuşumları varsa bu da sorumluluk bilincini veya kariyer istikrarını zorlayabilir. 

Bu kişiler genellikle çok keyifli ve eğlenceli insanlardır ama sıklıkla iş değiştirmek isteyebilirler. Bir yerde uzun süre aynı işi yapmak onlara zul gelebilir. 

Türkiye'nin de doğum haritasının 5. evinde Merkür, Satürn, Güneş, Venüs ve Jüpiter var.  

Güneş ve Satürn lajjita yaratan gezegenler. Her ikisinin birden varlığı da tespitimize yetse de yanlarına gelmiş diğer gezegenleri de (Merkür, Venüs, Jüpiter) istikrar manasında bozan bir yapıya sahipler. 'İçinde yaşamasan aslında çok da eğlenceli bir ülke' diye şakalı gerçeğimiz de hal ve gidişatı açıklamakta olabilir.Not 1: Bu yazıdan sonra kendi haritanızda bu etkilerin olup olmadığına dair sorularınıza cevap verebilecek vaktim olmayabilir. Bu yerleşimin sizde olup olmadığını siz daha iyi bilirsiniz. Şimdiye dek sık iş değiştirmiş, yaptığınız işlerden çabuk bunalmış, rutin işlerden kaçınan ve sık sık mola verme ihtiyacı duyan bir insansanız ve 5. evinizde de bunun işaretlerinin olabileceğinden kuşkulanıyorsanız muhtemelen sizde de vardır.

Not 2: Bu bir tespittir. İyi veya kötü değildir. Herkes uzun süre aynı işi, aynı sorumluluğu, aynı düzende, rutinde devam ettirmek durumunda da değildir. Öyle olsaydı günümüzde yazarlar, çizerler, sanatçılar, proje bazlı işler yapan kimseler olmazdı. Bu yerleşime sahip kişilerin işinin içeriği sıklıkla değiştiğinde başarılı ve zengin olanları da çokça vardır. Böyle bir yerleşime sahipseniz fakat memur düzeninde, rutin işlerde çalışıyorsanız bu durum size 'kötü' gelebilir. 

Not 3: Tek bir astrolojik etkiden büyük çıkarımlar yapmamalısınız. Doğum haritası tek tek bir şeyler ifade etse de bütünde farklı bir manaya gelebilir. 


[email protected]

  
Gezegen gerilemeleri / gezegen retroları ne anlama gelir? Doğum haritasındaki geri hareketli gezegenler ne anlama gelir?
Gezegenler gerilerken neler olur? Gezegen gerilemeleri kötü müdür?

Merkür gerilemesi, mars gerilemesi, venüs gerilemesi, satürn gerilemesi, jüpiter gerilemesi nelere sebep olur?

[email protected]Haziran 2018'in burç yorumları YesimArpat Youtube kanalında yayında.
Bu ayın en önemli konuları 

 • Mars gerilemesi
 • İkizler burcunda yeni ay ve 
 • Oğlak burcundaki dolunay[email protected]


  

learning astrology ile ilgili görsel sonucuAstroloji öğrenmenin taktiksel anlamda yabancı bir dil öğrenmekten çok da farkı yoktur. Örneğin bugün yabancı bir dil öğrenmek üzere yola çıkıyor olsanız, bu yolda size ne tavsiye edilebilirse aynısını astroloji öğrenmek adına tavsiye edebilirim.

Yazının devamını getirmeden önce kurs veya kaynak kitap takip edecek seviyede İngilizce bilmeyenler için maalesef kendi tecrübelerimden yola çıkabileceğim bir astroloji öğrenme kaynağı önerim olamayacağını belirtmek isterim. Türkçe kurs ve kaynaklara dair internetten araştırarak bazı olanaklara erişebilirim ama bunu zaten siz de benim kadar yapabilirsiniz.

Astroloji kursuna yazılmak
Temel seviyelerde astroloji kurslarının iyisi kötüsü olduğunu sanmıyorum. En iyi kurs, sizin yaşam şartlarınıza en uygun olan kurstur. Evinize veya işinize en yakın, saatleri en esnek olan, ücreti en uygun olan veya hepsinden biraz olan bir kursa yazılmayı düşünebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken şey şu:

Genellikle haftada iki-üç saatlik dersler halinde karşılaştığımız astroloji kurslarıyla ilerlemeniz biraz zor olacaktır. Nasıl ki sadece haftada birkaç saatlik bir kursa giderek akıcı yabancı dil konuşmayı beklememeliysek bu tarz bir tedrisattan da uzmanlık seviyesine ulaşmak zor olacaktır. Astrolojide tempolu/hızlı  ilerlemek için ve öğrendiklerinizi de unutmamak için neredeyse tüm boş vakitlerinizi astroloji öğrenmeye ayırmanız gerekir. Öğrendiğiniz her konuya dair ne kadar çok harita incelerseniz o kadar iyidir. Tıpkı yabancı dilde ne kadar çok iletişim içinde olursanız o dili o kadar iyi öğrenebileceğiniz gibi.

