Doğum haritasında mutluluk
Doğum haritasında mutluluk işaretleri nelerdir?

1.evdeki Merkür bin, Venüs on bin, Jüpiter ise yüz bin şeytan/tilki kovar. 

1. evde Jupiter en mutlu yerleşimdir. Venüs de fena sayılmaz. Merkür ise idare eder. 

Eşimin 1.evde Jüpiter'i var. Onun gamsızlığına ve neşesine hep hasta olmuşumdur. 

1.ev yöneticisi 4.evde veya 4.ev yöneticisi 1.evdeyse de kişi genellikle mutludur. 4.ev iç huzuru, hayat neşesi, memnuniyet ve mutluluğun evidir. 4.evde bir Satürn kişiyi orta yaşlarına kadar depresif yapabilir. Ortada hiçbir neden yokken bile mutlu olamayabilir.  

Şanslı gezegenler (Jüpiter, Venüs, Merkür, Ay) köşe evlerde (1, 4, 7, 10); zorlu gezegen/noktalar (, Mars, Satürn, Ay düğümleri) 3, 6, 11. evlerdeyse kişinin mutluluğu artar. 

Şanslı gezegenlerin köşe evlerde olması onların gücünü artırır. Zorlu gezegenlerin 3,6,11 gibi zamanla ustalaşılan, büyüyen, etkinleşen, mücadele edilen evlerde olması kişinin sorunlarıyla baş etmeyi zaman içinde becerebileceği ve onları yenmek adına çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceği anlamına gelir. 

time flies HQ Wallpaper
Para kazanmaksa amaç, bir şekilde kazanılır. Niyeti bozsanız, dolandırıcılık yapsanız kısa zamanda çok paranız olabilir ama ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, ne kadar niyeti bozarsanız bozun, ‪‎ZAMAN‬ kazanamazsınız.

Zaman, yeryüzündeki en kıt ve en kıymetli kaynaktır. Yeryüzündeki zamanımız devamlı azalır. O yüzden zaman, Satürn'dür. Azalan, eksilen, yok edebileceğini hissettirendir.
Kuvvetli bir ‪‎Satürn‬ bu dünyadaki kıt zamanının farkındadır. Kuvvetli Satürn'ü olanlar vakitlerini boşa harcamak istemez. Kısıtlı ömürlerine mümkün olduğunca çok şey sığdırmaya çalışır.
Satürn, ‪‎Terazi‬'deyse yükselmiştir. ‪‎Oğlak‬ ve ‪Kova‬'da kendi evindedir. ‪Boğa‬, ‪Başak‬ ve ‪‎Ikizler‬'de de rahattır. En ideali 3, 6, 11.evlerde yerleşmiş olmasıdır ama nerede yerleşmiş olursa olsun, dostları ‪Merkür‬ ve Venüs'ten destek alırsa kuvvetlenir. Vedik'e göre, Satürn ‪#‎Venüs‬'ün veya Merkür'ün karşısında veya onlara kare açı yapıyorsa, kuvvetlenir.
Satürn'e kavuşan gezegenler ise zora girer. Hem kendileri Satürn'ün etkisinde kalır hem de onlar Satürn'ün odağını bozar. En ideali Satürn'ün tek başına olmasıdır.

Güneş zekamızı ve krallığımızı temsil eder. Krallığımızı, yani kendi hayatımızı, ne kadar zeki bir şekilde yönettiğimiz Güneş'in gücüne bağlıdır. Bir kral olarak Güneş, canının istediğini ve yapması gerekenleri yaparken, diğer gezegenleri de yapılması gerekenler konusunda harekete geçirebilmelidir.  Venüs ise danışmandır, akıl verendir, vezirdir. Venüs aynı zamanda aşktır. Aşık olduğumuz kişidir. 

Venüs, Güneş'ten en fazla 48 derece uzakta olabileceği için 60, 90, 120, 180 derecelik açılar yapmaz. Dolayısıyla sekstili, karesi, karşıtlığı olmaz. Vedik astrolojinin varga denen alt haritalarında ise bu dereceler mümkün. 

