TERAZI BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Terazi için gelirini artırmak, bütçe yapmak ve doğru yatırımlar yapmak peşinde olabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise evi, ailesi veya eşiyle ile ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise işiyle, iş arkadaşlarıyla veya sağlığıyla ilgili gerçeklerle yüzleşebilir.   

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Terazi’nin 12.evinde yaşanacak olan bu kavuşum manevi hayatına hareket kazandırırken gündelik hayatındaki hareketliliği azaltabilir. Uzaklara gitmek veya uzun zamandır ayrılmak istediğiniz bir konu veya durumdan uzaklaşabileceksiniz. Bu etki uzun vadeli yatırımlar yapma çabanıza da işaret edebilirken bu yatırımlar kayıp gibi düşünülebilen, ziyan olma ihtimali yüksek harcamalar da olabilir.  

6 – 11 Kasım arasında Terazi’nin özellikle harcamaları ve yatırımları konusunda doğru motivasyonlarla doğru işler yapılacak. Ay başındaki acelecilik ortadan kalkacak ve sindire sindire kararlar alabilecek. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir kazanca kavuşabilir veya şanslı bir satış veya harcama yapabilir. Geliri konusunda artık daha rahattır. Kendini oldukça değerli hisseder.   

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Teraziler hayatlarında gündelik işlerle uğraşmaktan vazgeçebilir. Mücadele etmekten sıkılabilir. Kendini maneviyata ve dinlenmeye ayırabilir. Uzak ülkelere gidebilir veya bu ülkelerle sıkı işbirlikleri yapabilir. Bunu yaparken aşırı hırslı ve aşırı detaycı davranabilir. Varsa uyku ve ayaklarıyla ilgili problemleriyle ilgilenmeleri gerekebilir. Sağlıklı olmak konusundaki özenlerini de kaybedebilirler. 

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı çevresiyle arasındaki bağını kuvvetlendirdiğini, projeleri konusunda güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton  ve Uranüs’le gergin açıları yeterince iyi ve güzel kararlar almadığını görebilir, bir süredir uğraştığı bir tarz değişikliğinden veya herhangi bir konuyu ‘güzelleştirme’  veya bu konuya ‘uyum sağlama’ kararından aniden vazgeçebilir. Eşi ve sevgilisiyle arasında kıskançlık veya ev düzeniyle ilgili konularda uyuşmazlık yaşayabilir.     

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında uzman kişilerle, öğretmenleriyle veya danışmanlık aldıkları kişilerle gerginlik yaşayabilir ve bazılarıyla arasına dargınlık girebilir. Yeni tecrübe etmek istediği planlarında aksaklıklar yaşayabilir.   

26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Terazi için işiyle veya iş arkadaşlarıyla kişilerle alakalı bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Sağlığıyla ilgili yeni yüzleşeceği bir sorunu olabilir. Hayallerine daha uygun işler ve uğraşlar bulmak için somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir. Mücadele ettiği konularda kendini feda edercesine çalışmaktan vazgeçebilir.   BAŞAK BURCU KASIM 2015

Başak Burcu için Satürn Neptün Karesi
Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen Başak için bol ve şanslı biçimlerde konuşmalı, yazışmalı, görüşmeli günler yaşayabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise bir yatırımı veya bir harcaması ile ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise sevdikleriyle veya ortaklarıyla ilgili bir hayalkırıklığına uğrayabilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Başak’ın 1.evinde yaşanacak olan bu kavuşum hayatına hareket kazandıracaktır. Bu etki tarzınızı ve bedeninizi güzelleştirme çabanıza da işaret edebilir. Hayatınıza sporu ve bakımı rahatlıkla katabileceğiniz bir dönemdesiniz.

6 – 11 Kasım arasında Başak’ın özellikle hesaba veya iletişime dayalı iş hayatında doğru motivasyonlarla doğru işler yapılacak. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir projeye başlayabilir veya şanslı bir satış veya anlaşma yapabilir. Becerileri konusunda artık daha rahattır. Kendini oldukça yetkin hisseder.   

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Başaklar hayatlarında sevdikleriyle ilgilenmeyi bırakıp kendine ve özellikle de kendi başınalığına odaklanacak. Kendini geliştirmek için, canının istediklerini yapmak için aşırı hırslı ve aşırı detaycı davranabilir. Aşırı titiz bir beslenme veya yaşam düzenine girebilir.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı mali işlerinde güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le gergin açıları kazancının yerini bulmadığını görebilir, bir süredir uğraştığı bir yatırım kararından aniden vazgeçebilir.   

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında yöneticileriyle veya ebeveynleriyle gerginlik yaşayabilir ve bazılarıyla arasına dargınlık girebilir. Kariyeriyle ilgili planlarında aksaklıklar yaşayabilir.   


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Başak için sevdikleriyle veya ortak iş yaptığı kişilerle alakalı bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Eşini veya ortağının ondan sakladığı bir konuyla yüzleşmesi gerekebilir. Hayallerine daha uygun ortaklar/sevgililer bulmak için somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir. Eşinin veya sevdiklerinin bir hayali uğruna kendini feda edercesine çalışmaktan vazgeçebilir.   
ASLAN BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen Aslan için evinde ve ailesinde hareketli günler yaşayabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise üzerinde uğraştığı işlerle ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise ciddi bir konuda, bir borç alacak veya güven duygusuyla ilgili bir hayalkırıklığına uğrayabilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Aslan’ın 2.evinde yaşanacak olan bu kavuşum ona yeni ve görece kolay bir kazanç sağlayabilir. Bu etki masraf da çıkarabilir. Öyle bile olsa bu harcamayı rahatlıkla yapabileceğinizin iyimserliği üzerinizdedir

6 – 11 Kasım arasında Aslan’ın ev ve aile hayatında doğru motivasyonlarla doğru işler yapılacak. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir ev ve aile hayatı başlayabilir. Ev ve aile işleri konusunda artık daha rahattır. Ailesiyle ilgili her türlü pürüzü halletmiştir.   

