Remedy’ler, yani kürler veya terapiler, astrolojinin de faydalandığı uygulamalardır. Mantra (zikir) ve doğal taş terapilerinin yanı sıra Bach Çiçekleri de astrolojinin terapileri arasındadır. Dr. Edward Bach 1930'larda bazı çiçekler ile duygu durumlarının bağlantısını keşfetmiştir. Bu bağlantısında 38 adet çiçek tanımlamış ve bu çiçeklerin özütlerinden oluşan homeopatik kürlerle 38 adet negatif duygu durumunu tedavi etmiştir. 

Olaylar ve durumlar karşısındaki farkındalığımızı değiştirmek olayları ve durumları değiştirmekten daha kolaydır. Zaten bizi mutlu veya mutsuz kılan şeyler olaylar ve durumlardan ziyade durumlarla farkındalığımızın veya tavrımızın örtüşmemesidir. Farkındalığımızı ve tavrımızı durumlarla örtüştürmek için daha az çaba veya daha az para gerektirdiğinden Bach Çiçekleri terapisi doğal taş ve mantra terapilerinden daha avantajlıdır. 

Aşağıdaki yazımda duygu durumlarımızın astrolojik bağlantısını ve duygu durumumuzu daha iyi yönetmek için hangi Bach Çiçekleri özütlerinden destek alabileceğinizi açıklıyorum: 


SATÜRN

Herkesin doğduğu anda gökyüzünün fotoğrafı olan bir doğum haritası vardır. Herkesin haritasında da bir Satürn vardır. Satürn kişinin dünyevi bilincini ruhani bilincinden ayırır. Hepimiz Tanrı’dan kopmuş enerjileriz gibi düşünebilirsiniz. Satürn de Tanrı ile aramızdaki duvarın temsilcisidir. Zira Satürn aslında, gözün görebildiği en uzak gezegendir. Bu anlamda somut sınırlarımızı belirler. Satürn duvarı yüzünden, bu kopuşun, kavuşamayışın acısını yaşarız. Kendimizi boşlukta, kasvetli, üzgün, değersiz, yetersiz, reddedilmiş, vs hissetmemiz bu kopuş acısının tezahürüdür. Kişi, hayatta karşısına çıkan durumlara bu kopuşun acısıyla yaklaşırsa aradığı huzuru ve mutluluğu bulamaz.  Örneğin, kopuşunun acısıyla değersizlik hisseden kişi ne kadar güçlü, popüler ve zengin olursa olsun kendini yine de değersiz hisseder.

Satürn’ün doğum haritasındaki ev yerleşimi kopuş acısı karşısındaki hissimizi belirler. Bu his genellikle yoksunluk veya zayıflık hissidir. Yoksunluk veya zayıflık hislerinden kurtulmak için bazı alanlarda çok iyi, çok başarılı olmaya çalışırız, yani başka tavırlarla bu kompleksimizi bastırmaya çalışırız. Yoksunluk ve zayıflığı bastırmak amaçlı yöneldiğimiz konularda ne kadar başarılı olursak olalım, yine de bu hislerden kurtulamaz, tatmin olamayız. Ancak yoksunluk veya zayıflık hislerinden kurtulduktan sonraki girişimlerimiz bizi tatmin ve mutlu edebilir.  

Bazı kişilerin farkındalığı yüksektir. Uğraşılarının arkasında yatan sebebinin de farkındadırlar ve kendilerini daha iyi bir insan yapmak adına daha bilinçli uğraşır. Bu kişilerin genellikle kuvvetli Satürnleri vardır. Bazı kişilerse büyük hayal kırıklıkları, mutsuzluklar ve krizler yaşayarak, dibe vurarak farkına varırlar. Nitekim, manevi yoksunluğu dünyevi bir hedefle bastırmak her zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Bu kişilerin genellikle zayıf Satürnleri vardır. Krizler de daha çok Satürn vurgusu olan (transit, dasa) dönemlerde ortaya çıkar.