Güneş Venüs Kavuşumu

Venüs, Güneş'le kavuştuğunda Kral, danışmanlarını normalden fazla dinlediği için kendi kararlarını vermekte zorlanır. Ona akıl verenlerden fazlasıyla etkilenir. İdeal olanı kralın danışmanlarını dinlemesi ama nihai kararı kendinin vermesidir. Gerçek hayatta bu danışmanlar, arkadaşlar, aile bireyleri, yöneticiler, öğretmenler olabilir. 

Doğum haritalarında Venüs'le Güneş'i kavuşum halinde olan kişiler başkalarının kendi hakkında yaptığı yorumlarından ve fikirlerden fazlaca etkileniyordur. Başkalarının fikirleri onları hayat yollarından uzak tutabilir. Bu durum onların almaları gereken mesafeleri kat etmelerini güçleştirir. Başkalarının fikirleri aklını da iyice karıştırabilir. Bu durumun zararı da sadece kendine olmaz, başkalarına da zarar verebilir. Çünkü aslında kişi, başkalarını mutlu etmek amacıyla istemeden de olsa başkalarına da faydalı olabilecek kendi doğrularından da vazgeçmiştir. 

Bu kişiler için etrafın sözlerinden etkilenmek aşk hayatında da geçerlidir. Güneş'le kavuşum halindeki Venüs, yanık durumdadır. Kişi, başkalarının, sevdiği hakkında verdiği hükümlerle aşkından soğuyabilir, ondan vazgeçebilir. Bazen de kariyeri veya hedefleri uğrunda aşkından vazgeçebilir. 


Güneş Venüs Üçgeni:
Doğum haritalarında Güneş ve Venüsleri uyumlu açılar yapan kişiler, çevresiyle, ona akıl veren kişilerle iyi geçinir. Kimi, hangi durumlarda ve ne kadar süreyle dinlemesi ve sözlerine kulak vermesi gerektiğini bilirler. Çevreleriyle yeterince uyumludurlar. Çevresindeki kişilerin hangi sözlerine değer vermesi, hangi durumlarda kendi bildiğini okuması gerektiğini iyi bilirler. Mars gerilemesi nelere sebep olur?

 
Jüpiter Satürn Kavuşumu

Doğum haritalarında Jupiter ve Satürn kavuşumu olan kişilerin hayat amaçlarını bulmaları veya herhangi bir durumdaki ana amacı bulmaları zordur. Onlara hayattaki birçok şey anlamsız gelebilir.  Hayatın kendisi bile anlamsız olabilir. Yaşam sevinçleri azdır. Oysa ki bizler Tanrı’dan geldik ve Tanrı’ya gidiyoruz. Bu dünyadaki birçok şeyin gerçekten büyük manası olmayabilir. Yine de bu dünyadayken yapmamız gereken şeyler var. Birçok şey kendi elimizdeymişçesine, kaderimizi kendimiz belirliyormuşçasına yaşamamız gerekiyor.

Jüpiter’i ve Satürn’ü kavuşum halinde olan kişiler kendilerine hedef koysalar dahi o hedefe ulaştıklarında aldıkları keyif azdır. O hedefe bile fanatikçe ilerleyebilir. Mesela para kazanmaya aşırı odaklanabilir. Bunun için kendini paralarcasına aşırı uğraşır. Kazandığında da paranın aslında hiç de o kadar keyfini artıran bir şey olmadığını görür. Yine de her halükarda kendilerini paralarcasına çalışırlar. Çok da yorarlar.

Jupiter’iyle Satürn’ü kavuşan kişilerin sık sık değişen idealleri olabilir. Yaptıkları birçok şeyi gerçekten yapmak istedikleri için değil de başka motivasyonlarına servis etmek üzere yapmışlardır. Örneğin aslında yalnızlıklarını gidermek için çocuklar yararına çalışan bir derneğe üye olmuş ve orada çok aktif görevler almışlardır. İdealleri uğruna çalışır görünürlerken aşık olup evlendiklerinde ve artık ‘yalnız’ olmadıkları için çocuklar yararına çalışmayı bırakabilirler.  Buradaki asıl amaç ne çocuk ne yardımlaşmaktır. Asıl amaç yalnızlıklarını gidermek üzere oyalanmaktır.

