Nakşatralar #1 - Ashwini (Aşvini) Nakşatrası

Vedik astrolojide, Ashwini nakşatrasının mitolojik tanrısı Ashwini Kumarlar’dır. Ashwini Kumarlar, Tanrı Surya (güneş tanrısı) ve Sanjna'nın çocuklarıdır. Ashwini Kumarlar, Hindistan mitolojisinde tıbbın ve şifa sanatının tanrısal doktorları olarak kabul edilir. Ashwini Kumarlar aynı zamanda atlarla (ashwa) da ilişkilendirilirler ve hızlı hareketleri ve iyileştirme yetenekleriyle tanınırlar. 

Ashwini, Hint astrolojisindeki 27 nakşatra (yıldız grubundan) biridir ve Koç burcunun ilk 13 derece 20 dakikasını kapsar. Batı astrolojisine göre yaklaşık  24˚00 Koç ile 7˚20’ Boğa burcu arasında bulunur. 


Aşvini nakşatrasında gezegeni olan kişilerin hayatlarına dair ipuçlarını nakşatraların mitolojik hikayelerinden de bulabiliriz.


Hindu mitolojisinde, Surya (güneş tanrısı), Chhaya (gölge) ve Sanjna'nın (uyum) hikayesi şu şekildedir:


Surya, gökyüzünde ışık ve ısı sağlayan güneş tanrısıdır. Surya'nın eşi Sanjna, güzellik ve zarafetle bilinen bir tanrıçadır. İlişkilerinden Ashwini Kumarlar (ikiz atlar) doğar.  Ancak, Surya'nın güneş ışınları o kadar parlak ve sıcaktır ki Sanjna, onunla birlikte yaşamakta zorluk çeker. Sıcaklık nedeniyle Sanjna, Surya'ya dayanamaz hale gelir ve ondan uzaklaşır.


Sanjna güneş tanrısının parlaklığından uzaklaşarak ormanda bir tapınak yapar ve orada meditasyon ve ibadet yapar. Kendisini küçültüp bir tilki formuna dönüşerek adını Sangya olarak değiştirir.


Sanjna'nın Surya'dan ayrılması üzerine, Sanjna'nın gölgesi olan Chhaya, onun yerine geçer. Chhaya, Surya'nın eşi gibi yaşam sürer. 


Surya, zamanla Chhaya’nın Sanjna olmadığını anlar. Ashwini Kumar’lardan annelerini bulmaları için yardım ister. Ashwini Kumarlar Sanjna’yı bulur, ikna eder ve annelerini Surya’ya geri getirirler. 


Ashwini Kumarlar şifacılıkları ve yardımseverlikleriyle tanınırlar. 


Bir zamanlar, Deva (tanrılar) ve Asura (şeytanlar) arasındaki büyük bir savaş yaşandı. Bu savaşta Deva'lar büyük bir zafer kazandılar ve Asuraları yendi. Ancak, savaş sırasında Devaların kralı Indra'nın gözüne bir ok saplandı ve ağır yaralandı.


Indra, ağır yaralanması nedeniyle çok acı çekiyor ve iyileşmek için çaresiz kalıyordu. Haberi duyan Ashwini Kumarlar hemen Indra'nın yanına geldiler. Onlar, Indra'nın yanında belirdi ve onun yaralarını iyileştirmek için tıbbi bilgi ve şifa güçlerini kullandılar.


Ashwini Kumarlar, hızlı ve etkili bir şekilde Indra'nın yaralarını iyileştirdi. Indra'nın acısı hızla geçti ve eski sağlığına geri döndü. Ashwini Kumarların mucizevi şifa yetenekleri, Indra'nın savaşa hızla geri dönmesini sağladı ve ona güç kazandırdı.


**

Ashwini Kumarlar ile arılar arasında Hindu mitolojisinde bir bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı, Ashwini Kumarlar'ın bazen "Arvins" olarak da anılmalarından kaynaklanır. "Arvins" terimi, Sanskritçe'de "arı" anlamına gelir.


Ashwini Kumarlar mitolojide hızlı hareketleriyle tanınırken, arılar da doğal olarak hızlı ve çalışkan yaratıklar olarak kabul edilir. Bu nedenle, Ashwini Kumarlar'ın hareketlerinin ve yardım çağrılarının hızı, arıların hareketlerine benzetilmiş ve arılarla bir bağlantı kurulmuştur.


Ayrıca, Ashwini Kumarlar, mitolojik metinlerde bazen 'madhu' veya 'soma' adıyla anılan özel bir şifa içeceği üretme yetenekleriyle de ilişkilendirilirler. Bu içeceğin, arıların bal üretme yetenekleriyle benzerlik taşıması nedeniyle Ashwini Kumarlar ile arılar arasında bir ilişki kurulur.


**

Doğum haritasında Aşvini nakşatrasında gezegeni olan kişilerin hayatında da yukarıda bahsedilen özellikleri taşıyan unsurlar olabilir. Kişi yardımsever, şifacı, cerrah, savaşçı, hızlı hareket eden, hızlı konuşan biri olabilir. Kişinin ailesinde evi terk eden biri, terk eden kişinin geri dönmesi gibi öğeler de olabilir. Ashwini Kumarlar ikiz çocuklar oldukları için ailelerinde ikizler olması veya aileden biriyle ikizmişçesine benzemesi de söz konusu olabilir. 


yesimarpat@gmail.com
Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum:

Yorum Gönder