Astrolojide Yaşamın Amacı

Doğu geleneklerinde insan hayatının 4 ana nizami amacı (purushartha: purusha = insan; artha = amaç) vardır. Bunlar: kama, artha, dharma ve moksha 'dır.


Kama = İhtiras / zevk
Artha = Maddiyat / güvenlik
Dharma = Görev bilinci / doğruluk
Moksha = Özgürlük / kurtuluş


Astroloji de hayatın içinde olduğu için kişinin bu amaçlardan hangilerine daha yakın durduğunu doğum haritalarından anlayabiliriz.


1) Kama:

Astrolojide Kama'yı doğum haritasındaki 3, 7 ve 11. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa zevk, keyif, dost ve eğlence odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz. Bu kişiler oldukça sosyaldirler ve çevreleriyle yakın temastan hoşlanırlar.


Doğum haritasında

3.ev hobileri, ilgi alanlarını, merakı, iletişimi
7.ev karşı cinsle ilişkiyi veya bağlılık duyulan yakın ilişkileri
11.ev sahip olunması arzulanan objeleri, parayı veya sosyal ilişkileri
Kama alanına ait amaçların bazıları şunlardır:


Evlenmek veya cinsel beraberlik istemek, yeni arkadaşlar edinmek, ödül almak, siyasetle ilgilenmek


Bedenin ve zihnin arzu ve ihtiraslarıdır. Başkalarıyla temas halinde olmaktır. Duyu organlarımızın çokça stimülasyonudur. Hinduizme göre sevmek / sevilmek, dokunmak / dokunulmakta veya zihnin arzuladığı başka sosyal keyif ve zevklere yönelmekte bir beis yoktur. Kama, nizami bir amaç olsa dahi olgunlaşan insan bunlarla yetinemeyecek ve daha büyük bir amaca (Artha) ilerlemek isteyecektir.


2) Artha:

Astrolojide Artha'yı  doğum haritasındaki 2, 6 ve 10. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa maddi birikimlerinize, refahınıza odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz.

Doğum haritasında

2.ev her türlü birikimi (maddi birikim, bilgi birikimi, koleksiyonlar)
6.ev maddi/bilgi birikimi yapabilme becerilerini, bu alandaki engelleri yenme zekasını ve enerjisini, günlük işleri
10.ev kariyer, statü, başarı, çatışma çözen lider özelliklerini
gösterir.


Artha alanına ait amaçlardan bazıları şunlardır:
İş kurmak, işe girmek, okul bitirmek, yatırım yapmak, para biriktirmek


Kişinin biriktirme, maddi güvenlik oluşturma amacıdır. Hinduizme göre olgulaşan bir insanın aile kurması ve ailesini geçindirmesi için maddi amaçları da olmalıdır. Refah sağladıkça başka mutluluklar için yolumuzu açarız. Gittikçe olgunlaşan insan bir süre sonra maddi birikimlerinden de safi mutluluğu elde edemeyeceğini anlar ve bir üst amaca (Dharma) geçer.3) Dharma:

Çok kısaca görevdir. Ama daha çok görev ve adalet bilincidir. Yapmanız gerekeni, doğru ve adaletli olanı yapmaktır. Değer sahibi olmaktır. Tek bir doğru yoktur. Kişiye ve durumlara göre doğru yol değişebilir. Örneğin adam öldürmek yanlıştır ama çok daha büyük bir katliamı önlemek amacıyla bir teröristi öldürmek doğru olabilir. Hırsızlık yanlıştır ama belki de hasta bir çocuğun ilaçlarını almak için yapılması gerekebilir. Dharma amacındaki kişi doğruyu arar. Bunun için felsefe, hukuk, din bilgisi gibi araçlardan faydalanma eğilimindedir.


Doğum haritasında

1.ev bedeni, kişiliği, kişisel özellikleri, egoyu, takdiri
5.ev yaratıcılığı, eğitimi, zekayı, çocukları, 
9.ev bilgiyi yaymayı, öğretmenliği, felsefeyi, ideal amacı


Dharma alanına ait amaçlardan bazıları şunlardır:
Meslek değiştirmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, bedenini sağlıklı tutmaya çalışmak


Astrolojide Dharma'yı  doğum haritasındaki 1, 5 ve 9. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa doğru olmak, doğru bilgiye, ahlaka ve bilince kavuşmak odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz. Bu evler Vedik astrolojide 'şanslı' diye bilinir. Çünkü dharmayı aramak, doğruyu bulmak ve uygulamak hayatınızda iyi karmalar oluşturur. Bu evlerde çokça gezegeni olan kişilerin geçmiş yaşamlarında yaptıkları iyiliklerin çokluğu iddia edilir. Bu evlerin yöneticilerinin bulunduğu evler de bu gezegenlerin şanslarına kavuşmuş olur. Kişi ancak dharmasını da tamamladığında bir üst amaca (Moksha) kavuşabilir.


4) Moksha:

Astrolojide Moksha'yı doğum haritasındaki 4, 8 ve 12. evler gösterir. Bu evlerde çokça yerleşmiş gezegenleriniz varsa dünyevi işlerden yana gönülsüz, ilgisiz, maneviyat odaklı olduğunuz genel yorumunu yapabiliriz.

4.ev huzuru, temel yaşam sevincini
8.ev derin değişimleri, ölümü/yeniden doğuşu
12.ev münzeviliği, yalnızlığı ve maneviyatı
gösterir.


İnsanın nihai amacıdır. Özgürlük ve kurtuluş olarak tercüme edilebilir. Ermek, aydınlanmak, olgunlaşmak gibi anlamları vardır. Moksha'ya kavuşan insan, insan olmanın bütün gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını gidermiş ve tekamülünü tamamlamıştır. Hinduizme göre tekrar dünyaya gelip yeni sınavlar vermesi gerekmez.


Moksha alanına ait amaçların bazıları şunlardır: 

Pozitif düşünmek, karşılıksız yardım etmek, yardımlaşmak, öngörü sahibi olmak, yoga/meditasyon yapmak, ibadet etmek, maneviyatını güçlendirmek, şükretmek


--

Bahsettiğim hayat amaçları aslında Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisine de çok benzer. Maslow da teorisinde insanın fiziksel dürtülerinin giderilmesinden sonra maddi güvenlik ihtiyacının ortaya çıktığını; daha sonrasında da ahlak/etik gibi değerlerinin oluştuğunu iddia eder. Spiritüel amaçlara ise onun teorisinde de en son sıra gelir.    


Moksha'yı anladığımız an, geriye kalan her amaç adeta bir illüzyona dönüşür. Kişinin Dharma'sı (görevi) de aslında Moksha'ya ulaşmaktır. İnsanın Artha'sı da Moksha'ya rahat ulaşabilsin diye güvenliğini sağlar. İnsanın Kama'sı da etrafında kendisini yine nihai hedefi olan Moksha'ya taşıyabilmek adına destekleyen kişiler bulundurmasıdır. Moksha'dan önceki her amaç aslında Moksha'ya hizmet eder. 


Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum:

Yorum Gönder