Satürn’ün evlere göre yerleşimi ne gibi his ve tavırlar içinde yoksunluğumuzu yaşayacağımızı gösterir.Satürn 1. Evde: Yetersizlik hissi neticesinde gerçek potansiyelini kullanamaz. Ne kendi başına gelen ne de başkalarının başına gelenlerden yeterli dersler çıkaramaz. Hayat derslerinden yeterince faydalanamaz. Aynı hataları tekrar tekrar yapar. Geçmişi geride bırakmak iyidir ama dersler çıkarmadan defterleri kapamak iyi değildir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Chestnut Bud (Kestane çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Bir sonraki aşamada kişi gerçekte potansiyelinin yüksek olduğunu ve başarılı olabileceğini kanıtlamak amacıyla çok çalışabilir ve aşırı bir görev bilinciyle yaşayabilir. Kişi etrafındakilerin de büyük sorumluluklarını üstüne alarak yükünü iyice ağırlaştırır. Bir şeyi elde edebilmek için dur durak bilmeden çeşitli şeyler dener. Vazgeçmeyi bilmez. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Oak (Meşe çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

En krizli dönemlerinde aşırı eleştirir. Karşısındakini karalayarak kendisini daha iyi gösterdiğini sanır. Etrafındaki kişilerin iyi ve faydalı yönlerini göremez. Empatiden uzaklaşır. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Beech (Kayın çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.Satürn 2. Evde: Güvensizlik ve değersizlik hissi neticesinde kendisine sunulan maddi/manevi değer karşısında suçluluk hisseder. Kendini başkalarından daha aşağıda görür. Yanlış giden şeyler için kendini suçlar. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Pine (Çam çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Maddi güvenliğine aşırı bağlanabilir. Çok malı/parası olursa kendini daha değerli hissedeceğini düşünür. Başkalarının maddi kazançlarını kıskanabilir veya hep kaçırılan maddi fırsatlardan yana pişmanlıkları olur. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Willow (Söğüt çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Krizli dönemlerinde paraya hiç önem vermeyerek ve hatta parayı reddederek maddi güvenliğinden kopmaya hazırdır. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Wild Rose (Yaban Gülü Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.Satürn 3. Evde: Bilgisi, zekası ve iletişim becerileri konusunda hissettiği zayıflığı neticesinde kararsızlık yaşar ve kimsenin onu anlamadığını düşünür. Sıklıkla başkalarının fikrine danışır. Sürekli akıl danışma ihtiyacı içindedir. Bu sebepten sıklıkla da fikir değiştirebilir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Cerato (Boynuzlu Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Çok inceler, çok analiz eder, çok detaylı planlar ve açıklarsa bilgi, zeka ve iletişim zayıflığını kapatacağını düşünür. Bu yüzden zihnini çok zorlar. Zihin yorgunluğu yaşar. Yaşadığı kötü olayları zihninde yaşamaya devam eder. Bazı fikirlere ve konulara aşırı saplanabilir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden White Chestnut (Ak Kestane Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Krizli dönemlerinde plan yapmaktan, karar vermekten vazgeçer. Geçmiş güzel günleri sıklıkla yad ederek nostalji yapar. Sürekli geçmişte yaşar. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Honeysuckle (Hanımeli Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.
Satürn 4. Evde: Başlangıç safhasında hissettiği sevgi yoksunluğu sebebiyle oldukça karamsardır. Sebepsiz yere çok hüzünlü, karamsar veya depresif olabilirler. Hiçbir şey günü aydınlatmaya yetmez. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Mustard (Hardal Otu Çiçeği) özütü terapisi uygularsa karanlık duygulardan azad olabilir.

Satürn iyi yönetilmemeye devam ettiğinde kişi herkes adına endişelenmeye başlar. Kendi içindeki boşluğu başkalarının hayatına müdahale ederek veya onların adına endişelenerek doldurur. Eşi işine sağ salim gidemezse, çocuğu okulda düşüp bir yerini yaralarsa diye endişelenir durur. Aslında olası şeylerdir bunlar ama olabilecek binlerce şey vardır. Her ihtimali bu kadar çok kafasında büyütmemesi gerekir. Bu durumlarda Bach çiçeklerinden Red Chestnut (Kızıl Kestane Çiçeği) özütü terapisi uygulaması onun yerli ama aşırı endişelerini dapıtacaktır. 

