Venüs hoş şeylerin, hoşlukların, anlaşmanın, uzlaşmanın gezegenidir. En geniş haliyle, Venüs'e yaklaşmış bir Güney Ay Düğümü (GAD), veya Venüs'le karşıtlık yapan bir Kuzey Ay Düğümü (KAD)/ Rahu vedik astrolojiye göre Venüs'e ait hoşluklara ve anlaşmalara kayıtsızlık, bunlardan yana bıkkınlık, dolmuş taşmışlık, tatminsizlik yaratır. Bağlanma problemi var diye düşündüğümüz kişilerde yaygın görülen bir etkidir. 


Bu geniş özet içine pek çok durumu alabilir. Etkilerin pozitif olup insana kolaylık vermesi veya negatif olup başını belaya sokması ise Venüs'ün burcuna, durduğu eve ve aldığı diğer etkilere göre değişir. Yine de ilk anda aklıma gelenler şöyle sıralansın:

 • Eşin/sevgilinin ihtiyaçlarına karşı kayıtsızlık 
 • İlişkiye (gönül ilişkisi + ticari ilişki + her türlü ilişki) ihtiyaç duymamak
 • İlişkilerdeki en ufak pürüzde ilişkiden kolayca vazgeçme
 • Anlaşmalara, sözleşmelere uymakta zorlanma
 • (Kadın ise) feminen albeniye itibar etmeme
 • Baş döndüren, sarhoş eden maddelere veya tatlıya düşkünlük
 • İlişkiye karar vermeden önce çok uzun düşünme
Venüs'ü Güney Düğümü'yle kavuşmuş bazı ünlüler:
Britney Spears, Heath Ledger, Ben Affleck

[email protected]


Eylül 2017'nin burçlara göre yorumu YouTube kanalımda yayında.

Bu ayın başlarında Merkür gerilemesini tamamlıyor. 
Balık burcunda bir dolunay ve Başak burcunda da bir yeni ay var.
Sene başından beri bizi yoklayan Jüpiter Uranüs karşıtlığı da son kez tetikleniyor. 

[email protected]Ay ve Kuzey Ay Düğümü (KAD) kavuşumunun etkilerinden bahsettiğim yazının ardından bu kavuşumun ev yerleşimleri üzerinden kişinin hayatına etkisini değerlendirmeye çalışacağım.


Ay - KAD Kavuşumu Evlerde:

1. Evde: Erken yaşta ani başarı ama sonrasında bunu sürdürememe. Farklı yönlere, daha sakin hayatlara kayma

2. Evde: Paraya ve kıymetli eşyaya aşırı düşkünlük. Konuşma, ses problemleri. Yalan söylemeye yatkınlık.

3. Evde: İletişim çokluğu. Günümüzde sosyal medyada ünlü/bol takipçili olma çabası. Medya veya geniş kitle ilgisi severlik. Kardeşlerle sorun.

4. Evde: Mülk edinmeye düşkünlük. Aile içi huzursuzluk

5. Evde: Eğlenceye, zevke aşırı düşkünlük. Çok risk almak. Çocuk sahibi olmakta güçlük

6. Evde: Gizli seyreden hastalıklar. Endişelilik. Depresyona meyillilik. Sık iş değiştirme. İş ortamı/arkadaşlarıyla sorun.


7. Evde: Zıt karakterli eşi olma. Eşle sık tartışma. Çok ortaklılık. Çok eşlilik.

8. Evde: Çok endişelilik. Sağlık sorunları. Gizli ilişkiler. Metafizikle ilgilenme

9. Evde: Öğretmeyi sevmek. Çevresine rehber olmak. Bir zaman bu anlamda çok öne çıkma ama sık sık popülerliğini zora sokma

10. Evde: Yöneticilik konularında başarı. Liderlik. Uzun süren popülerlik ve ün.

11. Evde: Büyük paraları veya ünü aniden ve çok da çalışmadan elde etme

12. Evde: Tatminsizlik. Cinselliğe veya spiritüel/manevi konulara aşırı düşkünlük


Not: Tek bir astrolojik etkiden çok büyük ve genel çıkarımlar yapmamalısınız. Yukarıda bahsedilen etkiyi zayıflatan başka durumlarınız da olabilir. 