Jupiter ve Satürn kavuşumu özellikle 5.evdeyken daha zordur. Bu durum çocuk sahibi olmakta, yüksek öğrenim yapmakta, yatırımlarda sorun çıkarabilir. Satürn, yükselmiş olduğu Terazi burcundaysa bu negatif durum kendini göstermez.


Jupiter Satürn Karşıtlığı veya Karesi

Doğum haritalarında Jupiter Satürn karşıtlığı veya karesi olan kişiler de tıpkı kavuşumdaki gibi odaklandıkları konulara kendilerini paralarcasına asılırlar ama kavuşum kişileri kadar yorgun veya keyifsiz görünmezler.  Onların da gerçek amaçları konusunda şüpheleri olsa da güzel kılıflar bulmakta ve mış gibi yapmakta beceriklidirler. Kavuşum kişileri kendi kendilerine yorulur ve pek sızlanmazken Jupiter Satürn karşıtlığı veya karesi olan kişiler çaba sarf ettikleri her mevzuda şikayetlenmekten de geri durmazlar. Hayatın onlara sanki işkence niyetine yaşatıldığını sanabilirsiniz.  Jupiter Satürn kavuşumu olan kişiler kendi hedeflerine kendilerini odaklarken karşıtlık veya kareye sahip kişiler kendi hedeflerine başkalarını da ortak etmeye çabalarlar. Bazen pire için yorgan yakabilirler.


Jupiter Satürn Üçgeni veya Sekstili

Doğum haritalarında Jüpiter ve Satürn’ü uyumlu açılar yapan kişiler doğru amaçlar ve doğru motivasyonlarla hareket ederlerken hedefleri uğruna neleri feda etmeleri gerektiğini, nelerden vazgeçmemeleri gerektiğini iyi bilir. Pire için yorgan yakmazlar. Yaşam enerjileri yüksektir ama hayalperest de değildirler. 

Güneş ve Satürn, birbirlerine düşman iki gezegendir. Bu sebeple yan yana geldiklerinde, yani kavuşum yaptıklarında büyük sıkıntılar doğar. 

Güneş, hayatımızı yönetme becerisidir. Onur duyduğumuz, istediğimiz şeylerdir. Güneş, kraldır. Satürn ise kıt notlu bir öğretmendir. Etkileşimde olduğu gezegenlerin özelliklerini kısar, azaltır ve onların etkilerinden yoksun bırakır. Kişiye istediği şeyi elde etmek için büyük çabalar sarf ettirir. 


Güneş Satürn Kavuşumu:

Doğum haritalarında Güneş ve Satürn kavuşumu olan kişiler bir yoksunluk hissiyle hareket ederler. Bu hissin ne üzerine olduğu, kavuşumun bulunduğu eve göre değişebilir. Kavuşumun bulunduğu ev ne olursa olsun psikolojik olarak sevilmeye feci ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları sebebiyle ya sevgi dilenirler ya da bu ihtiyaçlarını tamamen bastırıp sevgisiz, duygusuz, mesafeli davranabilirler. Genellikle depresif ve sakin kişilerdir. 

Özellikle 5.evdeki Güneş Satürn kavuşumu diğer evlerdekinden daha zorludur. Çünkü 5.ev yaşam sevincimizi, gururlandığımız şeyleri ve özgüvenimizi simgeler. 5. evde bu kavuşuma sahip kişiler yaşam becerilerinden ve yeteneklerinden asla emin olamazlar. Güvensiz atılan adımlar zaten zayıf sonuçlar doğurduğundan başarısızlık doğurmaya da çok müsaittir. Bu kişiler başarılı olsalar dahi kendilerini başarılı hissetmeyebilir veya kendilerini o başarıya layık görmeyebilirler. 