Krizli dönemlerinde sabrının sonundadır. Zorluklarını aşmak için hiçbir çaresi kalmamış gibidir. Bu yüzden içinde büyük bir boşluk vardır. Hiçbir şey iyi, keyifli, yaşamaya değer değildir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Sweet Chestnut (Tatlı Kestane Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.Satürn 5. Evde: Başlangıç safhasında özgüven zayıflığı neticesinde kimseye ‘hayır’ diyemez. Sakin mizaçlıdır ve başkalarına yardımcı olmaktan memnundur. Başkalarına yardım edebilmek için kendilerini unutabilirler. Bir süre sonra gönüllü yardımcılıktan çıkar ve başkalarının emir eri olabilirler. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Centaury (Peygamber Çiçeği) özütü terapisi uygularsa başkalarının uydusu olmaktan çıkıp kendi isteklerinin ve kendi misyonunun peşine düşebilir. 

Satürn iyi yönetilmemeye devam ettiğinde kişi herkes için en iyisini bildiğini düşünür. Çok becerikli ve güvenli olduklarına o kadar inanırlar ki herkes de onun yolundan, onun tarzıyla gitmelidir.  Hasta bile olsalar doktorlarına, hastabakıcılılarına direktif verebilirler. Negatif etki aldığında fazla dominant olabilir ve güç/otorite kullanmayı severler. Kalpleri kazanmak yerine itaati önemserler. Pozitif etki aldığındaysa sevgi dolu ve bilge bir rehber olabilir. Negatif etkili durumlarda Bach çiçeklerinden Vine (Asma Çiçeği) özütü terapisi uygulaması onun pozitif taraflarını ortaya çıkarır.

Krizli dönemlerinde kıskançlaşabilir, çevresinden şüphe duyar ve intikamcı olur. Bunu da oldukça açık biçimde dümdüz ifade eder. Negatifliğinin sebebi ortada bunu gerektiren bir sebep olmasa dahi hissettiği sevgi eksikliğidir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Holly (Çoban Püskülü Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.Satürn 6. Evde: Başlangıç safhasında adeta ruhu yorgundur. Süreklilik gerektiren işlerin takibinden yorulur. Uzun bir hastalıktan henüz çıkmış gibidir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Olive (Zeytin Çiçeği) özütü terapisi uygularsa bitkinliği azalabilir ve daha enerjik hissedebilir. 

Satürn iyi yönetilmemeye devam ettiğinde kişi efor sarfetmenin düşüncesiyle bile yorulabilir. Başlangıçta sarf ettiği eforlar onun enerjisini tüketirken bu aşamada gelecekteki eforların varlığı bile onu yormaya yetebilir. Kişi bu sebeple işlerini devamlı erteleme, öteleme eğilimindedir. Genellikle yapılması gerekenleri bir şekilde yaparlar ama fazladan bir küçük şeyi bile yapamazlar. Negatif etkili durumlarda Bach çiçeklerinden Hornbeam (Gürgen Çiçeği) özütü terapisi uygulaması ruhunu ve bedenini şarj edecektir.  

