Mars Tutulması

Türkçe'de 'tutulma' kelimesiyle ifade edilen üç tip gezegen hizalanması durumu vardır. Biz hepsine birden tutulma desek de aslında aralarında bazı farklar vardır. 


1) Transit (Geçiş): 
Dünya'dan bakıldığında büyük bir gezegenin/gök cisminin önünden geçen küçük gezegenin/gök cisminin görülmesidir. Bunun gezegen hareketleri manasında kullandığımız 'transit' kelimesiyle ilgisi yoktur. 

11 Kasım 2019'da Merkür Tutulması adıyla anılan gökyüzü hareketi aslında Merkür'ün Güneş'in önünden geçmesi idi. Merkür Transiti olarak daha doğru bir ifadesi vardı. İngilizcede 'Transit of Mercury' olarak anıldı. 


2) Occultation (Saklanma / Gizlenme / Gölgelenme):
Dünya'dan bakıldığında yakındaki gezegenin/gök cisminin uzaktaki gezegeni/gök cismini saklamasıdır. 

18 Şubat 2020'de Ay (yakındaki gezegen), Mars'ı (uzaktaki gezegen) saklayacaktır. Türkçe'de Mars Tutulması olarak anılsa da bu gerçekte bir 'Mars Saklanması' veya 'Mars Gölgelenmesi' olacaktır.


3) Tutulma:
Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi Güneş Tutulması yaratır. Tanım olarak, Ay, Güneş'i kısmen kapattığında bu aslında bir 'Ay transiti' olur. Tamamen kapattığında, bu aslında bir 'Güneş saklanması' olur. Ama her iki durum da özel bir isimle Güneş Tutulması olarak anılır. 

Tutulmanın ayrı bir isimle anılması sanıyorum daha sık ve düzenli gerçekleşmesi sebebiyledir. Geçişler ve saklanmalar daha nadir ve düzensiz olurlar. 

***

Astrolojik yorum açısından tutulmaların ne manaya geldiği hakkında bolca bahsedilse de geçişlerin ve saklanmaların hakkında pek bir kadim ya da kitabi bilgi yoktur. Bu gibi durumlarda hareketin ve gezegenin doğası gereği nasıl bir anlam kazanabileceğine dair fikir yürütebiliriz. 

Geçişlerde öne çıkan gezegenin özelliklerini yoğun bir şekilde hissederiz. 
Örneğin Merkür Geçişinden yoğun iletişim, analiz, kısa seyahat, eğitim enerjisi çıkabilir. Venüs Geçişinde sanat, ticaret, tasarım enerjisi artabilir. 

18 Şubat 2020'deki Mars Saklanması ise Mars'ın etki alanındaki konuların görünmez olabileceği manasına gelebilir. Yani mücadele, kavga gizlenebilir. Örtbas edilebilir. Vazgeçilebilir. Makineler kullanışsız hale gelebilir. Mars, Ay tarafından saklanacağı için duygularımızı kavgamızın önüne de alabiliriz. Mutlu olmak, haklı olmaktan daha ağır basabilir. 

Mars'ın, Ay tarafından 18 Şubat 2020'de saklanması ABD ve Meksika'dan gözlemlenebilecek. 2020 boyunca Ay, birkaç kez daha Mars'ı saklayacaktır (18 Mart, 9 Ağustos, 6 Eylül, 3 Ekim) ve fakat hepsi Güney Amerika'dan gözlemlenebilen hizalanmalar olacaktır. Yeşim Arpat
yesimarpat@astrocevap.comSonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum:

Yorum Gönder