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Aslanlar hayatlarında başkalarının dertleriyle ilgilenmeyi bırakıp kendi ailesine ve özellikle de ailesinin gelirine ve değerine odaklanacak. Banka hesabını büyütmek için, para biriktirmek için aşırı hırslı ve aşırı detaycı davranabilir. Parasını kuruşu kuruşuna takip edebilir.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı iletişimle alakalı işlerinde güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le gergin açıları kişisel çabalarının, uygulamalarının yerini bulmadığını görebilir, üzerinde bir süredir uğraştığı projelerden aniden vazgeçebilir.   

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında arkadaşlarıyla gerginlik yaşayabilir ve bazılarıyla arasına dargınlık girebilir. Kazançlarıyla ilgili planlarında aksaklıklar yaşayabilir.   


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Aslan için geçmişte kaldığını sandığı bir konunun tekrar sorunlu biçimde karşısına çıkması sebebiyle bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Eski bir borçla veya bir alacak verecek davasıyla yeniden yüzleşmesi gerekebilir. Egosunu yıkan, kalbini kıran bir güven sorunu da yaşayabilir ve aslında gerçekten önemli olanın kişisel mutluluğu oldugunu kavradığı için kendine daha uygun maddi ve manevi destek bulmak için somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir.  
YENGEÇ BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen Yengeç için eğlenceli ve hareketli günler yaşayabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise eviyle ve ailesiyle ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise yeni bir projesiyle ilgili bir hayalkırıklığına uğrayabilir ve adeta hayatında hiçbir ilerleme olmuyormuş gibi gelebilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Yengeç’in 3.evinde yaşanacak olan bu kavuşum ona yeni bir çevre veya uğraş sağlayabileceği gibi yeni bir araç satın alabilir, hayatı hız kazanabilir.

6 – 11 Kasım arasında Yengeç’in gönül işlerinde doğru motivasyonlarla ilerleyebilecek. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir aşka başlayabilir. Gönül işleri konusunda artık daha rahattır. Sevgilisiyle ilgili her türlü pürüzü halletmiştir.   

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Yengeç hayatlarında gelecek kaygısını bırakıp şimdiye odaklanacak. Yapabileceğinden fazlasının yükünün altına girmekten vazgeçip herşeyle yavaş yavaş, azar azar, tadını çıkara çıkara ilgilenecek. Haklı olmak yerine keşfetmeyi bizzat tecrübe ederek doğruyu yanlışı test etmek isteyecek.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı evi ve ailesiyle alakalı işlerinde güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le gergin açıları huzur ve yeni mekanındaki/evindeki beklentilerini karşılamayabilir.    

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında ekstra duygusal olabilir ve uzun zamandır atıl kaldığını düşünüp hassaslaşabilir. Uzak ülkelerle ilgili planlarında aksaklıklar yaşayabilir.   


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Yengeç için yeni tecrübe etmek istediği konularda bir hayal kırıklığına işaret edebilir. Hayatında açmak istediği yeni sayfanın gerçekten hayal ettiği şey olmadığını anlayabilir. Yeni bir sayfa diye adlandırdığı yeni hayat kurgusunu daha gerçekçi zeminlerde araması gerektiğini fark edebilir ve aslında gerçekten önemli olanın yaşanmışlıklar oldugunu kavradığı için kendine daha uygun yenilikler için somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir.  
İKİZLER BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen İkizler için işinde ve sağlığında mutlu gelişmeler yaşayabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise sevdiği kişiler veya uğraşlarla ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise kariyeriyle ilgili bir hayalkırıklığına uğrayabilir ve sorumluluk duygusu zedelenebilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen İkizler’in 4.evinde yaşanacak olan bu kavuşum ona yeni bir ev veya ev ortamı sağlayabileceği gibi mevcut evinde heyecanlı ve eğlenceli günler de sağlayabilir.

6 – 11 Kasım arasında İkizler’in işinde başarılı olmak üzere doğru motivasyonlarla ilerleyebilecek. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir işe veya projeye başlayabilir. İşinde artık daha rahattır. Her türlü detaya yetişmiştir.  

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde İkizler hayatlarında evlerine ve huzurlarına odaklanacak. Kendilerini rahat hissettiren, kendi konforlarına yönelik işler konusunda çok hırslı olacak. Bir ev sahibi olmak için veya evlerini tadil ettirmek için çılgınca çaba sarf edebilirler. Sorumluluklarını yerine getirmek, başarılı olmak, işlerinde yükselmek adına huzurlarını veya konforlarını geri planda bırakmak yerine azıcık aşım, ağrısız başım moduna girebilecek. Belki mekan değiştirme konusunda çılgınca bir istek duyacak.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı yaratıcı veya entellektüel işleri konusunda güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le gergin açıları takdir ve taltif beklentilerini karşılamayabilir.    

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında ekstra hassas olabilir ve hayatını doğru organize edemediğini hissedebilir.  