[email protected]Ay, zodyakın duygu durumu ve zihnidir. Daha geniş çemberde annedir, konfordur. Bizi rahatlatan, besleyen şeylerdir. Yemektir, huzurdur, şefkattir.  Ay, Hint Astrolojisinde en önemli gezegendir zira Ay'ın astral beden programımızı gösterdiğine inanılır.

Kuzey Ay Düğümü (Rahu) ise ihtiras, hırs, anlama çabasıdır. Anlamaya çalışırız çünkü Kuzey Düğüm bize yabancıdır. Bu yüzden Kuzey Ay Düğümüne başta direnmemiz veya onu getirdikleri yüzünden çuvallamamız çok normaldir. Alıştıkça, öğrendikçe yani zamanla da bu düğümün sağladıkları bizim için en önemli şey haline gelir.

En geniş haliyle, doğum haritasında Ay'a yaklaşmış bir Kuzey Ay Düğümü, Ay'ın alanına giren duygu durumunun, huzurun, konforun, şefkatin gelgitli olması düşünülebilir. Bu kişilerin duygu durumu çok değişkendir. Bu kişilerin ne ara, neye, ne çeşit tepki vereceğini kestirmenin güç olduğu zamanlar olabilir. Duygu dalgalanmalarının eşiği oldukça yüksek olabilir. Duygular abartılı biçimlerde ortaya çıkabilir. Öfkesi sert olduğu gibi sevgisi de aşırı yoğun olabilir.

Vedik astrolojide Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, geçmiş yaşamlardan getirilmiş anne ve aile sorunlarına dair karmaları da gösterir. 


Bu geniş özet içine pek çok durumu alabilir. Etkilerin pozitif olup insana değer katması veya negatif olup hayatını zora sokması ise bu kavuşumun burcuna, durduğu eve ve aldığı diğer etkilere göre değişir. Yine de ilk anda aklıma gelenler şöyle sıralansın:


 • Hızlı değişen duygu durumları, aşırı hassasiyet, kolay yükselen ve alçalan duygular
 • Duyguları kontrol etmekte güçlük
 • Başarılı olma hırsı ve başarılı olma (özellikle köşe evlerde yerleştiyse)
 • Karizmatik veya dikkat çekici olma
 • Sınırları zorlayan, güçlü anneye sahip olma
 • Özel hissetmek, takdir / hayran toplamak için çok çabalama
 • Sabırsız ve endişeli olma
 • Çevresinindekilerin duygularını manipüle edebilme, drama yaratmaya meyilli olma
 • Sıradışı annelik yapma, süper anne olma çabası
 • Kolay beğenmeme, yüksek beklentileri olma
 • Duygusal riskler almaya meyilli olma
 • Tabu yıkan davranışlar geliştirme
 • Yeni durumlara ve kişilere, etrafına çabuk adapte olma (Bu yüzden çevresinin düzgün olması çok önemlidir. Çevresinin modunu hemen benimseyebilir)
 • Kolay takıntı sahibi olma (Sağlıklı yaşam veya ideal hedefleri gerçekleştirme de takıntı yaratabilir. Kötü alışkanlıklar da. Takıntının niteliği kritiktir)
Bu kavuşuma sahip kişilerin sosyal medyada çok sayıda hayranı / takipçisi bulunabilir. Buna dair büyük çabalar harcama eğilimindedirler.

Aslında Ay-Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun yukarda saydığım etkilerinin yıllar içinde daha çok kadınları etkilediğini gördüm. Ay'ın dişiliğinden kaynaklanan bir durum olabilir bu.

Ay-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu olan erkeklerde de beğenilerin sık değişmesi, güçlü anne figürleri oluyor fakat erkekler, bu kavuşumu olan kadınlar kadar dışa dönük veya beğenilme/takdir görme ihtiyacı içinde olmuyorlar genelde. 

Bu kavuşuma sahip erkekler daha çok kendine ait bir dünya kuran ve bu dünyadan çok da çıkmak istemeyen kişiler oluyorlar. Mesela kitaplarıyla/oyunlarıyla/hobi malzemeleriyle dolu bir odada günlerini geçirebilen, biraz savruk fikirli, filozof kişiler olabiliyorlar. Asosyal değilseler bile kendi dünyasına ait olmayan durumlara daha kapalı kişiler olabiliyorlar. İlgilendikleri ne varsa ona karşı bütün dikkatini veren ve başka şeyle pek de alakadar olmak istemeyen kişiler olabiliyorlar.