Güneş Satürn Karşıtlığı / Karesi:

Doğum haritalarında Güneş ve Satürn karesi veya karşıtlığı olan kişiler de tıpkı kavuşumdaki gibi bir yoksunluk hissiyle hareket etseler de kavuşum kişileri kadar özgüvensiz görünmezler. Özgüvenleri olduğunu iddia edemeyiz ama bunu tam tersi davranışlarla kapatırlar. Kavuşum kişilerinin zararları kendineyken Güneş ve Satürn karşıtlığı olan kişiler çevresindekilere öfkelenebilir, yeterince becerisi yoksa dahi onları yönetmek isteyebilirler. İstekleri konusunda ısrarcı ve otoriter olabilirler. 


Güneş Satürn Üçgeni / Sekstili:

Doğum haritalarında Güneş ve Satürn'leri uyumlu açılar yapan kişiler özgüven sorunları temelli taşkınlıklara veya depresyonlara sahip değildirler. Neyi, hangi durumlarda ve ne kadar süreyle tolere etmeleri gerektiğini bilirler. Yeterince pratik, disiplinli ve dakiktirler. 

Şubat ayının ilk yarısında 3.evinizde olan Merkür, Venüs, Pluton Oğlak burcunda kavuşarak 6.evinizde Koç burcunda olan Uranüs’e kare açı yapıyor. İletişim içinde olduğunuz kişiler, müşterileriniz, toplantılarınız veya iş arkadaşlarınızla ilgili sürpriz bir gelişme sizi endişelendirebilir veya yorabilir. 1 Şubat’ta Akrep burcunda 1. Evinizde Mars’la kavuşum halinde olan Ay da bu kaosa özellikle bedeniniz ve tepkilerinizi duygusallaştırmak ve dengesizleştirmek suretiyle hareket katar. Bu dönemde fiziksel hareketlerinize özellikle dikkat ediniz. Biraz daha ağır kanlı olmanızda fayda var zira sakarlığınızın artma ihtimali var. 4. Evinizdeki Güneş’in önce Satürn’le sonra Uranüs’le yapacağı sekstil açı sayesinde ailenizden başınıza gelen durumla ilgili destek alabileceksiniz.

8 Şubat’ta Kova burcunda, 4.evinizde bir Yeni Ay var. Yeni bir eve çıkmanın veya ev tadilatı yapmanın tam sırası. Yalnız bu yeni Ay, Venüs-Pluton kavuşumunun Uranüs’e karesi etkisi altında gerçekleşeceği için bu değişimi yapma konusunda aşırı hırslı olabileceğinizi ve bazı gündelik sorumluluklarınızın bu değişim esnasında zorluk çıkarabileceğini gösteriyor. Bu konudaki hırsınızı kontrol altına almak da güç. Evet, yaşam alanınızda istediğiniz yenilikleri elde de edebilirsiniz ama bu biraz krizli veya şaşırtıcı biçimlerde gerçekleşebilir.

10-16 Şubat’ta Jupiter’in şanslı etkileri 3.evinizdeki Venüs ve 1. Evinizdeki Mars’ın üzerinde olacak. Yeni müşteriler veya projeler yaratmak suretiyle kazancınızı artırmakla ilgili şanslı ve çözüm odaklı gelişmeleriniz olacak. Geleceğe yönelik yatırımlarınız, terfi etmeniz veya zam almanız konusunda şanslı bir hafta olacak. Dostlarınız vasıtasıyla bu şanslı projelere girebileceksiniz.

22 Şubat’ta Başak burcundaki dolunay esnasında da kazançlarınızla veya sosyal çevrenizle ilgili bir konu netleşecek ve sonuçlar alınacak. Arkadaşlarınızı ilgilendiren bazı konuların da cevabını alacaksınız. Ay başında evinizle ilgili durum da olgunlaşmış olabilir. Ailenize daha çok vakit ayırmak için sosyal hayatınızın hızını biraz kesebilirsiniz. .