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, İkizler için kariyeriyle ilgili bir hayal kırıklığına işaret edebilir. Kariyerinin gerçekten hayal ettiği şey olmadığını anlayabilir veya sevgilisiyle/eşiyle ilgili bir sıkıntı yaşayabilir. Başarı duygusunu daha gerçekçi zeminlerde araması gerektiğini fark edebilir ve aslında önemli olanın sorumluluklarını yerine getirmek oldugunu  kavradığı için kendine daha uygun işler bulmak için somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir.  
BOĞA BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen Boğa için ikili ilişkilerinde mutlu gelişmeler yaşayabileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise işiyle ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise iş ve dost çevresiyle ilgili bir hayalkırıklığına uğrayabilir ve güven duygusu zedelenebilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Boğa’nın 5.evinde yaşanacak olan bu kavuşum ona yeni bir aşk çıkarabileceği gibi mevcut ilişkisinde heyecanlı ve eğlenceli günler de sağlayabilir.

6 – 11 Kasım arasında Boğa’nın ikili ilişkilerinde doğru motivasyonla ve duyguları da coşarak ilerleyebilecek. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da yeni bir aşk ve ortaklık gelişmesi yaşayabilir. İlişkileri artık daha rahattır. Her türlü uzlaşma sağlanmıştır.

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Boğalar hayatlarında kendilerine odaklanacak. Kendilerini heyecanlandıran, kendi çıkarlarına yönelik işler konusunda çok hırslı olacak. Heyecan duyabilecekleri bir işleri, eğlenceli veya popüler bir hayatları olsun diye çılgınca çaba sarf edebilirler. Gruba uymak, herkesi mutlu etmek adına kendi isteklerini geri planda bırakmak yerine yüreğinin çarptığı yere gitmek isteyecek.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı işi ve iş ilişkileri konusunda güvenli ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le  gergin açıları onu işleri konusunda aniden yeniden belirsizliğe itebilir hatta verdiği ortaklık kararlarından aniden sapabilir.   

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında para ve masrafları konusunda gerginlikler yaşayabilir, ailesiyle arasında hassas durumlar yaşayabilir.  


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Boğa için bir güven zedelenmesine işaret edebilir. Güvendiği kişilerin gerçekten güvenebileceği durumlarla alakası olmadığını anlayabilir ve geride kaldığını düşündüğü meselelerin yeniden ayyuka çıkmasıyla yüzleşebilir. Güven duygusunu daha gerçekçi zeminlerde araması gerektiğini fark edebilir ve aslında dostluk inşa etmenin daha önemli olduğunu kavradığı için samimi bir dostluk, gerçekten güvenilir bir çevre yaratmak için daha somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir.  
KOÇ BURCU KASIM 2015

Kasım ayının ilk yarısı, Yükselen Koç için zor meselelerinin üstesinden gelebileceği bir dönem olacak. Ayın üçüncü haftası ise ikili ilişkileriyle ilgili zor ve sürpriz kararlar alması gerekebilir. Ayın son haftasında ise bir hayalkırıklığına uğrayabilir ve yeni gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalabilir.  

Kasım ayı Başak burcunda Venüs ve Mars kavuşumuyla başlıyor. Yükselen Koç’un 6.evinde yaşanacak olan bu kavuşum ona yeni iş fırsatları sunabileceği gibi elindeki işleri rahatlıkla ve ivedilikle halledebilmesini sağlayacak.

6 – 11 Kasım arasında Koç’u üzen, onu zorlayan, onu tedirgin eden bütün konularda ayakları yere basan, kalıcı çözümler üretebilecek. 11 Kasım’da Akrep burcunda yaşanacak olan yeni ayda da kendine yeni bir güven duygusu oluşturan gelişmeler yaşayabilir. Geleceğe yatırım yapma konusunda artık daha rahattır. Her türlü kaynağını bulmuştur.

12 Kasım’da Kuzey Ay Düğümü 18 aydır bulunduğu Terazi burcundan Başak burcuna giriyor ve Mayıs 2017’ye kadar orada kalıyor. Bu dönemde Koçlar hayatlarında rutini oluşturmak için çok hırslı olacak. Düzenli bir işleri, düzenli bir hayatları olsun diye çılgınca çaba sarf edebilirler. Olayları akışına bırakmak yerine en ince detayına kadar kurgulamak ve kontrol altında tutmak isteyebilirler.

13 Kasım’da Venüs ile Satürn’ün uyumlu açısı ilişkileri konusunda yeni ufuklara sağlam ve ciddi adımlarla ilerlediğini sansa da 20-24 Kasım arasında Venüs’ün Pluton ve Uranüs’le gergin açıları onu ilişkileri konusunda aniden yeniden belirsizliğe itebilir hatta verdiği ciddi kararlardan aniden sapabilir.  

26 Kasım’da İkizler burcundaki dolunay esnasında çevresindeki kişilerle gergin iletişim yaşayabilir, cesaretini kırabilecek durumlar yaşayabilir.  


26 Kasım’da Satürn ve Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu etki tam açıya gelmeden evvel azar azar tüm aya yayılmıştı. Eylül 2016’ya kadar da bu ikili açıda kalacak. Kasım ayının sonunda bu sert açıya Güneş de katılacağı için durumun dozu iyice artabilir. Bu durum, Koç için bir hayalkırıklığına işaret edebilir. Hayallerinin gerçeklerle alakası olmadığını anlayabilir ve doğru bildiği şeylerin yanlış olduğu kanaatine varabilir. Hayallerini daha gerçekçi kurgulaması gerektiğini fark edebilir ve aslında zamansız şeyler inşa etmenin daha önemli olduğunu kavradığı için iyilik yapmak, iyi işler ortaya çıkarmak için daha somut adımlar atması gerektiğini anlayabilir.  
Ekim 2015, Eylül'e göre çok daha rahat etkilere sahip. 9 Ekim'e kadar Merkür gerilemesi devam etse de 9'undan sonraki etkiler oldukça rahat. Bu ayın en önemli astroloji gündemi şöyle:

6 Ekim'de Güneş - Pluto karesi
7 Ekim'de Merkür - Satürn sekstili ve Mars - Neptün karşıtlığı
9 Ekim'de Merkür gerilemesi sona eriyor
12 Ekim'de Güneş - Uranüs karşıtlığı
13 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay ve Merkür Satürn sekstili
17 Ekim'de Venüs - Neptün karşıtlığı
18 Ekim'de Mars - Jupiter kavuşumu
25 Ekim'de Venüs - Jüpiter kavuşumu
27 Ekim'de Boğa burcunda dolunay 

Burçlara göre Ekim 2015'in video yorumlarını aşağıdaki ekrandan izleyebilir, yazılı kısa yorumlarını aşağıdan takip edebilirsiniz. Burçlara göre Ekim 2015'in kısa yorumları aşağıdaki gibidir:


KOÇ BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Koç için ilişkileri konusunda kafasının karışabileceği, kandırılabileceği, enerjisinin düşebileceği ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise işiyle ilgili gündemlerin çoğalacağı, şanslı çıkışlar yapabileceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise olayların maddi yönünü fark edecek. Farklı tipte gelir kaynakları yaratması gerektiğini anlayacak.    BOĞA BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Boğa için yaşam disiplini, rutini ve işyerindeki olaylar konusunda kafasının karışabileceği, kandırılabileceği, enerjisinin düşebileceği ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise heyecanlı ve mutlu gündemlerin çoğalacağı, aşkı yakalayabileceği, şanslı çıkışlar yapabileceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise kişiliğiyle veya bedeniyle ilgili bir şeyinden hoşlanmadığını fark edecek.


İKİZLER BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen İkizler için çocuklarıyla, sevgilisiyle, hobileriyle ve heyecan duyduğu şeylerle ilgili konularda kafasının karışabileceği, kandırılabileceği, enerjisinin düşebileceği ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise ailesinde ve hanesinde mutlu gündemlerin çoğalacağı, huzuru yakalayabileceği, güzel gayrimenkul yatırımları veya değişiklikleri yapabileceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise tatile ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu fark edecek. 


YENGEÇ BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Yengeç için eviyle, ailesiyle ve huzur bulduğu, rahat ettiği şeylerle ilgili konularda kafasının karışabileceği, kandırılabileceği, enerjisinin düşebileceği ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise çevresinde ve iş hayatında yoğunluğun çoğalacağı, bol ve şanslı toplantılar yapabileceği, iletişim becerisinin artacağı bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise daha farklı kişilerle sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu fark edecek. 


ASLAN BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Aslan için çok yoğun ve çok kaotik başlıyor. Sıklıkla görüşmeler yapması gerektiği ama bu görüşmelerde kafası karışabilecek, kandırılabilecek, enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise gelirini artırabileceği ve kendine özgüveninin artacağı bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise kariyeriyle ilgili bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyduğunu fark edecek. Belki de bu ay bir iş değişikliği sayesinde gerçekleşen bir gelir artışından haber veriyordur.


BAŞAK BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Başak için parayla ilgili sıkıntılarla başlıyor. Para kazanma veya bütçe yapma konusunda kafası karışabilecek, kandırılabilecek, enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise kendini yenileyebileceği ve şansının artacağı bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise hayat felsefesiyle ilgili bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyduğunu fark edecek. 


TERAZİ BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Terazi için çeşitli iletişim ve teknolojik aletlerin bozulması aksaklıklarıyla başlıyor. Genel olarak kafası karışabilecek, kandırılabilecek, enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise dinlenebileceği, kaostan uzaklaşabileceği, gizli tuttuğu işlerinde ilerlemeler kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise geleceğe yönelik, uzun vadeli yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyduğunu fark edecek. 


AKREP BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Akrep için çeşitli gizli tutmaya çalıştığı işlerinin yayılmasıyla başlıyor. Sır tutmaya çalışırken gaf yapabilecek, dinlenmek ve uzaklaşmak isterken kafası karışabilecek, yardımcı olması gerektiğinde enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebilecek. Ayın ikinci yarısı ise arkadaşlarıyla eğlenebileceği, sosyalleşebileceği, büyük hayat planlarında ilerlemeler kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise sevdiği kişi veya kişilerle biraz gerilecek. 


YAY BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen YAY için dostlarıyla arasında yaşayabileceği yanlış anlaşılmalarla başlıyor. Sosyalleşmek ve çevresini genişletmek isterken kafası karışabilecek, beraber çalışması gerektiğinde enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebilecek. Ayın ikinci yarısı ise kariyer planlarında ilerlemeler kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise iş arkadaşlarıyla veya sağlığıyla ilgili bir konuda gerilecek. 


OĞLAK BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Oğlak için yöneticileri veya ebeveynleriyle arasında yaşayabileceği yanlış anlaşılmalarla başlıyor. Kariyeri, başarısı ve sorumlulukları konusunda kafası karışabilecek, çok çalışması gerektiğinde enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebilecek. Ayın ikinci yarısı ise yeni bir tecrübe edinme, seyahate çıkma veya yeni bir şey öğrenme konusunda ilerlemeler kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise sevgilisiyle, çocuklarıyla veya eğlenceli olması beklenen bir konuda gerilecek. 


KOVA BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Kova için yeni deneyimler edinme, yeni şeyler öğrenme, seyahatleri veya hukuki konularında aksamalarla başlıyor. Hayatına katmak istediği yenilikler konusunda kafası karışabilecek, bu konuda uğraş vermesi gerektiğinde enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebilecek. Ayın ikinci yarısı ise zor meselelerini çözme konusunda ilerlemeler kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise ailesinden biriyle veya evini ilgilendiren bir meselede biraz gerilecek. 


