Venüs Nedir? Venüs Gerilemesinde Neler Olur?


Venüs, çok klasik manada Jüpiter’den sonra şans ve rahatlık getiren bir gezegen olarak tanınır. Venüs, aşkın, zarafetin, güzelliğin, romantizmin gezegeni diye de bilinir. Vedik astrolojide ise Venüs daha karmaşık bir yapıdadır. Duruma göre hayatımızı kolaylaştırabildiği gibi duruma göre zorlaştırabilir de. Venüs’ün hayatımıza ne kadar destek veya köstek olduğu yükselen burcumuza ve Venüs’ün yükselen burcumuzla olan ilişkisine göre değişir.

Kişinin kendi yaralarını sarmayı, dişi enerjisini kullanmayı, dünyevi tatminler yaşaması için doğru kararları alabilmeyi, sevme, sevilme ve rahat etme kapasitesini anlamayı gerektiren durumlarda Vedik astroloji Venüs’e, yani Venüs’ün bulunduğu burca, Venüs’ün bulunduğu eve ve girdiği görünümlere danışır.
Örneğin, ilk aşamada Venüs, zor diye bilinen 6. veya 8.evlerin yönetici gezegeniyse kişinin Venüsyen hedeflerine ulaşması için zorlu yollardan geçeceğini gösterir. Ama eğer Venüs 5. veya 9. evlerin yöneticisiyse Venüsyen hedefler (aşk, konfor, rahatlık) görece kolaylıkla gelir. Tabii ki bu analiz henüz çok genel bir analizdir. Bunun da derinine inmek gerekir.
Venüs’ün transitleri, özellikle de geriler durumdaki transitleri önemli zamanlara işaret eder. Venüs yaklaşık 1,5 yılda bir 40 gün kadar geriler. 

Doğum haritasında gerileyen gezegenler olması sorunlu mudur? 
Gerileyen gezegenler gecikmelere sebep olabilse de özellikle bir sorun çıkarıp çıkarmayacağı duruma göre değişir. Astrolojide çok net ve kısa cevaplar maalesef yoktur.
Vedik astrolojide Chesta Bala (Hareket/Mesafe Kuvveti) isimli bir formülasyonla bir gezegenin kuvveti ölçülebilir. Chesta Hareket, Bala ise kuvvet demektir. Bir gezegen ne kadar ağır hareket ediyorsa ve ne kadar Dünya’ya yakın duruyorsa o kadar kuvvetlidir. Gezegenler gerilerken Dünya’ya çok yakın duruyorlardır. Bu yüzden gerileyen gezegenlerin Chesta Bala’sı yüksektir. Gezegenler genellikle gerilemeden hemen önce ve gerilemeden hemen sonra, yani yön değiştirmek üzereyken, yani Durağanken en kuvvetlidirler.
Vedik astrolojide Uccha Bala (Yükseklik Kuvveti) isimli bir formülle de gezegenlerin kuvveti ölçülür. Bu ölçüme göre de bir gezegen yükseldiği burcun en yüksek derecesine ne kadar yakınsa o kadar kuvvetlidir. Düştüğü burçta, en düşük olduğu noktaya ne kadar yakınsa o kadar da zayıftır.
Bir gezegen yüksek bir Uccha Bala’ya sahipken (yücelimdeyken) Chesta Bala’sı da kuvvetliyse (yani geri hareketliyse) gezegeni daha da şanslı yapar. Örneğin Venüs, Balık burcunda yükselmiştir ve yüksek bir Uccha Bala’ya sahiptir. Venüs Balık burcunda bir de geri hareketliyse Chesta Bala’sı da yüksek demektir. Venüs bu durumda çifte kuvvetlidir. 

Venüs Başak burcunda ise düşüktür. Yani Uccha Bala’sı düşüktür. Başak burcundaki Venüs’ün geri hareketli olması onun Chesta Bala’sını artıracağından, Venüs’ün ileri hareketli olmasına göre daha iyi bir durumdadır. Düşüklüğünün etkisi azalmış, en azından orta halli bir yere gelmiştir. Venüs hem Başak’ta hem de ileri hareketliyse (Dünya’ya uzaksa) en zor yerleşime sahip yerdedir.
Özetle, geri hareketlilik tek başına iyi ya da kötü değildir. Geri hareketlilik bilakis, kuvvetli bir gezegeni daha da kuvvetlendirirken düşük bir gezegenin zorluklarını da azaltabilir. 

Doğum haritasında Venüs'ü geri hareketli olanlar Venüs gerilemelerinden daha mı az etkilenir? 

Doğum haritasında herhangi bir burçta, herhangi bir evde, herhangi bir yönde beliren Venüs'e göre bir Venüs kodumuz vardır. Bu kodla dünyaya gelmişiz ve bu koda göre hayatımızı idare ederiz. Bu koda göre bir normalimiz vardır. Herkesin normali de diğerlerine göre farklı olsa da kendine göre alışık olduğu bir ritimdir. 

Venüs'ün gerileme zamanlarında Venüs'ün kodumuza göre alışageldiğimiz ritmi değiştiğinden bu değişimden etkileniriz. Doğum haritasında Venüs'ü geri hareketli olan kişinin kendi normali de geri hareketli olmayanın kendi normali de değişmiştir. O yüzden bu 'değişik' enerjiye ayak uydurmakta herkes sıkıntı yaşayabilir. 

İletişim için:
[email protected]Sonraki YazıSonraki Kayıt Önceki YazıÖnceki Kayıt Ana Sayfa