Ayın son haftası 4.evinizdeki Merkür’ün önce Satürn, sonra Uranüs’le uyumlu açıları hayatınızın temellerini atmak üzere yeni ve uzun bir yola gireceğinizi gösteriyor. Aile içindeki ilişkileriniz ciddiyet kazanabilir. Aileden maddi veya emek gerektiren destekler görebilirsiniz. Ayın son günü artık Balık burcundaki Güneş’le Neptün’ün 6.evinizde kavuşumu iş arkadaşlarınızla aranızda dargınlık yaratabilir. Gündelik işlerinizde de hata yapma olasılığınız yüksek. Belki de çok yorulduğunuz için biraz dinlenmeniz gerekiyordur. Şubat ayının ilk yarısında 6.evinizde olan Merkür, Venüs, Pluton Oğlak burcunda kavuşarak 9.evinizde Koç burcunda olan Uranüs’e kare açı yapıyor. İşiniz, sağlığınız veya yaşam düzeninizle ilgili sürpriz bir gelişme sizi endişelendirebilir veya yorabilir. 1 Şubat’ta Akrep burcunda 4. Evinizde Mars’la kavuşum halinde olan Ay da bu kaosa özellikle aileniz veya eviniz üzerinden hareket katar. Bu dönemde yiyip içtiklerinize özellikle dikkat ediniz. Sağlığınızı bozabilen şeyleri tüketme ihtimaliniz var. 7. Evinizdeki Güneş’in önce Satürn’le sonra Uranüs’le yapacağı sekstil açı sayesinde eşinizden, sevgilinizden, ortaklarınızdan ve sevdiklerinizden başınıza gelen durumla ilgili destek alabileceksiniz.

8 Şubat’ta Kova burcunda, 7.evinizde bir Yeni Ay var. Sevgili yapmanın, sevdiklerinizle yeni bir sayfa açmanın veya yeni bir ticari işe başlamanın tam sırası. Yalnız bu yeni Ay, Venüs-Pluton kavuşumunun Uranüs’e karesi etkisi altında gerçekleşeceği için yeni bir ilişki istemek veya ticaret yapmak konusunda aşırı hırslı olabilirsiniz. Bu hırsınızı kontrol altına almak da güç. Evet, yeni ilişkiler, yeni ticari faaliyetler elde de edebilirsiniz ama bu biraz krizli veya şaşırtıcı biçimlerde gerçekleşebilir.

10-16 Şubat’ta Jupiter’in şanslı etkileri 6.evinizdeki Venüs ve 4. Evinizdeki Mars’ın üzerinde olacak. Ev satın almak veya değiştirmek, bir projenizi karlı biçimde tamamlamakla ilgili şanslı ve çözüm odaklı gelişmeleriniz olacak. Bir yatırım veya mühim bir harcama kararı almak için şanslı bir hafta olacak.  

22 Şubat’ta Başak burcundaki dolunay esnasında da para kazanma veya bütçe yapmanızla ilgili bir konu veya proje tamamlanacak veya bir para mevzuu kapanacak. Sevgilinizle, çocuklarınızla, yatırımlarınızla ilgili sorularınızın cevabını alacaksınız. Ay başıda işinizle ilgili durum da olgunlaşmış olabilir. Eşinize veya sevdiklerinize daha çok vakit ayırmak için maddi getirileri olabilen işlerinizin bazılarından vazgeçebilirsiniz.