BALIK BURCU
Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Balık için zor meselelerini çözmek için uğraşısında karşılaşabileceği engellerle başlıyor. Kime güvenmesi gerektiği veya kaosundan nasıl kurtulması gerektiği konusunda kafası karışabilecek, bu konuda uğraş vermesi gerektiğinde enerjisi düşebilecek ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebilecek. Ayın ikinci yarısı ise yeni bir ilişkiye başlayabilecek. Mevcut ilişkisi varsa bu ilişkisinde hızlı aşamalar kaydedeceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise kişisel çabalarını yanlış yerlere yönlendirdiğini fark ettiğinde biraz gerilebilecek. KOÇ BURCU EKİM 2015

Ekim ayının ilk yarısı, Yükselen Koç için ilişkileri konusunda kafasının karışabileceği, kandırılabileceği, enerjisinin düşebileceği ama bir şekilde öz disiplinini koruyarak olayların üstesinden gelebileceği bir süre olacak. Ayın ikinci yarısı ise işiyle ilgili gündemlerin çoğalacağı, şanslı çıkışlar yapabileceği bir zaman başlıyor. Ayın son günlerinde ise olayların gerçek sebeplerini araştıracak ve geleceği için en iyisine karar verecek.  

Ekim ayının ilk haftası Yükselen Koç’un 7.evindeki Güneş ve Merkür’le açılıyor. Bu ikili en önemli gündem belirleyicilerdir. Ayın başında Pluto ile kare açı yapan Güneş, ilişkilerinizde kıskançlık dolu ve öfkeli bir soruna işaret edebilir. Gerileyen Merkür’ün yanı sora Neptun’le karşıt açı yapan Mars da bilinçaltınızdaki öfkeyi veya geçmiş bir yaranın yeniden kanayabileceğini gösteriyor. En iyi ihtimalle yanlış anlamalara çok müsaitsiniz. Kandırılmaya da açıksınız. Merkür’ün Satürn açısı ise yeterince disiplinli olursanız, ince hesaplar yaparsanız bu ihtimalleri azaltabileceğinize işarettir.9 Ekim tarihi bu açıdan anahtar bir zaman. 9 Ekim’de Merkür gerilemesi sona erecek ve o güne kadar Koç’un yaşadığı ilişki problemleri çözüme kavuşacak. 

Ekim ayının ikinci haftasında Venüs aylardır bulunduğu Aslan burcundan çıkarak Başak burcuna girecek. Venüs, Başak burcunda hizmet verir, pratiktir, emeğiyle yardımcı olur. Biraz daha vericidir. Dolayısıyla iş yerinde biraz fedakarlık yaparak büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Fakat buna hafta başında çok meyilli olmayabilirsiniz. Bu hafta Güneş’in Uranüs karşıtlığı ilişkilerinizde iniş çıkışlara, özgürlük isteiğinizin bastırmasına veya ani krizlere sebep olabilir.

Ekim ayının üçüncü haftasında Venüs Neptün karşıtlığı gerçeklik algınızı bozabilir. Özellikle işinizle ilgili aşırı iyimser bir hayale kapılabilirsiniz. Bu hafta Mars ve Jüpiter’in 6. Evinizde bir araya gelmesi işinizle ilgili şanslı bir gelişmeye işaret eder. İşinizle ilgili motivasyonunuz yüksektir ve oldukça iyimsersinizdir de.  Bu durumda sizden saklanmış olabilecek bilgilerin peşinde düşerseniz veya doğru soruları sorarsanız bu şanslı gelişmeyi daim kılabilirsiniz.


Ekim ayının son haftasında Boğa burcunda bir dolunay yaşayacağız. 2. Evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay yaşadıklarınızın derinliğinden çıkmanızı sağlayacak. Hislerinizin ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Her şeyin asıl sebebini öğrenmek yerine size ne kazandırdığına bakacaksınız. Aşırı duygusal kişi ve durumlardan uzak durmayı öğreneceksiniz. Gelecekteki maddi durumunuzla ilgili daha fazla düşünecek ve belki de biraz kaygılanabileceksiniz. Venüs’ün Plüton ile karesi bir yöneticinizle veya kariyerinizle ilgili bir tartışmaya işaret ederken Venüs’ün Jüpiter’le kavuşumu bu gerginliği kolaylıkla kendi lehinize çevirebileceğinizi gösteriyor. 
KOÇ Burcu Eylül 2015


Koç Burcu Eylül 2015
Eylül ayı, Yükselen Koç için ilişkileri konusunda düşüneceği, sınav vereceği, ilişkilerindeki hataları anlayacağı, ilişkileri hakkında kesin kararlar da vermesi gereken bir ay olacak. Bütün bunların yanı sıra işiyle ilgili şanslı gelişmeler de yaşayabilir.

Bu ay aksiyon dolu bir ay.

 • 6 Eylül’de Yükselen Koç’un 5. Evindeki Venüs Aslan burcundaki gerilemesini tamamlayıp ileri hareketine geçecek.
 • 13 Eylül’de Başak burcunda, Yükselen Koç’un 6. evinde Güneş Tutulması olacak
 • 17 Eylül’de Merkür, Terazi burcunda, Yükselen Koç’un 7.evinde gerilemeye başlayacak
 • 18 Eylül’de Satürn tekrar Yay burcuna girecek.
 •  25 Eylül’de Mars Başak burcuna girecek.
 • 28 Eylül’de dörtlü Kanlı Ay tutulmasının (tetrad) sonuncusu Koç burcunda, Yükselen Koç’un 1.evinde yaşanacak.