Astroloji kitapları
Temel eğitimden sonra herhangi bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanla ilgili İngilizce yayınları da takip edebiliyorsanız, o zaman geniş bir kaynağa ulaşmak adına şansınız daha fazladır. Ben astroloji öğrenmeye başladığımda dünya bu kadar dijital değildi. O yıllarda yurt dışında yaşadığım için de İngilizce çok sayıda kitabım oldu ama günümüzde baskısı bile olmayan kitapların çoğu artık e-kitap olarak bulunabiliyor. Aynı konuyu dahi olsa ne kadar çok kaynaktan takip ederseniz o kadar geniş bir bakış açınız olabilir ve böylece kendi yönteminizi geliştirebilirsiniz. Bazen de bir hocaya, akıma kendinizi o kadar yakın hissedersiniz ki onun dersleriyle devam etmeyi tercih edebilirsiniz.

Batı astrolojisi üzerine elimdeki temel kitaplar arasında en çok faydalandıklarımı buraya listeliyorum.

 • The Only Astrology Book You'll Ever Need - Joanna Martine Woolfolk
 • Astrology for Yourself - Douglas Block ve Demetra George
 • Aspects in Astrology: A Guide to Understanding Planetary Relationships in the Horoscope - Sue Tompkins 
 • Predicting Events With Astrology - Celeste Teal 
 • Astrology for the Soul - Jan Spiller (Ruhsal Astroloji isminde Türkçesi de var)  

Vedik astroloji öğrenmek için
Vedik astroloji ise Batı sistemine göre çok başka bir dünya. Tamamen öğrenmeden az bilgiyle pek de yorum yapılamaması sebebiyle öğrenme yolculuğunda bıkkınlık da verebilir ama zaten bıkmıyorsanız bu yolun yolcususunuzdur ve yola ara verseniz de yoldan kopmazsınız.

İyi İngilizce biliyorsanız Ryan Kurczak’tan derslerle başlamanızı önerebilirim. İlk aşama derslerine YouTube’dan ücretsiz olarak çalışabilirsiniz:

Temel seviyede Vedik öğrenmek için iki adet de anlaşılması kolay kitabı var Ryan’ın. Bu kitapların amazon linklerini aşağıda paylaşıyorum ama başka web sayfalarında daha uygun fiyata pdf olarak indirebileceğiniz hallerini de bulabilirsiniz.


Burayı geçtikten sonra da konu bazlı ücretli derslerini kendi öğrenme temponuza göre aşama aşama satın alabilirsiniz:wasting money ile ilgili görsel sonucuNeptün kişinin bir türlü bağ kuramadığı, ait hissedemediği, birleşemediği konuları gösterir. Bu bağ kuramamak kişinin yaptığı veya yapmadığı bir şeyle de alakalı değildir. Ne olursa olsun kişi Neptün’ün yerleştiği eve dair tam bir aidiyet hissi geliştiremez. Bu his gelişmediğinde kişi Neptün’ün tam karşısındaki evle alakalı konularda daha anlamlı bağlar kurmak, ona ait hissetmek üzere harekete geçer. Neptün’ün yerleştiği eve dair somut gelişmeler ancak kişi karşıt evi geliştirdikçe ve manevi olarak olgunlaştıkça mümkün olur. Bazen de Neptün, kişiyi aşırı bağlayarak ve hatta çok sıkı bağlamaktan boğarak kişiyi konudan uzaklaşmak zorunda bırakır. 

Neptün’ü 2. evinde yerleşmiş olan kişilerin parayla bağları genellikle zayıftır. Para kazanmaya ve harcamaya dair attıkları adımlar pek mantıklı olmayabilir. Harcamalarına dikkat etmek, bir bütçeye uymak çok da becerebildikleri şeyler değildir. Limitli parasını kirasını ve temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kullanmak yerine pahalı bir tatile harcayabilir. Bu durum parasız kalacakları anlamına gelmez. Çok paraları olsa bile ne kadar parası olduğunu bilmeyen ve bunu da önemsemeyen kişiler olurlar. Kişinin parayla bağının zayıflığı yüzünden emeğini de olması gerektiğinin altında fiyatlayabilir.