Ay, duygular ve annelikle bağlantılı olduğu için memeyi ve iç üreme organlarını temsil eder. Bu kavuşuma sahip kadınların özellikle meme ve kadın hastalıkları ile alakalı kontrollerini aksatmamaları tavsiye olunur. Bunun dışında duygu durum bozukluklarına da meyilli olabilirler. Her çocuk ortamından etkilenir ama bu yerleşime sahip bir çocuğunuz varsa diğer çocuklara göre ortamdan daha fazla etkilenebileceğini unutmayın.

Doğum haritasında Ay, Kuzey Ay Düğümü kavuşumu olan bazı ünlüler:
Paris Hilton, Hülya Avşar, İlber Ortaylı, Karl Marx


Not: Tek bir astrolojik etkiden çok büyük ve genel çıkarımlar yapmamalısınız. Yukarıda bahsedilen etkiyi zayıflatan başka durumlarınız da olabilir. 

[email protected]

Ağustos 2017'nin burçlara göre yorumu YouTube kanalımda yayında.

Ağustos 2017 oldukça hareketli bir ay. Bu ay hem Merkür geriliyor hem de 7 Ağustos'ta Kova burcunda Ay tutulması ve 21 Ağustos'ta Aslan burcunda bir Güneş tutulması var.

Tutulmalar senenin en önemli gündem belirleyicileridir.

[email protected]Mutlu kelimesinin kökenini araştırmak isteyince ilginç bir bilgiyle karşılaştım. '-lu' yapım ekiyle 'mut' sahibi olarak evrildiğini sandığım köken hiç de böyle çıkmadı. Zaten eskiden bildiğim ama sonradan unuttuğum bir bilgiyle öz Türkçe kelimeler M harfiyle başlamazdı. Türkçe'de 'mut' diye bir kelime yoktu yani. 'Kut' diye bir kelime vardı ama 'uğur', 'bereket', 'talih' anlamına gelen. Belki de zamanla bir çeşitleme oldu da 'araba maraba' der gibi 'kutlu mutlu' dedik. Böyleyse oldukça tuhaf bir evrim geçirmiş bu kelime.

Bir diğer iddia da 'umut' kelimesindeki u'nun düşmesiyle mut'a gelinmiş olmasıydı.  Yani mutlu kelimesi, umutlu'nun u'sunu kaybetmiş hali olabilirdi. Böylece mutlu kişi, geleceğe pozitif bakan biri olabilirdi. Bu iddiayı daha çok sevdim aslında.

Zaten ilk iddiadaki gibi 'kutlu'dan türediyse, zengin veya şanslı kişilerin mutlu olacağına dair bir iddiası olurdu. Her zengin ve şanslı mutlu olmadığına göre, mutluluk galiba geleceğe dair umut beslemekten geçiyor.

Duygusal acıların çoğunun gerçeğimizle, yaşadığımız olaylarla alakası yoktur zaten. Yaşadıklarımızın beklentilerimize uymamasıyla alakası vardır. Beklentiler, çocukluktan, ailemizden, sosyal çevremizden etkilenerek bilinçaltına attığımız ve kendini hayaller, arzular, hırslar olarak gösteren fikirlerdir. Beklentilerimizin sonuçlarını da yine kodlandığımız biçimde 'iyi' veya 'kötü', 'başarılı' veya 'başarısız', 'değerli' veya 'işe yaramaz' olarak yargılarız.

Hint astrolojisine göre doğduğumuz anda geçmiş yaşamlardan bilinçaltında getirdiğimiz beklentilerimiz vardır. Bu beklentilerin neler olabileceğine dair Güney Ay Düğümünün (Ketu) ev yerleşimi bayağı bir ipucu verir. Güney Ay Düğümünün burç yerleşimi ise geçmiş yaşamlardaki beklentilere nasıl yaklaştığımızı işaret eder. Her vücuda geldiğimiz yaşamda beklentilerimizi ve beklentilerimize karşı tepkilerimizi geliştirmekle görevliyizdir. Yaşamlar boyunca karşılık bulamamış beklentilerimizi yük olarak taşıyıp dururuz. Bir noktada beklentileri bilinçaltından bilinç seviyesine çıkarabilirsek zihinsel ve duygusal acılardan kurtulabiliriz.

Hint felsefe sistemine ve reenkarnasyona inanmıyorsak bile en azından şu anki yaşamımızda öfke, hayal kırıklığı ve acılar içinde kaldığımız anlarda, beklentilerimizin ardındaki kodları fark etmek ve bunları daha farklı bir biçimde yeniden kurgulamak ise bizim elimizde.  


[email protected]
Doğum haritasında 7.ev eşi gösterir.
11.ev büyük kazançları gösterir.
2.ev ise malvarlığıdır.

Bu üçlünün çeşitli ve şanslı kombinasyonları varlıklı bir eşe işaret eder. Mesela:
 • 7.evin yönetici gezegeni 11. evde yerleşmişse
 • 11. evin yöneticisi 7. evde yerleşmişse
 • 7. ev yöneticisiyle 11. ev yöneticisi kavuşmuşsa (6, 8, 12. evler dışında bir kavuşum tercih edilir)
 • 2. ev yönetcisiyle 11.ev yöneticisi 7.evde kavuşmuşsa
Tüm bahsi geçen gezegenler 
 • ne kadar şanslıysa (yöneticileri şans sırasına göre Jüpiter >Venüs>Ay>Merkürse) 
 • ne kadar kuvvetlilerse (yükselmişlerse >kendi burçlarındaysa > nötrse  ama katiyyen düşük değillerse)
 • kuvvetleri Navamsa haritasında da devam ediyorsa 
eşin sağlayacağı refah o kadar kuvvetlidir. 

Varlıklı biriyle evlenen birinin haritasını örnek olarak aşağıya ekliyorum. Bu kişinin 2.evi Aslan burcunda. Yönetcisi Güneş.
11. evi ise Boğa burcu. Yöneticisi ise Venüs.
2 ev yöneticisi Güneş ile 11. ev yöneticisi Venüs, 7 evde kavuşum yapıyorlar. 
[email protected]
Vedik astrolojide 2.ev konuşmanın evidir. Bunu 'iletişim' gibi düşünmemelisiniz. Zira iletişim, adı üstünde, işteş bir kelimedir. Karşılıklı iletiler söz konusudur. İletişim, 3.ev'le alakalıdır.
2.ev'in konusu iletişim değil, kişinin ağzından çıkan laflardır. Kişinin konuşmasıdır.

2.ev yöneticisi Jüpiter'le kavuşarak 8.evde yerleşmişse bu bir Mooka Yogasıdır.

2.ev yöneticisi + 8.ev yöneticisi + Jüpiter kavuşarak herhangi bir evde yerleşmişse bu da bir Mooka Yogasıdır.

Mooka Yogası sahipleri ya yanlış sözler sarf ederek çamlar devirmeye müsaittir ya da pek de bir şey konuşmayan, adeta sessizlik yemini etmiş, dilsiz gibi yaşayan kimselerdir. Konuşmalarında fiziksel problem yaşayan kişilerde de bu kavuşumdan (yogadan) görülebilir.

Yogayı oluşturan gezegenler şanslı gezegenlerse (Ay, Venüs, Merkür gibi) bu yoganın negatif etkisi azalsa da tamamen ortadan kalkmaz. Ayrıca, 2.evin veya 8.evin yöneticisi Jüpiterse bu yogadan bahsedemeyiz.


[email protected]

Mars, zodyakın askeridir. Bir askeri tanımlayan her şey Mars için geçerlidir. Disiplin, enerji, savaş, mücadele, rekabet, hız, mantık, plana / kurallara uymak, hedefi gerçekleştirmek amaçlı komutları yerine getirmek gibi gerçek bir askerde olması gereken özellikler Mars'ın konusudur.

Satürn ise katı kuralların, zaman alan işlerin, sağlam temellerin, istikrarın, sistemlerin, sınırların, korkunun, ciddiyetin, zorlayan işlerin gezegenidir.

En geniş haliyle, doğum haritasında Satürn'e yaklaşmış bir Mars, Satürn'e ait ciddi ve vakit alan işlerin aceleye getirilmesi veya işlerin gecikmesi anlamına gelir. Bu ikilinin kavuşumu adeta el freni çekilmiş bir arabayı sürmeye benzer. Genellikle gecikmeler kişiyi tehlikelerden korur. Aksi taktirde kişi delice bir hızla hareket etmek isteyecektir. Vedik astrolojide Mars Satürn kavuşumu, geçmiş yaşamlardan getirilmiş kardeş (özellikle erkek kardeş) sorunları, gayrimenkul davaları ve kanlı olaylara dair karmaları gösterir. 


Bu geniş özet içine pek çok durumu alabilir. Etkilerin pozitif olup insana değer katması veya negatif olup hayatını zora sokması ise bu kavuşumun burcuna, durduğu eve ve aldığı diğer etkilere göre değişir. Yine de ilk anda aklıma gelenler şöyle sıralansın:

 • Hareketlerin (Mars) kısıtlanması (Satürn)
 • Hem istemek hem vazgeçmek. Gelgitli olmak. Çatışmalı olmak. 
 • Gecikmelere öfkelenmek
 • Öfkeyi bastırmak, pasif agresif olmak
 • Sınırlarını bilmemek
 • Kazalara ve yaralanmalara açık olmak
 • Hırslanılan konuların gerçekleşmemesi yüzünden hayal kırıklığı 
 • Özellikle Jüpiter'den pozitif etki alırsa sabırlı olmak, enerjisini iktisatlı kullanmak
 • Pratik, çalışkan, güçlü olmak
Bu kavuşuma sahip kişilere ekstrem sporlar yapmaları tavsiye edilmez. Tansiyon sorunları yaşayabilecekleri için belli bir yaştan sonra sıklıkla kan tahlilleri yaptırmaları da önerilir.

Doğum haritasında Mars Satürn kavuşumu olan bazı ünlüler:
Rihanna, Tuba Büyüküstün, Victoria Beckham

Not: Tek bir astrolojik etkiden çok büyük ve genel çıkarımlar yapmamalısınız. Yukarıda bahsedilen etkiyi zayıflatan başka durumlarınız da olabilir. 

[email protected]

Doğu geleneklerinde insan hayatının 4 ana nizami amacı (purushartha: purusha = insan; artha = amaç) vardır. Bunlar: kama, artha, dharma ve moksha 'dır.Kama = İhtiras / zevk
Astroloji de hayatın içinde olduğu için kişinin bu amaçlardan hangilerine daha yakın durduğunu doğum haritalarından anlayabiliriz.
1) Kama:

Astrolojide Kama'yı doğum haritasındaki 3, 7 ve 11. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa zevk, keyif, dost ve eğlence odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz. Bu kişiler oldukça sosyaldirler ve çevreleriyle yakın temastan hoşlanırlar.
Doğum haritasında
 • 3.ev hobileri, ilgi alanlarını, merakı, iletişimi
 • 7.ev karşı cinsle ilişkiyi veya bağlılık duyulan yakın ilişkileri
 • 11.ev sahip olunması arzulanan objeleri, parayı veya sosyal ilişkileri
Kama alanına ait amaçların bazıları şunlardır:
2) Artha:

Astrolojide Artha'yı  doğum haritasındaki 2, 6 ve 10. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa maddi birikimlerinize, refahınıza odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz.
Doğum haritasında
 • 2.ev her türlü birikimi (maddi birikim, bilgi birikimi, koleksiyonlar)
 • 6.ev maddi/bilgi birikimi yapabilme becerilerini, bu alandaki engelleri yenme zekasını ve enerjisini, günlük işleri
 • 10.ev kariyer, statü, başarı, çatışma çözen lider özelliklerini

Astrolojide Dharma'yı  doğum haritasındaki 1, 5 ve 9. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa doğru olmak, doğru bilgiye, ahlaka ve bilince kavuşmak odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz. Bu evler Vedik astrolojide 'şanslı' diye bilinir. Çünkü dharmayı aramak, doğruyu bulmak ve uygulamak hayatınızda iyi karmalar oluşturur. Bu evlerde çokça gezegeni olan kişilerin geçmiş yaşamlarında yaptıkları iyiliklerin çokluğu iddia edilir. Bu evlerin yöneticilerinin bulunduğu evler de bu gezegenlerin şanslarına kavuşmuş olur. Kişi ancak dharmasını da tamamladığında bir üst amaca (Moksha) kavuşabilir.

Doğum haritasında
 • 1.ev bedeni, kişiliği, kişisel özellikleri, egoyu, takdiri
 • 5.ev yaratıcılığı, eğitimi, zekayı, çocukları, 
 • 9.ev bilgiyi yaymayı, öğretmenliği, felsefeyi, ideal amacı
Dharma alanına ait amaçlardan bazıları şunlardır:
4) Moksha:

Astrolojide Moksha'yı doğum haritasındaki 4, 8 ve 12. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa dünyevi işlerden yana gönülsüz, ilgisiz, maneviyat odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz.
 • 4.ev huzuru, temel yaşam sevincini
 • 8.ev derin değişimleri, ölümü/yeniden doğuşu
 • 12.ev münzeviliği, yalnızlığı ve maneviyatı


Artha = Maddiyat / güvenlik
Dharma = Görev bilinci / doğruluk
Moksha = Özgürlük / kurtuluş


Bedenin ve zihnin arzu ve ihtiraslarıdır. Başkalarıyla temas halinde olmaktır. Duyu organlarımızın çokça stimülasyonudur. Hinduizme göre sevmek / sevilmek, dokunmak / dokunulmakta veya zihnin arzuladığı başka sosyal keyif ve zevklere yönelmekte bir beis yoktur. Kama, nizami bir amaç olsa dahi olgunlaşan insan bunlarla yetinemeyecek ve daha büyük bir amaca (Artha) ilerlemek isteyecektir.


gösterir.

Evlenmek veya uzun süreli beraberlik istemek, yeni arkadaşlar edinmek, ödül almak, siyasetle ilgilenmek

Kişinin biriktirme, maddi güvenlik oluşturma amacıdır. Hinduizme göre olgulaşan bir insanın aile kurması ve ailesini geçindirmesi için maddi amaçları da olmalıdır. Refah sağladıkça başka mutluluklar için yolumuzu açarız. Gittikçe olgunlaşan insan bir süre sonra maddi birikimlerinden de safi mutluluğu elde edemeyeceğini anlar ve bir üst amaca (Dharma) geçer.


gösterir.

Artha alanına ait amaçlardan bazıları şunlardır:
İş kurmak, işe girmek, okul bitirmek, yatırım yapmak, para biriktirmek

3) Dharma:
Çok kısaca görevdir. Ama daha çok görev ve adalet bilincidir. Yapmanız gerekeni, doğru ve adaletli olanı yapmaktır. Değer sahibi olmaktır. Tek bir doğru yoktur. Kişiye ve durumlara göre doğru yol değişebilir. Örneğin adam öldürmek yanlıştır ama çok daha büyük bir katliamı önlemek amacıyla bir teröristi öldürmek doğru olabilir. Hırsızlık yanlıştır ama belki de hasta bir çocuğun ilaçlarını almak için yapılması gerekebilir. Dharma amacındaki kişi doğruyu arar. Bunun için felsefe, hukuk, din bilgisi gibi araçlardan faydalanma eğilimindedir.


gösterir.

Meslek değiştirmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, bedenini sağlıklı tutmaya çalışmak


İnsanın nihai amacıdır. Özgürlük ve kurtuluş olarak tercüme edilebilir. Ermek, aydınlanmak, olgunlaşmak gibi anlamları vardır. Moksha'ya kavuşan insan, insan olmanın bütün gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını gidermiş ve tekamülünü tamamlamıştır. Hinduizme göre tekrar dünyaya gelip yeni sınavlar vermesi gerekmez.

gösterir.

Moksha alanına ait amaçların bazıları şunlardır: 
Pozitif düşünmek, karşılıksız yardım etmek, yardımlaşmak, öngörü sahibi olmak, yoga/meditasyon yapmak, ibadet etmek, maneviyatını güçlendirmek, şükretmek

--
Bahsettiğim hayat amaçları aslında Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisine de çok benzer. Maslow da teorisinde insanın fiziksel dürtülerinin giderilmesinden sonra maddi güvenlik ihtiyacının ortaya çıktığını; daha sonrasında da ahlak/etik gibi değerlerinin oluştuğunu iddia eder. Spiritüel amaçlara ise onun teorisinde de en son sıra gelir.    

Moksha'yı anladığımız an, geriye kalan her amaç adeta bir illüzyona dönüşür. Kişinin Dharma'sı (görevi) de aslında Moksha'ya ulaşmaktır. İnsanın Artha'sı da Moksha'ya rahat ulaşabilsin diye güvenliğini sağlar. İnsanın Kama'sı da etrafında kendisini yine nihai hedefi olan Moksha'ya taşıyabilmek adına destekleyen kişiler bulundurmasıdır. Moksha'dan önceki her amaç aslında Moksha'ya hizmet eder. Temmuz 2017'nin astrolojik gündemini burçlara göre yorumladığım videolarım YouTube kanalımda yayında.

[email protected]

 


2017'nin son haftası Satürn Yay burcundan kendi burcuna, yani Oğlak burcuna girecek ve 2020'nin Ocak ayına kadar da orada olacak.

Satürn'ün Oğlak burcuna geçişi dünya ölçeğinde en çok devletleri, büyük kurumları, iş ve finans dünyasının kurulu düzenlerini bir daha düzenlemek ve elemek adına izler taşıyacak. 1988-90 dönemindeki Satürn'ün Oğlak geçişinde Satürn'e eşlik eden Uranüs ve Neptün'ün etkisiyle 1.Körfez Krizi ortamı hazırlanmıştı. Satürn'ün bu seferki geçişinde, özellikle 2020'ye yaklaştıkça Plüton'un eşliğiyle devletleri kökten yıkıcı, dönüştürücü savaşların görülmesi yine çok olası.

1988-1990 arası doğumlular ilk Satürn dönüşlerinin sancılarını yaşayabilir. Satürn dönüşünü yaşayanlar yeni düzen kurmak adına hayatlarında büyük değişiklikler yaşayacağı için ve hiçbir değişim de sancısız olmadığı için bu biraz böyle. Keza ikinci Satürn dönüşlerini yaşayacak olan 1959-61 doğumlular için de durum biraz böyle. Oğlak burcunda Ay'ı veya Güneş'i bulunan kişiler için de yeni düzen kurmak gereklilikleri öne çıkacaktır.

Satürn, Oğlak'ta kendini bulduğundan yeni düzen kurmakta beceriklidir. Talihsiz açılar almadığı zamanlarda veya doğum haritanızda kişisel bir gezegeninizi yormadığında disipliniyle zaten her zorluğun üstesinden rahatça gelmeyi bilir.

Unutmayın ki Satürn kısıtlar koyarak, bir başöğretmen edasıyla dersler verir. Adeta elimizdekinin değerini bize hatırlatır. Satürn için önemli olan çok çalışmak değil, doğru çalışmaktır. Gereksiz eforlarınızı kısmanız için sizi çok meşgul ederse bilin ki hayatınızdan çıkarmanız gereken, odağınızı gereksiz meşgul eden şeyler vardır. O zaman her şeyi bir önem sırasına dizip sadece en önemlilerle ilgilenmeniz, tabiri yerindeyse goygoyu bırakmanız gerekecektir.

Satürn'ün Oğlak geçişinin yükselen burçlara göre etkisi kısaca şöyle olabilir:

Yükselen Koç:

 • düzenli/istikrarlı iş/meslek edinmek 
 • yöneticilerle / otoriteyle / aile büyükleriyle geçinmeyi öğrenmek
 • başarılı olana kadar yılmadan çalışmak
 • itibarınızı korumak için önlemler almak
 • gereksiz sorumluluklardan arınmak

Yükselen Boğa:
 • iş amaçlı çok seyahat etmek 
 • resmi eğitim / uzmanlık eğitimi almak
 • değişik ve çeşitli meraklardan arınarak tek hedefe odaklanmak
 • eğitim, seyahat, turizm alanlarında çalışmak
 • yabancı dil öğrenmek
 • öğretmenler, danışmanlar, uzman kişilerle geçinmeyi öğrenmek
Yükselen İkizler:
 • borçlarını ve alacaklarını düzenlemek
 • gereksiz harcamalarını kısmak
 • eşten / aileden gelen maddi desteğin azalmasıyla baş etmek
 • ketum olmak
 • eşin akrabalarıyla geçinmeyi öğrenmek
 • psikolojik olarak zorlandığı konularda disiplinli çalışmak

Yükselen Yengeç:
 • eşle / sevdikleriyle ilişkilerini düzenlemek
 • beraberliklerini resmiyete dökmek istemek
 • sevdiklerine yaptığı yardımları düzenlemek
 • sevdiklerine vakit ayırabilmek için gereksiz iş yükünü azaltmayı öğrenmek

Yükselen Aslan:
 • hayatında rutin / düzen inşa etmek
 • sağlıklı yaşam biçimi geliştirmek
 • bir şeye hizmet etmeyen iş/yaşam düzenini bozmak
 • rutin işlerle uğraşmayı, bunlardan kaçamayacağını öğrenmek
 • iş arkadaşlarıyla, kendine hizmet eden kişilerle geçinmeyi öğrenmek

Yükselen Başak:
 • eğlence / hobi / yaratıcılık anlayışını değiştirmek
 • hobiden meslek çıkarmak
 • çocuk sahibi olmak
 • ebeveynliği ciddiye almak
 • flört mantığından uzaklaşıp daha ciddi gönül ilişkilerine yönelmek
 • olgun kişilerden hoşlanmaya başlamak
 • her konuda daha az risk almayı öğrenmek

Yükselen Terazi:
 • ev sahibi olmak / ev düzenini değiştirmek
 • ailesiyle geçinmeyi öğrenmek / ailenin değerini anlamak
 • evinde ve aile içinde daha çok sorumluluk almak
 • evham ve endişelerini yönetmeyi öğrenmek
 • hayatında sağlam temeller atmak (aile kurmak, mekan değiştirmek)

Yükselen Akrep:
 • eğitim almak / eğitimini ciddiye almak
 • uzun vadede işine yarayacak şeyler öğrenmek
 • meşguliyetlerini düzenlemek, gereksizleri elemek
 • yakın akrabalar ve sık gördüğü kişilerle geçinmeyi öğrenmek
 • yakın akraba ve sık görüştüğü kişilerle ilgili daha çok sorumluluk almak

Yükselen Yay:
 • bütçesini düzenlemek, birikim odaklı olmak
 • ciddi, uzun vadeli, az riskli yatırımlar yapmak
 • düzenli gelir elde etmeyi başarmak
 • öz güvenini kurmak
 • aileyle geçinmeyi öğrenmek
 • az konuşmak
 • ailesinin maddi sorumluluklarını üstlenmek

Yükselen Oğlak:
 • hayatında genel ve büyük bir düzen kurmak ve fakat bu uğurda oldukça kısıtlanmak
 • kısıtlandığını düşündüğü her şeyle çekişmek ve gerekirse onları elemek
 • güç elde etmek istemek, çok hırslanmak
 • geç kalmışlık hissiyle çok çalışmak
 • diyet yapmak


Yükselen Kova:
 • gizli işlerini elemek veya düzenlemek
 • kişilerle köhnemiş bağlarını koparmak
 • yalnızlıkla barışmak, tek başına olmayı öğrenmek
 • psikolojik zorlukları gidermek üzere kararlı olmak
 • uzak ülkelerde veya yabancı kişilerle çalışmak
 • maneviyatı düzenli yaşamak  
 • kararsızlıklarını elemek
 • uyku düzeni kurmak
 • mola vermeyi, tatil yapmayı öğrenmek

Yükselen Balık:
 • büyük hedeflerini gerçekleştirmek üzere düzen kurmak
 • dostlarıyla geçinmeyi öğrenmek / bazı dostlarını elemek
 • mükemmeliyetçiliği dozunda tutmayı öğrenmek
 • istikrarlı arkadaşlıklar / sosyal çevreler kurmak
 • büyük kazançların zorluklarla gelmesi
 • olgun kişilerle sosyalleşmek


[email protected]