Bu hareketlerin Koç burcu üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirebiliriz:

Venüs Gerilemesi Sona Eriyor
25 Temmuz’dan beri çoğunlukla Aslan burcunda, Yükselen Koç’un 5. Evinde gerileyen Venüs, 6 Eylül’de ileri hareketine başlıyor. Bu süreçte aşk ilişkilerinizde ertelediğiniz veya bir sebeple duraksamış bütün adımlarınızı atabilirsiniz. Artık kalbinizin sesinden daha eminsinizdir. İlişkiniz hakkında karar verebilir durumda oldugunuzu hissedersiniz. Ayrıldığınız biriyle yeniden barışma kararı alabilirsiniz. Ya da hayatınıza yeni biri artık daha rahat girebilir. Kalbiniz yeni bir ilişkiye daha açıktır.

Özellikle serbest meslek sahibi kişilerin duraksayan işleri de açılır. Yaz aylarında baş gösteren mali sıkıntılarınız rahatlamaya başlar. Daha rahat kazanmaya başlarsınız. Uzun süredir ilgilenmediğiniz hobilerinizle de tekrar ilgilenmeye başlayabilir veya yeni hobiler edinebilirsiniz.


Başak Burcunda Güneş Tutulması
13 Eylül’de Başak burcundaki Güneş Tutulması, Yükselen Koç’un 6.evinde yaşanacak. İşinizle ilgili yeni bir gelişme yaşayabilir, yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Güneş tutulmasına kadar olan sürede iş konusunda yeni bir karar vermeniz sağlıklı olmayabilir ama tutulmayla beraber yeni başlangıçlarınız çok da güzel başlangıçlar olmaya aday zira Jüpiter de Başak burcunda, tutulmayı destekleyecek ve tutulmayla beraber gelecek olan yeni başlangıçların şans seviyelerini yükseltecektir.

6.evdeki Güneş tutulması, sağlığınızla ilgili güzel bir gelişmeye de işaret edebilir. Yeni bir tedavi, diyet veya küre başlayabilir ve bunlardan güzel sonuçlar alabilirsiniz.  


Merkür Gerilemesi
17 Eylül’de Terazi burcundaki Merkür, Yükselen Koç’un 7.evinde gerilemeye başlayacak. 9 Ekim’e kadar gerileyecek olan Merkür, Yükselen Koç’un hayatında ilişkilerle ilgili kendini sorgulamasına sebep olacak. Gerilemeler esnasında kendi içimize döneriz. Dolayısıyla bu gerileme sırasında ilişkilerinizde yaptığınız hatalar, iletişim kazaları gibi şeyleri etraflıca düşüneceksinizdir. 24 Eylül’de Güneş de Terazi burcuna girerek ilişkiler gündeminizi artırsa da Merkür gerilerken yeni bir ilişki kararı almamanızda fayda var. Hayatınıza girmesi muhtemel kişiyi bir süre gözlemleyip gerileme sonrasında harekete geçmeniz daha şanslı neticelenebilir.   


Satürn Tekrar Yay Burcunda
Satürn Aralık 2014’te Yay burcuna girmişti fakat gerilemesi sebebiyle Haziran’dan beri tekrar Akrep burcuna, Yükselen Koç’un 8.evine girmişti. 18 Eylül’den itibaren tekrar ve bir daha Akrep’e dönmemek üzere Yay burcuna girecek. 18 Eylül’e kadar geçmiş travmalarınızı, hatalarınızı, borçlarınızı kapatacağınız bir dönem olacak. Sonrasında ise inandığınız şeyleri sorgulayacağınız, inançlarınız konusunda daha ciddi olacağınız bir döneme girersiniz. Yeni ufuklar açmak için başladığınız projelere daha ciddi eğilir, eğitiminizi daha ciddiye alırsınız. Geçmişinize kıyasla daha muhafazakar bir yaşam tarzınız olur çünkü hayatı oldukça ciddiye aldığınız bi dönem başlıyor. Yabancı ülkelerle olan iş ve eğitim amaçlı ilişkileriniz ve seyahatleriniz artabilir ama keyif amaçlı ilişki ve seyahatler azalabilir. Satürn, iş ve uzun vadeli hedeflerinizle alakalı her şeyi artırır ama zevkine, öylesine, boş vakit aktivitesi olsun diye uğraştığınız şeyleri kısar.


Mars Başak Burcunda
Mars, 25 Eylül’de Başak burcuna, Yükselen Koç’un 6. Evine girerek işinizle, düzeninizle, mücadele ettiğiniz her konuda size 13 Kasım’a kadar hız kazandıracak. İşinizdeki zorlukların üstesinden gelme beceriniz adeta zirve yapacak.  Diyetiniz ve sağlığınızla ilgili de oldukça mantıklı, hızlı ve üretken olacaksınız.


Koç Burcunda Kanlı Ay Tutulması
15 Nisan 2014, 8 Ekim 2014 ve 20 Mart 2015’te üç kez üst üste tam ay tutulması yaşadık. 28 Eylül 2015’te de dördüncü ve serinin sonuncu tam ay tutulmasını yaşayacağız. Tam ay tutulmaları esnasında Ay’ın rengi bakırımsı bir renk aldığı için tam ay tutulmalarına Kanlı Ay tutulması da derler.