Krizli dönemlerinde kişi kendini umutsuz ve çaresiz hisseder. Çaresizliklerine o kadar inanırlar ki cesaretlendirilmeye bile kulak tıkarlar. Basit bir hastalığı bile dermansızmış gibi yaşayabilirler. Kendilerine uzatılan yardım elini tuttuklarında dahi aslında bunun işe yaramayacağını yardımcıyı iknaya çalışırlar. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Gorse (Karaçalı Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.Satürn 8. Evde: Kimseye güvenemediğinden, duygusal güven problemi vardır. Bu sebeple de tanımlayamadığı korkular yaşar. Ortada hiç sebep yokken kötü, uğursuz şeyler olabileceği hissiyle yaşar. Bu hislerini çevresiyle paylaşmaktan da kaçınır. Genel olarak kaygılı bir insandır. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Aspen (Titrek Kavak Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Satürn iyi yönetilmediğinde kişi mutlululuk maskesi takarak birçok şeyi içinde saklar. Adeta hüzünlü bir palyaço gibidir. Sorunlarını en yakınları bile son dakikada öğrenir. Sıkıntılarını anlatması gerektiğinde de bunları mizahi biçimde ortaya döker. Sorunlarını önemsizleştirir ve geçiştirir. Yalnız kalmayı tercih etmez. Sosyalleşip eğlenebilir ancak yalnız kaldığında içindeki karanlık ortaya çıkar. İçlerindeki kasveti maskelemek adına aşırı alkol de alabilirler. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Agrimony (Kasıkotu Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Krizli dönemlerinde hayatın ona verdiklerini sorgulamadan kabullenir. Şikayet etmez, sorgulamaz. Mutlu olmaya çalışmaz. Hiçbir şeyin bir önemi yoktur. Hiçbir şey için uğraşmaya da değmezdir. Oldukça kayıtsızdırlar. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Wild Rose (Yaban Gülü) özütü terapisi uygularsa hayattan keyif almaya ve gerçek bir neşeye kavuşabilir. 
Satürn 10. Evde: Hayatta karşılaşabileceği durumlar karşısında hissettiği zayıflık onu çeşitli korkulara iter. Korkusunu net olarak tanımlayabilir. Genellikle hastalanmaktan, ölmekten, yalnız ve parasız kalmaktan korkabileceği gibi uçağa binmekten, seyahat etmekten, çeşitli hayvanlardan da korkabilir. Çok utangaç veya hassas olabilirler ve sosyalleşmekten kaçınabilirler. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Mimulus (Misk Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Satürn iyi yönetilmediğinde kişi yalnızlık korkusu sebebiyle etrafına yerli yersiz herhangi birilerini toplayabilir. Çevresini kalabalıklaştırsa da devamlı kendi hakkında, kendi büyük küçük her türlü problemi hakkında durmaksızın konuşabilir. Bu yüzden de insanlar ondan kaçmaya başlayabilir. İşte yalnızlık korkusu onu gerçekten de yalnız bırakmıştır. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Heather (Funda Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Krizli dönemlerinde sabrının sonundadır. Zorluklarını aşmak için hiçbir çaresi kalmamış gibidir. Bu yüzden içinde büyük bir boşluk vardır. Hiçbir şey iyi, keyifli, yaşamaya değer değildir. Bu aşamada Bach çiçeklerinden Sweet Chestnut (Tatlı Kestane Çiçeği) özütü terapisi uygulaması yerinde olur.

Doğum haritanıza özel Bach Çiçekleri özütleri karışımından oluşan kürler hakkında bilgi almak için: [email protected]

Eylül 2016 burç yorumları YeşimArpat youtube kanalında yayında.

Eylül 2016'da Merkür gerilemesinin, Ay ve Güneş tutulmalarının ve Jüpiter'in Terazi burcuna geçişinin burçlar üzerindeki etkisini takip edebilirsiniz.

Bana yazın: 
[email protected]

Herkesin şansını verebilsin diye hevesle beklediği Jüpiter, 9 Eylül 2016'da Başak burcundan Terazi burcuna geçiyor. 10 Ekim 2017'ye kadar da yaklaşık 13 ay boyunca Terazi burcunda kalıyor. 


Jüpiter'in Terazi burcundaki seyri esnasında, Terazi burcunu simgeleyen konularda artış ve şanslı gelişmeler gözlenir. Bu süreçte dünyada işbirliklerinin, diplomatik çözümlerin, anlaşmaların, ortaklıkların, evliliklerin, ticaret ve uzlaşmanın artması beklenir. Dünya barışının daha mümkün olduğu bir dönem insanlığı bekliyor. 

Jüpiter'in Terazi burcundan geçişi kişilerin kendi özel hayatlarında farklı etkilere sebep olacaktır. Yükselen burcunuza göre bu etkiler şöyle özetlenebilir:

1) Koç Burcu: 7.evinizde seyredecek olan Jüpiter size aşk vaat ediyor. Sevdiklerinizle uyum içinde geçireceğiniz, ikili ilişkilerden yana yüzünüzün güleceği bir dönem olacak. Ticaretten ve ortaklık anlaşmalarından yana şanslısınız.

