Gezegen Açılarının Etki Alanları


Image result for astrology planetary aspect
Astrolojide devamlı, açılardan, görünümlerden (karşıtlık, kavuşum, kare, üçgen, sekstil)  bahsederiz. Peki hangi açı aralıkları bir görünüme sebep olur? 


İki gezegen birbirine ne kadar yakınken kavuştukları varsayılır? Aralarında ne kadar derece farkı varken karşıtlık ya da kare yaparlar? Daha teknik bir ifadeyle gezegenler tam görünüm yapmadan ne kadar önce veya sonra birbirlerinin etki alanına girerler? Birbirlerinin açı toleransı veya orb'u nedir?   

Astroloji, kesin cevabı olmayan, cevapları yoruma açık yüzlerce soruyla doludur ve bu soru da asla net cevabı olmayan sorulardan biridir. 

Kişisel değerlendirmemi şöyle toparlayabilirim:

Geniş bir perspektiften bakarsak iki gezegen birbirine 10 derece kadar yakınken görünüm yaptıkları düşünebilir. Derece ne kadar azsa görünüm de o kadar da etkilidir. 

Vedikte 13 derece 20 dakikada bir nakşatra (yıldız takımı) değişir. Bu da 13 derecenin de görünüm toleransı adına mantıklı olabileceğini akla getiriyor. 

Tajika adı verilen Pers kökenli ve güneş dönüşü bazlı yorum yapan astroloji ekolünde ise ışık veren gezegenler (Ay ve Güneş) daha geniş bir etki alanına (orb) sahiptir. 

Tajika'da gezegenlerin etki alanlarının dereceleri şöyle sıralanır:

Güneş: 15 derece orb
Ay: 12 derece orb
Merkür: 7 derece orb
Venüs: 7 derece orb
Mars: 8 derece orb
Jüpiter: 9 derece orb
Satürn: 9 derece orb


Daha da net olmak isterseniz Hint Vedik sisteminde virupa ismi verilen görünüm ve gezegen gücü belirten puanlama sistemiyle ilerleyebilirsiniz. Bunun için bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Bu hesapları elle yapmak oldukça zordur. 

Bu sisteme göre aslında her gezegen her gezegene görünüm yapar. Ama bazen bu görünüm yok denecek kadar azdır, bazen de oldukça kuvvetlidir. 

Gezegenler tam bir görünüm yaptığında, mesela 0 derece kavuştuğunda 60 virupalık etkiye sahiptir. Görünümden çıktıkça 60 puandan aşağıya doğru iner. Virupa skoru 20'nin altına geldiğinde artık görünüm yapmıyor sayılabilirler. 

Yeşim Arpat
yesimarpat@gmail.com

Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum:

Yorum Gönder