Ayın son haftası 7.evinizdeki Merkür’ün önce Satürn, sonra Uranüs’le uyumlu açıları ilişkinizde yeni ve uzun bir yola gireceğinizi gösteriyor zaten. İlişkiniz ciddiyet kazanabilir. Sizi seven, size doğru tavsiyeler de verebilen kişilerden göreceğiniz destekler de var. Bir ilişki gündeminiz yoksa bu bir ortaklık veya ticaret konusunda ciddi bir yola girme şeklinde de gerçekleşebilir. Ayın son günü artık Balık burcundaki Güneş’le Neptün’ün 8.evinizde kavuşumu güven ve kontrol duygunuzun azalabileceği ve kolay kandırılabileceğiniz anlamına geldiğinden birkaç günlük özel dikkat gerektiriyor. 
Şubat ayının ilk yarısında 9.evinizde olan Merkür, Venüs, Pluton Oğlak burcunda kavuşarak 12.evinizde Koç burcunda olan Uranüs’e kare açı yapıyor. Seyahat, eğitim, yeni bir tecrübe kazanmak istediğiniz her türlü girişiminizle ilgili sürpriz bir gelişme sizi endişelendirebilir veya yorabilir. 1 Şubat’ta Akrep burcunda 7. Evinizde Mars’la kavuşum halinde olan Ay da bu kaosa özellikle beraber hareket ettiğiniz ortaklarınız veya eşleriniz üzerinden hareket katar. 10. Evinizdeki Güneş’in önce Satürn’le sonra Uranüs’le yapacağı sekstil açı sayesinde saygı duyduğunuz, rapor verdiğiniz veya çok güvendiğiniz birinden başınıza gelen durumla ilgili destek alabileceksiniz.

8 Şubat’ta Kova burcunda, 10.evinizde bir Yeni Ay var. İşinizde görünür olmanın veya başarılarınızı pekiştirmenin tam sırası. Yalnız bu yeni Ay, Venüs-Pluton kavuşumunun Uranüs’e karesi etkisi altında gerçekleşeceği için işinizde yeni gelişmeler olmasını istemek veya farklı tecrübeler edinmek konusunda aşırı hırslı olabilirsiniz. Bu hırsınızı kontrol altına almak da güç. Evet, yeni alanlar, yeni sorumluluklar elde de edebilirsiniz ama bu biraz krizli veya şaşırtıcı biçimlerde gerçekleşebilir.

10-16 Şubat’ta Jupiter’in şanslı etkileri 9.evinizdeki Venüs ve 7. Evinizdeki Mars’ın üzerinde olacak. Yeni bir tecrübe, yeni bir macera veya ilişkilerinizle ilgili şanslı ve çözüm odaklı gelişmeleriniz olacak. Bir ortaklık veya evlilik kararı almak için şanslı bir hafta olacak.  

22 Şubat’ta Başak burcundaki dolunay esnasında da gönül işlerinizle, çocuklarınızla, yaratıcı işlerinizle ilgili bir konu veya proje tamamlanacak veya mevzu kapanacak. Sevgilinizle, çocuklarınızla, yatırımlarınızla ilgili sorularınızın cevabını alacaksınız. Ay başıda işinizle ilgili durum da olgunlaşmış olabilir. İşinize daha çok vakit ayırmak için özel hayatınızla ilgili işlerinizin bazılarından vazgeçebilirsiniz.

Ayın son haftası 10.evinizdeki Merkür’ün önce Satürn, sonra Uranüs’le uyumlu açıları kariyerinizde yeni bir yola gireceğinizi gösteriyor zaten. Hiç ummadığınız, uzaklarda veya perde arkasında kalmış kişilerden göreceğiniz destekler var. Ayın son günü artık Balık burcundaki Güneş’le Neptün’ün 11.evinizde kavuşumu arkadaşlarınızla ilgili bir konuda biraz üzülebileceğiniz anlamına geliyor. 
Şubat ayının ilk yarısında 10.evinizde olan Merkür, Venüs, Pluton Oğlak burcunda kavuşarak 1.evinizde Koç burcunda olan Uranüs’e kare açı yapıyor. İşinizle, yöneticinizle, devlet dairesi işlerinizle ilgili sürpriz bir gelişme sizi endişelendirebilir veya yorabilir. 1 Şubat’ta Akrep burcunda 8. Evinizde Mars’la kavuşum halinde olan Ay da bu kaosa hareket katar. 11. Evinizdeki Güneş’in önce Satürn’le sonra Uranüs’le yapacağı sekstil açı sayesinde bir arkadaşınızdan veya bir uzmandan başınıza gelen durumla ilgili destek alabileceksiniz.

8 Şubat’ta Kova burcunda, 11.evinizde bir Yeni Ay var. Zam istemenin veya yaptığınız işteki ücretleri artırmanın tam sırası. Yalnız bu yeni Ay, Venüs-Pluton kavuşumunun Uranüs’e karesi etkisi altında gerçekleşeceği için terfi istemek veya işinizde yükselmek konusunda aşırı hırslı olabilirsiniz. Bu hırsınızı kontrol altına almak da güç. Evet, yeni şeyler elde edebilirsiniz ama bu biraz krizli biçimlerde gerçekleşebilir. Önümüzdeki iki hafta boyunca büyük kardeşlerinizle ilgili veya sosyal çevrenizde de şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

10-16 Şubat’ta Jupiter’in şanslı etkileri 10.evinizdeki Venüs ve 8. Evinizdeki Mars’ın üzerinde olacak. İşinizle ilgili veya herhangi bir konudaki zor meselenizle ilgili şanslı ve çözüm odaklı gelişmeleriniz olacak.

22 Şubat’ta Başak burcundaki dolunay esnasında da işinizle ilgili durum artık tamamen kapanacak. İş yerinizde ortamınız veya işinizin kapsamındaki değişiklik netleşecek. Sosyal çevrenizdeki yeni durum da olgunlaşmış olabilir. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırmak için kişisel işlerinizden bazılarından vazgeçebilirsiniz.


Ayın son haftası 11.evinizdeki Merkür’ün önce Satürn, sonra Uranüs’le uyumlu açıları sosyal çevreniz sayesinde yeni bir yola gireceğinizi gösteriyor zaten. Arkadaşlarınızdan yana şanslı bir aydasınız. Ayın son günü artık Balık burcundaki Güneş’le Neptün’ün 12.evinizde kavuşumu dinlenmeyi ve gevşemeyi hak ettiğiniz anlamına geliyor. 
Burçlara göre Ocak 2016'nın astroloji gündemi:

5 -25 Ocak Merkür Gerilemesi 
8 Ocak - 9 Mayıs Jüpiter Gerilemesi 
10 Ocak Oğlak burcunda Yeni ay etkisi 
24 Ocak Aslan burcunda Dolunay etkisi 
Mars'ın Akrep Burcuna Girmesi


 
Yengeç burcu Ocak 2016’da ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yoğun bir gündeme sahip. Güneş’in Oğlak burcunda olması Yengeç burcunun 7.eviyle ilgili planlar içinde olduğunu gösterirken aynı evde Merkür’ün 5 ile 25 Ocak arasında gerileyecek olması planlarını revize etmesi, bu konularla ilgili geçmiş konuların tekrar edilmesi veya biraz ağırdan almasını gerektirecek.  Yengeç burcunun 3. Evinde 7 Ocak’tan itibaren gerilemeye başlayacak olan Jupiter’in de Yengeç burcunun kişisel çabalarını ve meşgalelerini ilgilendiren konulardaki iyimser havanın azalması anlamına gelecek.

Mars, bu ay Akrep burcuna, Yengeç’in 5.evine girecek. Bu durum iyi haliyle aşk hayatınızı tamir etmek, hızlandırmak için idealdir. Kötü haliyle ise sevgilinizle aranıza hırsla sarf edilmiş sözler ve tartışmalar getirebilir.


10 Ocak’ta Oğlak burcundaki Yeni Ay birçok etki altında gerçekleşecek. Bu Yeni Ay, gerileyen Merkür ve Pluton ile kavuşumda + Uranüs’le kare açıda + Jüpiter ve Kuzey Ay düğümüyle üçgen açıda. Bunca etki altında gerçekleşen Yeni AY her türlü zorluğa, her türlü engele rağmen yeni bir ilişkiye girmeyi veya mevcut ilişkinizdeki problemleri çözmeyi hırsla arzu ettiğinizi gösteriyor. Hırslanın, isteyin ama ay sonuna kadar çözüm beklentisi içine girmemeye çalışın. 24 Ocak’taki dolunayının ertesi günü bitecek olan Merkür gerilemesiyle beraber ilişkinizdeki sorununuz olgunlaşmış veya yeni ilişkiniz, iş ilişkileriniz neticelenmiş olacaktır.