2) Boğa Burcu: 6.evinizde seyredecek olan Jüpiter size düzen ve çalışkanlık vaat ediyor. İş arkadaşlarınızla uyum içinde olacağınız bir dönem olacak. Borçlarınızı kapatmak ve rakiplerinizin önüne geçmekten yana şanslısınız. Çok çalışabilirsiniz ama emeğinizin de karşılığını alırsınız.

3) İkizler Burcu:  5.evinizde seyredecek olan Jüpiter size aşk, çocuk ve heyecan vaat ediyor. Yaratıcı fikirlerinizin arttığı bir dönem olacak. Yüksek eğitimde veya spor müsabakalarında rakiplerinizin önüne geçersiniz. Çok eğlenirsiniz ve sonucu iyi olan riskler alabilirsiniz. 

4) Yengeç Burcu:  4.evinizde seyredecek olan Jüpiter size aile, huzur ve mülk vaat ediyor. Ailenizle temasınızın arttığı veya ailenizin kalabalıklaştığı bir dönem olacak. Mülk veya araç satın alabilir veya değiştirebilirsiniz. 

5) Aslan Burcu:  3.evinizde seyredecek olan Jüpiter size şanslı iş ilişkileri, iletişim fırsatları ve cesaret vaat ediyor. Yakın akraba ve iş ilişkisi içinde olduğunuz kişilerle temasınızın arttığı veya iletişimi bol bir dönem olacak. Sosyal medyayı etkin kullanabilir ve yeni bir beceri sahibi olabilirsiniz. 

6) Başak Burcu:  2.evinizde seyredecek olan Jüpiter size bol kazanç, şanslı yatırımlar ve bereketli harcamalar vaat ediyor. Ailenizle ilişkileriniz güzelleşir ve hayatınıza istikrar gelir. 

7) Terazi Burcu:  1.evinizde seyredecek olan Jüpiter size her konuda şans ve bereket vaat ediyor. Hayatınızın güzelleştiğini ve kendinize güveninizin arttığını hissedeceksiniz. 

8) Akrep Burcu:  12.evinizde seyredecek olan Jüpiter size hayalgücünüzü geliştirmeyi ve uzak seyahatlere çıkmayı vaat ediyor. Dinlenmek isteyeceğiniz, dinlendikçe keyif alacağınız, fazla koşuşturmadan da işlerinizi yolunda tutabileceğiniz bir dönem olacak.

9) Yay Burcu:  11.evinizde seyredecek olan Jüpiter size genişleyen bir arkadaş ve iş çevresi ve ünvan vaat ediyor. Mühim hayat planlarınızı gerçekleştirmek konusunda önemli adımlar atabileceğiniz, sık sosyalleşeceğiniz ve gelirinizi artıracağınız bir dönem olacak.


10) Oğlak Burcu:  10.evinizde seyredecek olan Jüpiter size artan sorumluluk alanları ve başarı vaat ediyor. Kariyerinizde ilerleyebileceğiniz, saygınlığınızın ve bilinirliğinizin artacağı bir dönem olacak.

11) Kova Burcu:  9.evinizde seyredecek olan Jüpiter size eğitim ve seyahat fırsatıyla beraber iyimserlik de vaat ediyor. Değişik maceralar yaşayabileceğiniz, önünüze yeni ufuklar açabileceğiniz veya yaşam felsefenizi yenileyebileceğiniz bir dönem olacak.


12) Balık Burcu: 8.evinizde seyredecek olan Jüpiter size zor meselelerinizi çözmeyi vaat ediyor. Ortaklık ilişkilerinizde ve eşinizin maddi şartlarında şanslı sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz, hayatınızda gizli kalmış cevherleri ortaya çıkaracağınız bir dönem olacak.

[email protected]


Ağustos 2016 burç yorumları YeşimArpat youtube kanalında yayında.

Bana yazın: 
[email protected]


 
İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2016

2 Ağustos gecesi Aslan burcundaki Yeni Ay 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, kişisel olarak çaba sarf ettiğiniz konularda yenilikler getirir. Bu Yeni Ay, Satürn’e uyumlu bir açı yaptığı için hayatınıza bu alanlarda katacağınız yenilikler ciddi ve uzun soluklu olacaktır. Aynı gün Venüs de Uranus’le uyumlu bir açı yaptığı için sosyal çevrenizden desteğin veya bir gönül ilişkisinin habercisi de olabilir.

Ay boyunca Mars Yay burcunda 7. evinizde olacak. Mars, ayın 3. haftasında Neptün’le karesi devam eden Satürn’le kavuşum yapacağı için ilişkilerinizin gidişatında hem yavaşlama hem de bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir. Bütün bunların yanı sıra Başak burcundaki gezegen yoğunluğu da oldukça aile ve ev odaklı bir ay geçireceğinize de işaret ediyor. Bu durumda ilişkinizle uğraşmaktan vazgeçip evde huzur bulmak da isteyebilirsiniz.

18 Agustos’ta Kova burcunda 9. evinizde bir Ay tutulması var. Ay tutulmaları beklenmedik bazı özellikle duygusal sonlanmalara işaret eder. Bu sonlanışlar hayatınıza katmak istediğiniz bir yenilikle alakalı olabilir. Bilir kişilerle ters düşmeniz oldukça olası. Tutulma esnasında 4. evinizdeki gezegen yoğunluğu da bu ters düşmenin ailevi bir konuda veya bir mülkle ilintili gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tutulma Mars ve Satürn’ün de yakınlaşması sırasına denk geldiği için çıkmak istediğiniz yeni yollarla ilgili bir hayal kırıklığına da işaret ediyor. Tutulmalar genellikle artçıl olaylara da sebep olur. Eylül ayındaki tam tutulmalar esnasında bu mevzunuzda yeni gelişmeler de yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2016

2 Ağustos gecesi Aslan burcundaki Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, eviniz, ailenizle ilgili veya konforunuzu artırmaya yönelik yenilikler getirir. Bu Yeni Ay, Satürn’e uyumlu bir açı yaptığı için hayatınıza bu alanlarda katacağınız yenilikler uzun soluklu ve ciddi bir yenilik olacaktır. Aynı gün Venüs de Uranus’le uyumlu bir açı yaptığı için sürpriz bir yeni ve uzun soluklu bir fikren rahatlama habercisi de olabilir.

Ay boyunca Mars Yay burcunda 8. evinizde olacak. Mars, ayın 3. haftasında Neptün’le karesi devam eden Satürn’le kavuşum yapacağı için çözmek istediğiniz meselelerinizde hem yavaşlama hem de bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir. Bütün bunların yanı sıra Başak burcundaki gezegen yoğunluğu da oldukça eğlenceli ve hareketli bir ay geçireceğinize de işaret ediyor. Bu durumda meselelerinizi çözmekten vazgeçip kendinizi eğlenceye de vurabilirsiniz.


18 Agustos’ta Kova burcunda 10. evinizde bir Ay tutulması var. Ay tutulmaları beklenmedik bazı özellikle duygusal sonlanmalara işaret eder. Bu sonlanışlar işiniz ve sorumluluklarınızla alakalı olabilir. Yöneticilerinizle ters düşmeniz oldukça olası. Tutulma esnasında 5. evinizdeki gezegen yoğunluğu da bu ters düşmenin riskli bir konu neticesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tutulma Mars ve Satürn’ün de yakınlaşması sırasına denk geldiği için işinizle ilgili bir hayal kırıklığına da işaret ediyor. Tutulmalar genellikle artçıl olaylara da sebep olur. Eylül ayındaki tam tutulmalar esnasında bu mevzunuzda yeni gelişmeler de yaşayabilirsiniz.


KOÇ BURCU AĞUSTOS 2016

2 Ağustos gecesi Aslan burcundaki Yeni Ay 5. Evinizde gerçekleşiyor. Yeni Ay, çocuklarla, gençlerle ilgili veya yaratıcı ve eğlenceli işlerinizde yenilik çıkarır. Bu Yeni Ay, Satürn’e uyumlu bir açı yaptığı için hayatınıza bu alanlarda katacağınız yenilikler uzun soluklu ve ciddi bir yenilik olacaktır. Aynı gün Venüs de Uranus’le uyumlu bir açı yaptığı için sürpriz bir yeni ve uzun soluklu aşk habercisi de olabilir.

Ay boyunca Mars Yay burcunda 9. Evinizde olacak. Ayın 3. Haftasında ise Neptün’le karesi devam eden Satürn’le kavuşum yapacağı için hayatınıza katmak istediğiniz yeniliklerde hem yavaşlama hem de bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir. Bütün bunların yanı sıra Başak burcundaki gezegen yoğunluğu da oldukça meşgul ve hareketli bir ay geçireceğinize de işaret ediyor. 

18 Agustos’ta Kova burcunda 11. evinizde bir Ay tutulması var. Ay tutulmaları beklenmedik bazı özellikle duygusal sonlanmalara işaret eder. Bu sonlanışlar arkadaşlarınız, dost çevrenizle alakalı olabilir. Bir dostunuzla darılmanız oldukça olası. Tutulma esnasında 6. Evinizdeki gezegen yoğunluğu da bu dargınlığın çekişmeli bir konu neticesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tutulma Mars ve Satürn’ünde yakınlaşması sırasına denk geldiği için dostlarınızla ilgili bir hayal kırıklığına da işaret ediyor. Tutulmalar genellikle artçıl olaylara da sebep olur. Eylül ayındaki tam tutulmalar esnasında bu mevzunuzda yeni gelişmeler de yaşayabilirsiniz.
Temmuz 2016 burç yorumları YeşimArpat youtube kanalında yayında.

Bana yazın: 
[email protected]Mars ve Satürn kavuşumu, karşıtlığı veya karesi olan kişiler:

  • Oldukça tepkilidirler. Ani ve şiddetli öfkelenebilirler. 
  • İradelerini kullanmakta özgür olmadıklarını, devamlı kısıtlandıklarını düşünürler. Zira Satürn kısıtlanmadır. Mars ise iradenin yansımasıdır. Hep yapamadıkları şeyler vardır ve bunların suçlusu da istedikleri gibi davranmalarına engel olan kişiler veya durumlardır.
  • İrade kullanmaları gereken işlerde zorlanırlar. Sigarayı bırakmak, diyet yapmak, düzenli spor yapmak gibi..  
  • Kendilerini ve sevdiklerini savunmayı çok iyi bilirler. Güçlü dururlar. 
  • Şiddete meyilli duygu ve düşünceleri vardır. Şefkatli olmaları gereken anlarda öfkeli ve sert olabilirler. 
  • Cinsel anlamda (Mars) soğukluk (Satürn) yaşayabilirler. 

Mars ve Satürn birbirine üçgen veya altmışlık açılarda duruyorsa bu sorunlar azalır. Hatta kişi limitlerinin ve yapabileceklerinin daha gerçekçi biçimlerde farkında olur.

Bana yazın: 
[email protected]

Merkür, Venüs ve Mars'ın birbirine yakın durduğu kavuşum durumları kişiye oldukça enerjik, yaşam dolu, girişken, karizmatik, eğlenceli ve ihtiraslı bir kişilik verir.  

Özellikle ellerini kullandıkları sanat dallarında başarılı olabilirler. Becerikli ellere sahiptirler.

Çok iyi konuşmacıdırlar. Sözleriyle herkesi ikna edebilirler. En berbat şeyi bile satabilirler. O anlamda iyi birer ticaret adamı olabilirler.

Bu üçlü kavuşumun handikapı ise kişinin tutkularının peşinden bazen körlemesine gitmesi, az hesap yaparak alelacele yola çıkmak istemesidir. Bu oldukça havai bir yerleşim olabilir. Bu kişileri sakin tutmak zor olabilir. 


Bana yazın: 
[email protected]
5 Haziran 2016’daki İkizler burcundaki yeni ay, gökyüzünde bir kare açıya sebep olacak. Bu açıda Venüs, Ay ve Güneş’le kavuşarak Yeni Ay’da etkili olurken kare açının diğer üçlüsünü Başak burcundaki Jüpiter, Yay burcundaki Satürn ve Balık burcundaki Neptün oluşturacak. Oldukça kuvvetli bir yeniliğe işaret eden bu Yeni Ay’da Venüs Güneş’e çok yaklaşarak adeta yanıyor. Kendimizi bunalmış ve yorgun hissedebiliriz. Aslan burcu için bu durum mecburi bir çevre, ünvan değişikliğine veya mühim bir hayat planı değişikliğine işaret edecek. Aslan için 2-5-8-11 evlerinde gerçekleşen bu kare yapmak istemediği ama mecbur kaldığı çevrelere, projelere sırf maddi sebep ve beklentileri yüzünden girmesi gerektiğini gösteriyor.

20 Haziran’daki Yay burcunda, 5. evimizdeki dolunaya kadar devam edecek olan bu mecburi ortam değişikliği ay boyunca devam edecek olan Jupiter Pluto üçgeni destek olacak. Emeklerimizin karşılığını almak için iyi bir döneme işaret eder. İş ilişkilerimizi düzeltmek, ailemizle yakınlaşmak, para kazanmak konusunda başarılıyız. İş arkadaşlarımızdan, varsa çalışanlarımızdan desteklerimiz de var. 


Haziran boyunca, hatta Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan Satürn  Neptün karesi hayal ettiğimiz biçimde hızlı ve büyük bir değişime dair yeni bir başlangıcı bize sağlamayacak. Büyük ve köklü bir değişim için beklentilerimize daha gerçekçi yaklaşmamız gerekecek. Bu ayın başındaki yeni ayla beraber gelen mecburi konular istediğimiz büyük değişim için aslında çok çalışmak ve sabretmek gerektiğini bize gösterecek
Venüs, rajasik bir gezegendir. Dünyevi konforlar, mutluluk ve motivasyonlar arar. Bu arayışında olanları olduğundan farklı yorumlayabilir. Kadere de pek inanmaz. Her şey onun elindeymiş gibi çok kabil olduğuna inanır.

Mesela, ben şimdi, şu anda dışarı çıkabilirim veya oturup bu yazıyı yazabilirim. Dışarı çıkmak yerine bu yazıyı yazma kararını veren Venüs'tür. Kaderim ise dışarı çıkmayarak bu yazıyı yazmaktır. O da Jüpiter'dir. Jupiter hisseder, olan bitene dair net bir açıklaması olmasa dahi, neyin onu nasıl mutlu ettiğini bilmese dahi ilhamıyla hareket etmesi ona yeterlidir. 

Venüs, oturup yazıyı tamamlama kararı verdiğim için iyi bir iş yaptığımı zanneder. Ama aslında ortada bir karar yoktur. İlahi bir plan vardır. O plana uygun kararları alan bir Venüs vardır sadece. 

Jupiter, Venüs'e ait burçlarda ise, yani Jüpiter Boğa veya Terazi burcundaysa veya Jüpiter'le Venüs kavuşum halindeyse kişi elindekinin tadını çıkarmak ve onunla mutlu olmak yerine hep özel bir eksiğe odaklanır. Bu kişilerden şu tarz cümleler duyabilirsiniz:Keşke boyum daha uzun olsaydı...
Keşke zengin bir kocam olsaydı...
Keşke daha güzel olsaydım...
Keşke hukuk yerine psikoloji okusaydım...
Keşke daha çok param olsaydı...
Eksiklerimize odaklandığımız bu tarz cümleler aslında her insanın zaman zaman kurduğu cümlelerdir ama iyi bir Jüpiter bu cümleleri kursa bile üzerinde çok durmaz. İyi bir Jüpiter, elindekinden ilham almayı, onunla mutlu olmayı bilir.

En iyi Jüpiter, Yengeç burcundadır. Jüpiter Balık ve Yay burcunda da gayet iyidir. Elbette Jüpiter'in yanında Ay Düğümlerinden biri, Satürn veya Mars gibi zararlı gezegen/noktalar yoksa. 

Jüpiter'e etki eden zararlı gezegenlerin olmadığı durumlarda Jüpiter'in Koç, Aslan, Akrep, Kova burcu yerleşimleri de ortalamanın üstünde iyidir. 

Jüpiter Boğa, İkizler, Başak ve Terazi'de ortalamanın altındadır ama en zordaki Jüpiter Oğlak burcundadır. Yanı başında bir de Ay Düğümü varsa o Jüpiter'in hayrını görmek çok zordur.

Bana yazın: 
[email protected]