Altı ayda bir ay tutulması yaşanır zaten ama tam ay tutulmaları daha nadirdir. Arka arkaya dört adet tam ay tutulmasının sıralanması daha da nadirdir. Bu sebeple Nisan 2014’ten beri süregelen tutulmalara daha büyük önemler atfedilir. Birçok kaynak bu sonuncu ay tutulması esnasında dünyada büyük bir olay, felaket, savaş yaşanabileceğini iddia eder. Bazı spiritüel kaynaklar ise dünyanın büyük bir aydınlanma yaşayacağını bekliyor. Bilmediğimiz şeyleri öğreneceğimiz bir mühim buluş, icat, keşif veya fikrin dünyayı değiştireceği iddiası da vardır.

Yükselen Koç’un kendi burcunda, 1.evinde gerçekleşen bu tutulma, onun önemli bir aydınlanma yaşayacağına işaret eder. Kendiniz hakkında hiç bilmediğiniz bir yönünüzü fark edebilirsiniz. Uranüs etkisinde gerçekleşecek olan bu tutulma, özellikle kişiliğiniz, bedeniniz ve ilişkileriniz konusunda sürpriz gelişmelere işaret eder. Nisan 2014’ten beri 1. ve 7. evleriniz ekseninde süregelen bu dörtlü tutulma ilişkileriniz konusunda bir nihayeti de gösterir. Artık karar alma zamanıdır. Ya bitirmeli ya da kesin bir kararlılıkla mutlu sona ulaşmalısınızdır. Ay tutulmalarının etkisi altı ay sürer ama tutulmayı takip eden bir ay en kritik dönemdir. 


Koç Burcunun Eylül 2015 dönemine ait aylık burç yorumunu aşağıdaki ekrandan da izleyebilirsiniz:BOĞA Burcu Eylül 2015

Eylül ayı, Yükselen Boğa Burcu için maneviyatına önem vermesi gerektiğini anlayacağı,  ruhani işlerle, çevresine yardım etmekle ilgileneceği bir ay olacak. Bütün bunların yanı sıra işiyle kendi işini kurması veya sevdiği bir aktivitede kendine bir meslek çıkarabilecek gelişmeler de yaşayabilir. Bu ay, kendi işini yapan Boğalar için oldukça parlak kazançları işaret ediyor. 

Bu ay aksiyon dolu bir ay.

 • 6 Eylül’de Yükselen Boğa Burcunun 4. evindeki Venüs Aslan burcundaki gerilemesini tamamlayıp ileri hareketine geçecek
 • 13 Eylül’de Başak burcunda, Yükselen Boğa Burcunun 5. evinde Güneş Tutulması olacak.
 • 17 Eylül’de Merkür, Terazi burcunda, Yükselen Boğa Burcunun 6.evinde gerilemeye başlayacak.
 • 18 Eylül’de Satürn tekrar Yay burcuna girecek.
 • 25 Eylül’de Mars Başak burcuna girecek.
 • 28 Eylül’de dörtlü Kanlı Ay tutulmasının (tetrad) sonuncusu Koç burcunda, Yükselen Boğa Burcunun 12.evinde yaşanacak.


Bu hareketlerin Koç burcu üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirebiliriz:

Venüs Gerilemesi Sona Eriyor
25 Temmuz’dan beri çoğunlukla Aslan burcunda, Yükselen Boğa’nın 4. Evinde gerileyen Venüs, 6 Eylül’de ileri hareketine başlıyor. Bu süreçte ailenizle ilgili ertelediğiniz veya bir sebeple duraksamış bütün adımlarınızı atabilirsiniz. Artık ailenizle daha huzurlusunuzdur. İç huzurunuzuneyin artıracağını biliyorsunuzdur. Eviniz, yaşam alanınız hakkında karar verebilir durumda oldugunuzu hissedersiniz. Vazgeçtiğiniz bir gayrimenkul yatırımını veya ev/eşya değişikliğini tekrar değerlendirebilirsiniz. Ya da hayatınıza yeni konforlar artık daha rahat girebilir. Konforunuzu ve huzurunuzu artırmaya yönelik kararlar almakta daha beceriklisinizdir.

Özellikle geçtiğimiz aylarda aile içinde çıkan sorunlar veya ev tamiratı gibi konular çözülür. Yaz aylarında baş gösteren sebepsiz huzursuzluğunuz azalır. Kendinizi daha rahat hissedersiniz. Yeni bir araba alabilir veya içinizden geçen bir lüks harcamayı rahatlıkla yapabilirsiniz.  


Başak Burcunda Güneş Tutulması
13 Eylül’de Başak burcundaki Güneş Tutulması, Yükselen Boğa Burcunun 5.evinde yaşanacak. Gönül işlerinizle ilgili yeni bir gelişme yaşayabilir, yeni bir ilişki fırsatı yakalayabilirsiniz. Güneş tutulmasına kadar olan sürede aşk konusunda yeni bir karar vermeniz sağlıklı olmayabilir ama tutulmayla beraber yeni başlangıçlarınız çok da güzel başlangıçlar olmaya aday zira Jüpiter de Başak burcunda, tutulmayı destekleyecek ve tutulmayla beraber gelecek olan yeni başlangıçların şans seviyelerini yükseltecektir.

5.evdeki Güneş tutulması, sevdiğiniz her türlü aktiviteyle ilgili güzel bir gelişmeye de işaret edebilir. Yeni bir hobi, eğlence veya sanatsal aktiviteye başlayabilir ve bunlardan güzel sonuçlar alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmaya da karar verebilirsiniz.  


