Astrolojide Evler

Doğum haritamız, nefes almaya başladığımız anda çekilmiş gökyüzü fotoğrafıdır. Doğum anımızdaki gezegen konumları ve etkileşimleri bizlerin bu hayatta ne gibi derslerle karşılacağına, ve bu dünyaya neden geldiğimize dair ipuçları içerir.

Bu fotoğraftaki yıldızların 360 derecelik bir çembere yerleştirildiğini varsayalım.

Doğum haritalarının çalışmasını anlayabilmek için bu 360 derecelik çemberin detaylarını ana hatları ile bilmekte fayda vardır.

Harita, her biri 30 derecelik 12 parçaya ayrılmıştır, ve bu parçalara “astrolojik evler” denir. Evler, dairenin sol orta kısmında bulunan “Yükselen Ev” (1.ev) ile başlar, saat yönünün tersinde artarak 12 ev’lik daire tamamlanır.


Astrolojide Burçlar


Burçlar da evler gibi saat yönünün tersinde ilerler ve her burç için karşılık gelen bir astrolojik ev vardır. Örneğin 1.ev Koç burcunun, 2.ev Boğa burcunun evi, 12.ev Balık burcunun evidir.
Astrolojide Evler
Astrolojik haritada evler, hayatta tecrübe edeceğimiz farklı alanları tanımlar. Örneğin 1.ev, dış görünüşümüzün ve kişiliğimizin evi, 3.ev, araştırma, iletişim vb gibi konuların evidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her ev farklı bir hayat alanını temsil eder fakat bu temsil, ilgili evin içerisine düşen gezegen ve burçların enerjisiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Şimdi haritadaki evlerin hayatımızda temsil ettiği alanların üzerinden geçelim.

1.ev, : Yükselen burç, kişilik, bedenimizin Evi

1.ev, kişilik evidir, dış dünyaya yansıttığımız karakterimiz, fiziksel görüntümüzdür. Psikolojik ve fiziksel makyajımızdır. Arkadaşınıza sizi sorduğumuzda, sizin hakkınızda söyleyecekleri 1. Evin konusudur. 1.evde yerleşen gezegenler ve burçların karakteriniz üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, yaşam enerjisi dolu, canlı, enerjik bir kişinin 1.evinde Mars, hayata karşı ciddi bir tutumu olan kişinin ise 1. Evinde Satürn yerleşimi olabileceği tahmininde bulunmak yanlış olmayacaktır. 
1.ev yerleşimlerine gelen sert etkili açılar, davranışsal konulara işaret ederken, iyi etkili açılar kişiyi çekici ve çevresinde sevilen bir karakter yapabilir.2.ev : Mülkiyet, kazançlar Evi

2. ev, mülkiyetin, “kazanılmış” paranın, kazancı yönetmenin, yatırımların ve taşınabilir malların (araba, giyim, mücevher vb) evidir. Finansal durum, gelir, gider ve birikimler 2.evin konusudur.

Güçlü bir 2.ev, bize akıllıca yatırımlar yapma şansı verirken, sert açılar almış bir 2.ev, başkalarının kaynaklarına bağımlılık ya da parasal, maddi kazanç için kendi değerlerimizden ödün verme gibi zorlayıcı etkiler gösterebilir.

2.ev aynı zamanda sesimizin de evidir. Bu evdeki şanslı yerleşimler kişiye güzel bir ses verebilir. Tabii, bu sesle neler yaptığı 5.evin konusu, bundan bir kariyer çıkarıp çıkarmadığı ise 10.evin konusudur.3.ev: İletişim, Kişisel Çabaların Evi

3.ev, kardeşler, kuzenler, komşular, okul arkadaşları, evimizden çıktığımızda gördüğümüz yüzler ve bu tanıdık yüzlerle olan iletişimimiz, yabancı dillere yatkınlığımız, kısa seyahatlerimizin, kara taşıtlarının evidir. 3. Ev yerleşimleri, bir yazara, editöre, öğretmene, turizmciye, alım-satım işleri ile uğraşan kimselere işaret edebilir.

3. ev aynı zamanda kişisel çabaların da evidir. Elimizi kolumuzu, yani fiziksel becerilerimizi ve aklımızı kullanarak yaptığımız hesapları da kapsar. Örneğin dikiş dikmek, marangozluk yapmak, araba sürmek, bilgisayar kullanmak, matematik problemi çözmek, gibi.

3. evdeki şanslı gezegenler becerikli bir kişiye ve güzel bir ilköğretim hayatına işaret eder. 3. ev, ilkokul/ortaokul dönemini kapsar.

3. ev, satış, pazarlama, sunum yapma, proje geliştirmenin de evidir. Günümüzdeki masa başı mesleklerinin çoğu aslında bu eve aittir. 
4.ev:  Aile, kökler, huzur Evi

4.ev, ailemiz, annemiz, köklerimiz, erken çocukluk dönemimiz, iç dünyamızın evidir. Bu ev genellikle Anne’mizin evi olarak anılsa da günümüzde Baba’ların da besleyici/bakıcı rolüne girmesinden dolayı, 'anne' rolündeki ebeveyn her kimse onu işaret eder.

Hayatın ilk dönemleri için 4.evdeki gezegenler, erken beslenme/bakım/ebeveynlerle ilişki dönemini nasıl algıladığımız konusuna ışık tutarken, hayatın sonraki dönemlerinde 4.ev, kendi içimize, içimizdeki güvenli alana dönüşü temsil etmeye başlar. İç dünyamızın duygu durumudur. Özel hayatımızdır. 

4. ev aynı zamanda fiziksel olarak evi ve ev eşyalarını da temsil eder. 

5.ev: Yaratacılık, çocuk, aşk, özgüven Evi

5.ev, yaratıcılık, keyif verici aktiviteler, eğlence, oyunlar, spekülasyon ve kumar, hobiler evidir. Kalbimizi hızlı çarptıran her şeydir. Aşk da, özellikle aşkın ilk zamanları da bu evin konusudur. 

Hayattan aldığınız zevki nasıl yaşadığınıza dair ipuçları barındıran, hayatın plansız ve ani eğlencelerinin, içimizdeki çocuğun evidir. 

5. ev sahnenin evidir. Teşhir ettiklerinizdir. Yeteneklerinizi sergilediğiniz yerdir. Performans sanatlarının ve spor müsabakalarının evidir. 


6.ev: Rutin işler, sağlık Evi      

6.ev, rutin işlerin, gündelik hayatın, kişisel gelişimin, sağlık, beslenme, hizmet, evcil hayvanların evidir. 6.evinizdeki burç ve gezegen yerleşimleri nasıl bir çalışma ortamında daha verimli ve mutlu olacağınız yönünde ipuçları verebilir.

7.ev: İlişkiler ve evlilik Evi

7.ev, ilişkiler (iş ya da evlilik), denge, anlaşmalar, güç mücadelelerinin evidir. Geleneksel astrolojide bu ev evlilik evi iken, modern astrolojide ; başka insanlarda, işte, anlaşmada diğer yarınıza nasıl ulaştığınızı ve bu diğer “yarı” ile girdiğiniz ilişkileri gösterir.  7.ev, kişiliğinizin, kendinizin ve ego’nuzun evi olan 1.evin tam karşısında yer alır ve bu konum bu evin, “ilişki içerisindeki kişilik” konuları hakkında ipuçları barındırmasına sebep olur.
Siz kendinizi tek başınıza bir bütün olarak hisseder misiniz, yoksa diğer yarınızı bulmaya mı çalışırsınız? Problemli bir aşk hayatınız  mı var, yoksa aşkta yüzü gülenlerden misiniz? Kaç kere evleneceksiniz, mutlu bir evliliğiniz olacak mı,  peki ya iş ilişkileriniz? Ortaklıklara sıcak bakar mısınız, yoksa işinizi kendiniz tek başınıza mı yürütmeyi tercih edersiniz? İşte bu sorulara cevaplar 7.evin içerisinde saklıdır.

8.ev: Başkalarının kaynakları, köklü değişim, ciddi meselelerin Evi

8.ev, değişimin, dönüşüm ve dönüşüme yaklaşımımızın, psikolojik anlamda ölüşün ve yeniden doğuşun, seksin, vergilerin, yer altı kaynaklarının, partnerimizin kaynaklarının, bağımlılıklarımızın, takıntılarımızın, diğerlerinin paralarının, mirasın evidir.

“Astrolojinin anlattıklarından korkacak kadar astroloji bilmek” diye bir tanım vardır. Astrolojiye meraklısınızdır, birşeyler öğrenmeye çalışmışsınızdır ama bir noktaya gelmişsinizdir ki; ne tamamen bilirsiniz ne de artık bildiklerinizi unutabilirsiniz. İşte o zaman astrolojiyi, astrolojiden korkacak ve endişe edecek kadar biliyor olursunuz. 8.ev, astrolojiyi öğrenmeye başlamış insanların karşısına çıkan korkutucu evlerden biridir. Çünkü Ölüm’ün evidir. 8.evinde gezegen yerleşimi olan başlangıç seviyesindeki bir öğrenci, “ne, ne yani ne zaman nasıl öleceğim” diye sorar. Size bir haberim var, hayatta tek gerçek var ki o da hepimizin öleceği. Bu noktada hem fikirsek, bir de iyi haberim var. 8. Ev fiziksel ölümün değil, psikolojik ölümün yani değişimin yani yeniden doğuşun evidir. 8.ev transit ve yerleşimlerinin vaadettiği psilolojik değişim, eski benlikten kurtulma, yeniden doğuş, dönüşüm gibi kavramlar şüphesiz harita sahibini zorlar. Ama bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Hala nefes alıyorsak, mutlaka değişmiş, mutlaka güçlenmişizdir.

9.ev: İnanç, yüksek eğitim, uzun seyahatler, maceralar Evi 

9.ev, kişisel inanç sistemimiz, dine yaklaşımımız, felsefemiz, yüksek eğitimimiz, uzak şehirlere/ülkelere seyahatlerimiz, yabancı dil ve kültürler, ticaret gibi konuların evidir.
9.ev, yerleşim ve transitlerin enerjileriyle harita sahibini ruhsal aydınlanma, sürekli gelişim içerisinde olma, uzak diyarlara seyahat etme, inanç sistemini sorgulama gibi davranışlara yöneltir. 9.ev, öz farkındalık yaratmaya çalışır ve kozmik hareketler yararınıza ise inanç sisteminizi, felsefenizi, ruhsal kendiliğinizi sorgular, düşünür ve genişlersiniz.

10.ev: Kariyer, başarı ve sorumluluklar Evi

10.ev, kariyer, toplum içerisindeki yerimiz, saygınlığımız, başarımız, hayatımızdaki otorite figürleri, ebeveynlerimiz, sorumluluklarımızın evidir. Diğer tüm evlerde olduğu gibi, 10.ev konuları da gezegen yerleşimleri ve alınan açılara göre değerlendirilir. Örneğin 10.evinde Jupiter yerleşimine sahip kişi, halk arasında “şeytan tüyü var sende” dediğimiz insandır (Jupiter tüyüdür aslında o J ).  Otoritenin favori adamıdır, doğru yapsa da yanlış yapsa da en sözüne güvenilen, en herşeyi doğru yapandır. 10.evinde Satürn yerleşimine sahip kişi ise Jupiter yerleşiminin tam tersine her zaman doğru her zaman çalışkan dürüst sorumluluk sahibi olsa bile otoriteye asla kendisini beğendiremez. “Gezegenler Evlerde “ konu başlığı altında bu yerleşimleri detaylı inceleyeceğiz.

11.ev: Arkadaşlar, gruplar, büyük hayallerin Evi

11.ev, arkadaşlarımızın, dahil olduğumuz grubun, klüplerin, hayallerimizin, kişisel hedeflerimizin evidir. Arkadaşlarıyla veya çevresindeki diğer insanlarla bir türlü anlaşamayan, grup çalışmalarında başarısız olan veya bu tarz kolektif çalışmalarda/organizasyonlarda kendisini yabancı hisseden, uyum sağlayamamaktan şikayetçi bir kişinin 11. Ev yerleşimlerini incelemek, yaşadıklarına ışık tutması ve yol gösterici olması açısından faydalı olacaktır.

12.ev: Karma, Gizli güç/güçsüzlükler, rüyalar, kayıplar Evi

12.ev, karmanın, ruh gelişiminin, gizli saklı kalmış güçlerin, ortaya çıkarılmamış yeteneklerin, rüyaların, gizli ilişkilerin, hastane/hapishane gibi kapalı alanların, ruhsal çalışmaların evidir.

12.ev’in, ruhun, “anne karnında tecrübelediği hayat” olarak da bir açıklaması bulunmaktadır. Anne karnında tecrübelediğimiz deneyim, stres, üzüntü vb gibi travmaların kişiliğimizde hayatımız boyunca ruhsal bir yara bırakacağını biliyoruz. Özellikle çocuğunuzun 12. Ev yerleşimlerinin incelenmesi, ve bu yerleşimleri besleyecek davranışlarda bulunulmamasını tavsiye ediyorum.


Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

1 yorum:

  1. MERHABA YEŞİM HANIM DANIŞMANLIK ALMAK İÇİN SİZE NASIL ULAŞABİLİRİM

    YanıtlaSil