Mars’la görünüm yapan bir Neptün’e sahiplerse paraya vermedikleri önemin kurbanı da olabilirler. Yani dolandırılabilirler. Bu durum kötüymüş gibi algılansa da parayla sınanıyorlarmış gibi gelmez. Parayla bağları zayıf olduğu için parasız kalmaları da onlar için kabus sayılmaz. Bu yerleşim kişinin illegal yollardan para kazanması anlamına da gelebilir.

2.evdeki Neptün hangi gezegenden görünüm alıyorsa o gezegene dair harcamalar da artabilir. Venüs’ün baktığı Neptün’ün harcamaları daha çok lükse, mücevhere, konfora yönelik olurken Merkür’ün baktığı Neptün’ün harcamaları kitaplara, şans oyunlarına; Jüpiter’in baktığı Neptün’ün harcamaları da seyahate, eğitime yönelik artar. Jüpiter’in ve Venüs’ün baktığı Neptün’ün de parayla bağı zayıf olsa bile parayı bol kazanma anlamında kişiyi destekler. Yine de her kimden destek alıyorsa alsın planlı bir bütçe, düzenli bir gelir ve harcama, para biriktirerek emeklilik veya bir yatırım planına uyma gibi konularda sınıfta kalabilirler.

Kişinin kendi emekleriyle kurmaya çalıştığı maddi istikrar ve güvenceye dair hissini anlaşılması güç şekillerde zayıflatan 2.ev Neptün’ü, aslında kişinin somut kazançları yerine manevi kazançlarına, duygusal güvenliğine odaklanmasını istemektedir. Kişi, düzenli maddi gelir aramak yerine manevi güven aramaktan, başkalarının ona maddi anlamda destek olmasından sıkıntı duymamalıdır. Ancak duygusal güveni yakalayan 2.ev Neptün’ü kendi kazançlarında da istikrarı yakalayabilir.

Neptün 2. evinizden transit yapıyorsa yukarıda bahsettiğim durumları Neptün’ün bu geçişi esnasında, yani yaşamınız boyunca değilse de bu transitin gerçekleştiği zaman dilimi içerisinde yaşayabilirsiniz.


alone and happy ile ilgili görsel sonucuDoğum haritasındaki Ay'ın bulunduğu evin bir ön ve bir arka evinde başka gezegen olmaması halinde haritada Kemadruma Yogası vardır. Bir diğer değişle Kemadruma, Ay'a göre 12.evde ve 2.evde gezegen olmaması durumudur. 


Bu bir vedik astroloji konsepti olduğu için Satürn'den sonraki gezegenler bu yoganın varlığını etkilemezler. Yani, Ay'dan bir önceki veya bir sonraki evde Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenlerin varlığı sizi yine de Kemadruma sahibi yapar.  Güneş, ay düğümleri ve gök taşları da Kemadruma Yogası değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Bunların 12. veya 2. evdeki varlıkları da sizi bu yogaya tabi bırakır.   

Ay'ın bulunduğu evin bir ön ve bir arka evinde başka gezegen olmaması halinde kesinlikle Kemadruma yogası vardır fakat aşağıda listelediğim üç ek durumda Kemadruma Yogası'nın etkisi artar. Üç ek durumun hepsi de sağlanıyorsa Kemadruma yogası iyice belirginleşir. 


1. Ay'la kavuşumda, karşıtlıkta veya karede başka gezegenlerin olmaması - diğer bir deyişle ne Ay'la aynı evde, ne Ay'ın karşıt evinde, ne Ay'dan sonraki 4.evde, ne Ay'dan sonraki 10. evde gezegen olmaması

2. Haritanın köşe evlerinde - yani 1., 4., 7., ve 10. evlerinde, hiç gezegen olmaması (Güneş, Uranüs, Neptün, Plüton sayılmıyor) 

3. Ay'ın haritanın 1., 4., 7. veya 10. evinde yerleşmemiş olması


Sadece Kemadruma Yogasının varlığı kişiyi yalnızlığıyla barışık yapar. Kendi başlarına tatile, eğlenmeye çıkabilen, kimsenin varlığına ihtiyaç duymayan kişilerdir. Bu, hayatta yapayalnız kalacakları anlamına asla gelmez. Sadece yanımda birisi olsun diye asla uğraşmayan, kendi başlarına olmaktan keyif alan, bir an bile yalnız olduklarını fark etmeyen kişilerdir. Bu kişilerle beraberseniz sizi devamlı arayıp sormamalarından rahatsız olmayı bırakmanızı öneririm. Bu sizi sevmedikleri manasına gelmez. Varlığınızla onlara keyif verebilirsiniz ama yokluğunuzla yerle bir de olmazlar.  

Yukarıda bahsettiğim üç ekstra durumun gerçekleşmesi ise kişinin Ay'ını iyice tek başına ve etkileşimsiz bırakabilir. Bu durumda zihni temsil eden Ay'ın sabit olabilmesi, dengelenebilmesi de güçleşir. Bu durumda kişi başını olur olmaz dertlere sokabilir, derde girdiği yerlerden mecburen uzaklaşmak, yani keyfinden değil de mecburen yalnız kalmak durumunda kalabilir. 

[email protected]Ä°lgili resimNeptün kişinin bir türlü bağ kuramadığı, ait hissedemediği, birleşemediği konuları gösterir. Bu bağ kuramamak kişinin yaptığı veya yapmadığı bir şeyle de alakalı değildir. Ne olursa olsun kişi Neptün’ün yerleştiği eve dair tam bir aidiyet hissi geliştiremez. Bu his gelişmediğinde kişi Neptün’ün tam karşısındaki evle alakalı konularda daha anlamlı bağlar kurmak, ona ait hissetmek üzere harekete geçer. Neptün’ün yerleştiği eve dair somut gelişmeler ancak kişi karşıt evi geliştirdikçe ve manevi olarak olgunlaştıkça mümkün olur. Bazen de Neptün, kişiyi aşırı bağlayarak ve hatta çok sıkı bağlamaktan boğarak kişiyi uzaklaştırır. 

Neptün’ü 3. evinde yerleşmiş kişi bilgi ve becerilerini geliştirmek (el becerisi, dil becerisi, bedensel beceriler, vs), iletişimini, hesabını, analiz becerisini kullanmak, deneyimlerini çeşitlendirmek konusunda zorlanabilir. Neptün, kişinin becerilerini adeta yok ederek kişiyi yapıp ettiklerinden ziyade daha anlamlı ve derin deneyimlere (3.evin karşısındaki ev olan 9.ev) yönlendirir. 

3.evinde Neptün’ü olan kişilerin zihni çok dağınık olabilir. Bu yüzden dikkat, detay, analiz ve hesap gerektiren mesleklerde çok başarılı olamayabilirler. Bu yerleşimde zihin soyut konseptleri daha iyi anlar. Kişi, basit bir başvuru formunu doldurmakta hata yapabilirken duygulu bir şiiri daha rahat yazabilir, sanatsal bir imgeyi, imalı bir edebi metni daha kolay anlayabilir. Çocukken okuma yazma öğrenmekte veya basit aritmetik hesapları yapmakta zorlanmış olabilirler.  Özellikle Venüs'ten görünüm alan 3.ev Neptün'ü kişiyi edebiyat, dans, müzik ve tasarım alanlarında çok yetenekli yapabilir. 

Kişinin sistem kurma becerileri de zayıf olduğundan randevularına sıklıkla gecikebilir, herhangi bir programı, takvimi takip etmesi güçleşir. Yine de Neptün'ün iyi tarafı şudur ki, kişi bu tip sistemli, takipli, evraklı işleri onlar adına çözecek insanlarla çevrilidir. 

Kardeşlerin ve akrabaların da evi olan 3. evde yerleşmiş bir Neptün, kişinin kardeşleriyle  ve akrabalarıyla bağlarını da zayıflatabilir. Bu zayıf bağlar ya baştan beri zayıftır ya da sonradan zamanla kardeş ve akrabalara tanınmış sonsuz toleransın sonucunda çıkan marazlardan sonra belirir. Kişinin akrabalarının da sanat yönü gelişkin olabilir. 

Neptün 3. evinizden transit yapıyorsa yukarıda bahsettiğim durumları Neptün’ün bu geçişi esnasında, yani yaşamınız boyunca değilse de bu transitin gerçekleştiği zaman dilimi içerisinde yaşayabilirsiniz.2018 Mayıs ayının burçlara göre astroloji gündemi YouTube kanalımda yayında. Bu ayki videolarda aşağıdaki etkilerden bahsediyorum:

- Uranüs Boğa burcunda
- Şiron Koç burcunda
- Boğa burcunda yeni ay
- Yay burcunda dolunay


  


[email protected]