Merkür Gerilemesi
17 Eylül’de Terazi burcundaki Merkür, Yükselen Boğa’nın 6.evinde gerilemeye başlayacak. 9 Ekim’e kadar gerileyecek olan Merkür, Yükselen Boğa’nın hayatında işiyle ve mücadele ettiği konularla ilgili kendini sorgulamasına sebep olacak. Gerilemeler esnasında kendi içimize döneriz. Dolayısıyla bu gerileme sırasında işinizde, iş arkadaşlarınıza karşı yaptığınız hatalar, onlarla yaşadığınız iletişim kazaları gibi şeyleri etraflıca düşüneceksinizdir. 24 Eylül’de Güneş de Terazi burcuna girerek işle, rekabet ettiğiniz her konuyla, sağlığınızla ilgili mevzularınızı çoğaltsa da Merkür gerilerken yeni bir işe, diyete, tedaviye başlama kararı almamanızda fayda var. Girişmeyi düşündüğünüz projeleri önce kendi içinizde iyice değerlendirip gerileme sonrasında harekete geçmeniz daha şanslı netice almanıza sebep olabilir.

Satürn Tekrar Yay Burcunda
Satürn Aralık 2014’te Yay burcuna girmişti fakat gerilemesi sebebiyle Haziran’dan beri tekrar Akrep burcuna, Yükselen Boğa Burcunun 7.evine girmişti. 18 Eylül’den itibaren tekrar ve bir daha Akrep’e dönmemek üzere Yay burcuna girecek. 18 Eylül’e kadar ikili ilişkilerinizi, anlaşmalarınızı, ortaklıklarınızı kapatacağınız veya azaltacağınız bir dönem olacak. Sonrasında ise daha ciddi meselelerinizi çözmek üzere oldukça kararlı ve azimli olabileceğiniz bir dönem olacak. Borçlarınızı ödeyeceğiniz, krizli durumlarda daha ağırbaşlı ve yapılması gerekenleri serinkanlı bir şekilde yapacağınız bir dönem yaşayacaksınız 2017 sonuna kadar. Geçmişte sizi üzen mevzuları çözeceğiniz, eteğinizde taş bırakmayacağınız bir dönem olacak. Ortaklarınıza veya sevdiklerinize daha az güvenecek, daha az destek göreceksiniz ama bütün bunlar sizi daha kuvvetli yapacaktır. Satürn, iş ve uzun vadeli hedeflerinizle alakalı her şeyi artırır ama zevkine, öylesine, boş vakit aktivitesi olsun diye uğraştığınız şeyleri kısar. Bu dönemde gereksiz, lüzumsuz krizlerin içine çekilmeyeceksiniz, doğru emeği doğru yerlere vermeyi öğreneceksiniz.


Mars Başak Burcunda
Mars, 25 Eylül’de Başak burcuna, Yükselen Boğa Burcunun 5. evine girerek heyecanlı, kalp kıpırdatan her konuda size 13 Kasım’a kadar hız kazandıracak. Kendinizi hızlıca gönül ilişkilerinin içinde bulabilirsiniz. Zekaya, entellektüel birikime, spora veya sanatsal becerilere dayalı mücadelerinizde daha başarılı olacaksınız. Sevgiliniz veya çocuklarınızla aranızda öfkeli durumlar yaşayabilirsiniz.


Koç Burcunda Kanlı Ay Tutulması
15 Nisan 2014, 8 Ekim 2014 ve 20 Mart 2015’te üç kez üst üste tam ay tutulması yaşadık. 28 Eylül 2015’te de dördüncü ve serinin sonuncu tam ay tutulmasını yaşayacağız. Tam ay tutulmaları esnasında Ay’ın rengi bakırımsı bir renk aldığı için tam ay tutulmalarına Kanlı Ay tutulması da derler.

Altı ayda bir ay tutulması yaşanır zaten ama tam ay tutulmaları daha nadirdir. Arka arkaya dört adet tam ay tutulmasının sıralanması daha da nadirdir. Bu sebeple Nisan 2014’ten beri süregelen tutulmalara daha büyük önemler atfedilir. Birçok kaynak bu sonuncu ay tutulması esnasında dünyada büyük bir olay, felaket, savaş yaşanabileceğini iddia eder. Bazı spiritüel kaynaklar ise dünyanın büyük bir aydınlanma yaşayacağını bekliyor. Bilmediğimiz şeyleri öğreneceğimiz bir mühim buluş, icat, keşif veya fikrin dünyayı değiştireceği iddiası da vardır.

Yükselen Boğa Burcunun 12.evinde gerçekleşen bu tutulma, onun önemli bir ruhani, manevi aydınlanma yaşayacağına işaret eder. Manevi anlamda hiç bilmediğiniz bir yönünüzü fark edebilirsiniz. Uranüs etkisinde gerçekleşecek olan bu tutulma, gizli tuttuğunuz, gözlerden ırak yaşadığınız, kendi kendinize yaptığınız araştırmalarınızda sürpriz gelişmelere işaret eder. Gördüğünüz bir rüyadan çok etkilenebilirsiniz. Metafizik, meditasyon gibi konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Yardımlaşmak isteyebilir ve eskisinden daha fedakar olmanız gerekitğini anlayabilirsini. Belki de çok yorulduğunuzu hissedip kendinizi revizyona almak isteyebilirsiniz. 

Nisan 2014’ten beri 12. ve 6. evleriniz ekseninde süregelen bu dörtlü tutulma maneviyat yönü kuvvetli bir başlangıcı ve bir nihayeti de gösterir. Artık karar alma zamanıdır. Ya size yeterince manevi tatmin sağlamayan işlerinizi bitirmeli ya da kesin bir kararlılıkla kendinize sürdürülebilir bir mücadele alanı bulmalısınız. Ay tutulmalarının etkisi altı ay sürer ama tutulmayı takip eden bir ay en kritik dönemdir. 

Boğa Burcunun Eylül 2015 dönemine ait aylık burç yorumunu aşağıdaki ekrandan da izleyebilirsiniz: